Other Works
Similiar Projects

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya

Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan ortak çalışma alanı ve kafeterya projesi, ODTÜ’nün Ankara kampüsünde konumlanıyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje, öğrenci ve akademisyenler için tasarlanan kolektif çalışma alanları ile birlikte etkileşimi arttırarak bilgi üretimine katkı sağlamayı, aynı zamanda da sosyal faaliyetler için kaliteli bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Konum olarak Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü Teknokent bölgesine yakın olması nedeniyle, projenin çeşitli araştırmalar için kuluçka görevi üstleneceği öngörülmektedir. 24 saat aktif olarak çalışacak olan bina, kampüsteki kütüphane ve benzeri çalışma alanlarına da alternatif oluşturacaktır. Projedeki temel tasarım prensibi, çeşitli sistemler ve mimari elemanlar yoluyla doğa ile mimariyi bir araya getirmek, bütünleştirmektir.

Ortak çalışma alanı ve kafeterya, bu iki fonksiyonun ihtiyaçları doğrultusunda özelleşebilmek adına iki ayrı hacim olarak var olmaktadır. Hacimler bir plaza ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu plaza, kafeterya ve ortak çalışma alanının girişlerini tanımlamakta, alanın farklı kotları arasındaki iletişimi kurmakta ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Doğa ile mimariyi bütünleştirme fikri, hacimlere nüfuz ederek iç mekân ve dış mekan arasındaki ayrımı belirsizleştirmeyi amaçlayan seralar ve avlular formunda var olmaktadır. Sera ve avlular doğal ışığın mekânların her köşesine ulaşmasını ve her bir masanın sera veya avlu kenarında konumlanarak yeşil ile doğrudan ilişki kurmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeşil ögelerin kullanımı yoğun güneş ışığını filtreleyerek, keyifli yeme-içme ve çalışma mekânları oluşturmaktadır. Yatay düzlemdeki şeffaflık devamlı bir görsel iletişimi sağlarken, aynı zamanda fiziksel ayrımlarına rağmen hacimleri bütünleştirmektedir.

Ortak çalışma ve kafeterya alanlarının kütlesel organizasyonu bir ritim yoluyla oluşmaktadır. Sürekli büyüyecek şekilde ölçülenen bu ritim, sera ve avluların konumlarını belirleyerek hacimleri çeşitli oranlarda boyutlandırmaktadır. Çalışma alanları oranlarındaki çeşitlilik tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve esnek çalışma mekânları olarak farklılaşmaya olanak sağlamıştır.

Proje alanını çevreleyen caddelerden referans alan ve alanı bir uçtan diğer uca kadar kat eden yaya yolu, aynı zamanda hacimleri bağlayarak, hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkiyi güçlendirmektedir. Yaya aksı sera ve avluları da birbirinden ayırarak farklı nitelikte mekânlara dönüşmelerine olanak sağlamaktadır.

Servis alanları, lineer hacimler içerisinde kompakt bir şekilde toplanarak ana mekânları bölmeyecek ve güneş ışığını kesmeyecek şekilde, ortak çalışma ve kafeterya binalarının kuzey cephesinde konumlanmaktadır.

Projenin özelliklerinden biri de enerji verimlilik prensipleri doğrultusunda tasarlanmış olmasıdır. Bu nedenle, güneş panelleri, yeşil çatı ve duvar ile birlikte enerji verimli aydınlatma sistemleri projeye entegre edilmiştir.

Map
Details
Project Location: Ankara, Çankaya
Project Type: Social Facility, Restaurant / Café / Bar, Offices
Proje Tipi Grubu: Other Education Buildings
Employer: Rönesans Holding, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ana Yüklenici: Rönesans Holding
Structural Project: Rönesans Holding
Mechanical Project: GMD Engineering
Electrical Project: MPY Engineering
Project Start Date: 2018
Project End Date: 2019
Building Plot Area: 17,340 m2
Total Construction Area: 7,175 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan

Aylin Köse

Aslı Saraçoğlu