Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya

Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan ortak çalışma alanı ve kafeterya projesi, ODTÜ’nün Ankara kampüsünde konumlanıyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje, öğrenci ve akademisyenler için tasarlanan kolektif çalışma alanları ile birlikte etkileşimi arttırarak bilgi üretimine katkı sağlamayı, aynı zamanda da sosyal faaliyetler için kaliteli bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Konum olarak Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü Teknokent bölgesine yakın olması nedeniyle, projenin çeşitli araştırmalar için kuluçka görevi üstleneceği öngörülmektedir. 24 saat aktif olarak çalışacak olan bina, kampüsteki kütüphane ve benzeri çalışma alanlarına da alternatif oluşturacaktır. Projedeki temel tasarım prensibi, çeşitli sistemler ve mimari elemanlar yoluyla doğa ile mimariyi bir araya getirmek, bütünleştirmektir.

Ortak çalışma alanı ve kafeterya, bu iki fonksiyonun ihtiyaçları doğrultusunda özelleşebilmek adına iki ayrı hacim olarak var olmaktadır. Hacimler bir plaza ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu plaza, kafeterya ve ortak çalışma alanının girişlerini tanımlamakta, alanın farklı kotları arasındaki iletişimi kurmakta ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Doğa ile mimariyi bütünleştirme fikri, hacimlere nüfuz ederek iç mekân ve dış mekan arasındaki ayrımı belirsizleştirmeyi amaçlayan seralar ve avlular formunda var olmaktadır. Sera ve avlular doğal ışığın mekânların her köşesine ulaşmasını ve her bir masanın sera veya avlu kenarında konumlanarak yeşil ile doğrudan ilişki kurmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeşil ögelerin kullanımı yoğun güneş ışığını filtreleyerek, keyifli yeme-içme ve çalışma mekânları oluşturmaktadır. Yatay düzlemdeki şeffaflık devamlı bir görsel iletişimi sağlarken, aynı zamanda fiziksel ayrımlarına rağmen hacimleri bütünleştirmektedir.

Ortak çalışma ve kafeterya alanlarının kütlesel organizasyonu bir ritim yoluyla oluşmaktadır. Sürekli büyüyecek şekilde ölçülenen bu ritim, sera ve avluların konumlarını belirleyerek hacimleri çeşitli oranlarda boyutlandırmaktadır. Çalışma alanları oranlarındaki çeşitlilik tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve esnek çalışma mekânları olarak farklılaşmaya olanak sağlamıştır.

Proje alanını çevreleyen caddelerden referans alan ve alanı bir uçtan diğer uca kadar kat eden yaya yolu, aynı zamanda hacimleri bağlayarak, hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkiyi güçlendirmektedir. Yaya aksı sera ve avluları da birbirinden ayırarak farklı nitelikte mekânlara dönüşmelerine olanak sağlamaktadır.

Servis alanları, lineer hacimler içerisinde kompakt bir şekilde toplanarak ana mekânları bölmeyecek ve güneş ışığını kesmeyecek şekilde, ortak çalışma ve kafeterya binalarının kuzey cephesinde konumlanmaktadır.

Projenin özelliklerinden biri de enerji verimlilik prensipleri doğrultusunda tasarlanmış olmasıdır. Bu nedenle, güneş panelleri, yeşil çatı ve duvar ile birlikte enerji verimli aydınlatma sistemleri projeye entegre edilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Sosyal Tesis, Restoran / Kafe / Bar, Ofis
Proje Tipi Grubu: Diğer Eğitim Yapıları
İşveren: Rönesans Holding, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ana Yüklenici: Rönesans Holding
Statik Projesi: Rönesans Holding
Mekanik Projesi: GMD Engineering
Elektrik Projesi: MPY Engineering
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 17,340 m2
Toplam İnşaat Alanı: 7,175 m²

Pin It
Mimar

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan

Aylin Köse

Aslı Saraçoğlu