Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda 1. Ödül kazanan proje.

Tasarlanan kampus merkezi kuzey ve güney platolarını bağlayan özel bir konumda yer almaktadır. Yerleşimin odak noktası olan ODTÜ Meydanı tarifli bir yaya promenadı ile kuzey vadisine açılır. Meydanı kuzey yönünde tanımlayan Yönetim ve BİM blokları orta noktada büyük bir boşluk yaratacak şekilde kesintiye uğratılmıştır. Burası yüksek ve ferah bir açılım noktası oluşturur. Tüm kampusun buluşma noktasını (Tören Alanı) tarif eder. ODTÜ Meydanından başlayan yaya promenadı kuzey ucunda tüm vadiye hakim olan "Kuzey Locası" ile sonlanır. (şema 1) Bu nokta kuzey falezleri boyunca uzanan yaya yoluna bağlanmıştır. Ağaçlık alan ve panoramik vadi ile bütünleşerek, canlı bir yaşantı alanı haline gelir.

Merkez birbirinden bağımsız çalışabilen üç ana yapı grubundan oluşur. Her yapı meydandan kolaylıkla algılanan kendi girişine sahiptir. Kuzeybatı – güneydoğu yönünde uzanan Yönetim ve BİM blokunun gerisinde kuzey yönüne dönük Kütüphane kitlesi konumlanır. Böylelikle tüm yapılar projenin omurgası olan yaya promenadına eklemlenirler. Bir sokak gibi ele alınan bu yaya aksı iki yanında yer alan yapılarla kampus yaşamına katılır.

Kıbrısın kendine özgü iklimi mikroklimatik gerçeklere duyarlı bir anlayışı zorunlu kılar. Batı ve Güneybatı cepheleri tüm gün doğrudan güneş ışığına açıktır. Bu yönde oluşacak radyasyonun çalışma mahallerine yayılmasını engellemek esastır. Çözüm olarak yapı gruplarının güney ve güneybatıya bakan cepheleri net bir zonlama anlayışı doğrultusunda girişler, servis ve sirkülasyon mahallerine ayrılmıştır. Çalışma mekanları ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerine bakacak şekilde güneşe arkalarını veren konforlu bir konumdadır.

Kütüphane kitlesi de aynı şekilde kuzey yönüne dönüktür. Bu çözüm yapay iklimlendirme yükünü azaltak enerji tasarrufu sağlayacak, yapıların işletme maliyeti düşecektir. Yapı çeperinde oluşturulan veranda ve yarı örtülü teraslar kuzey yönünde rüzgarı içeri alan ferahlama mekanları oluşturur. Yapının orta noktasındaki ana boşluk hakim rüzgarın ODTÜ Meydanına düzenli akışını sağlar, serinlik etkisini arttırarak bu alanın bir buluşma noktası olmasını gerçekleştirir.

Künye
Proje Yeri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Proje Başlangıç Yılı: 2002
Proje Bitiş Yılı: 2002

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Tülin Hadi

Cem İlhan

Zeynep Ataş