Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi (Hamamyolu Urban Deck)

Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan, 2018 yılında Odunpazarı Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan "Hamamyolu Urban Deck" projesi, 2017 yılında LEAF ödüllerinde ‘Yılın Kentsel Tasarımı’ seçilmişti.

Yazgan Tasarım Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Hamamyolu Caddesi Eskişehir’in merkezinde, kuzeyde Porsuk, güneyde tarihi Odunpazarı bölgesinin arasında 1,2 km uzunluğunda bir caddedir. Tarihi Odunpazarı bölgesi ile Cumhuriyet Dönemi yapılarının olduğu Taşbaşı ve kentin bugünkü merkezi Köprübaşı’nı birbirine bağlayan ana omurgadır. Hamamyolu Caddesi, antik çağdan beri sıcak suları ile bilinen eski hamamlar bölgesini içermekte ve adını bu hamamlardan almaktadır. Kentin tarihsel sürecine bakıldığında bu cadde konut, ticaret ve sosyal bir merkez işlevi üstlenmiş ancak son yıllarda cadde, canlılığını ve kamusal kullanımını yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Hamamyolu Urban Deck projesi bu bölgenin kente yeniden kazandırılması amacı ile geniş katılımlı bir süreçten geçerek üretilmiştir.

Proje kent ile farklı öğeler üzerinden çoklu ilişkiler kuran bir katmanlar bütünüdür. Hamamyolu projesinin en önemli özelliği kentin kuzey ve güney kısımlarını yeşil kuşak ve kesintisiz kentsel yaya aksı ile yeniden birbirine bağlamak, doğu ve batı yönünde de mevcut pasajlara canlılık kazandırarak çoklu geçirgen ilişkiler kuran ve kente yeniden entegre olan bir alan oluşturmaktır. Projenin hayata geçmesi ile Eskişehir İlinin Odunpazarı ilçesinde bulunan ve tüm güzelliklerine rağmen atıl kalmış Hamamyolu bölgesinin yeniden canlanması, bu sayede gerek ekonomik canlanma ile esnafın yarar sağlaması gerekse ilçede yaşayanların sosyal paylaşımının arttırılması, ayrıca turistik bir kent olan Eskişehir’e hem yerel hem de evrensel özellikleri olan bir proje kazandırılması hedeflenmiştir. Bu hedefleri ile kent yaşamına katkı yapan Türkiye’nin sayılı cadde/sokak dönüşüm projelerinden birisidir.

Değişken genişlikteki cadde çok amaçlı sosyal aktivitelere fon oluşturmak amacıyla tüm alanı kaplayan bir kentsel platform tasarlanmıştır. Bu platformun merkezinde yer alan kentsel aks, 2.3 cm genişliğinde, 1.2 km uzunluğunda, lineer led aydınlatma ile işaretlenen, el yapımı camların gömülü olduğu beyaz çimentodan oluşan bir yaya aksıdır. Odunpazarı’nda, “Çağdaş Cam Sanatları Müzesi”, yerel küçük cam atölyeleri, Belediyenin daha büyük çaplı cam atölyesi, 2012 yılından beri gerçekleştirilen “Uluslararası Cam Festivali” ile cam sanatı bölgenin başlıca turistik üretimlerinden birisini oluşturmaktadır. Cam atölyelerinde üretilen el yapımı 22.000 adet cam beyaz çimentolu betona entegre edilerek kesintisiz bir cam aks oluşturulmuştur. Bu aks, mevcut yoğun yeşil dokudaki ağaçlara göre şekillenip, zigzaglar çizerek alanı katetmektedir. Yaya akışının kesilmemesi amacıyla, aks, Hamamyolu’nu kesen İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinin üzerinden geçirilmiştir. Bu köprü-geçişin tam ortasında iki yönden açık bir müze oluşturulmuştur.  Bu müzede Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde ahşap sanatçıları tarafından tasarlanan ahşap heykeller ile birlikte Odunpazarı Cam Atölyelerinde üretilen cam eserler ve seramik eserler sergilenmektedir. Tüm alanda oluşturulmak istenen günlük hayat ile sanat-oyun-üretim-sergi-yeme-içme-dinlenme ve farklı yaş gruplarının yanyanalığı etkisi köprü müzede de kendini göstermektedir. Tam ortasından geçen cam aksta yürürken bir anda yanınızda kıpkırmızı ahşaptan bir dinozor heykeli belirir, ya da sokak sanatçılarının yaptığı müzik köprünün çift eğrili tonozonu doldurur.

 

Kentsel Platformun, çocuklar için eğlenceli bir alana dönüştürülmesi tasarımda önem verilen bir diğer konudur. Kentsel platformun tamamı bir oyun alanına dönüşmektedir. Proje inşa edildikten sonra her yaştan insanın oyun alanlarının keyfini çıkardığı görülmüştür. Hamamyolu’nda, tarihi bağlamından ötürü su elemanlarının kullanımına da önem verilmiştir. Projede havuzlarda cam aks gibi ağaçlara göre şekillendirilmiş ve güvercin havuzu, taş havuzları ve buhar havuzu olmak üzere 3 farklı tip havuz tasarlanmıştır. Suyun içinde oluşturulan farklı geometride beton sek sek taşları, havuzların aynı zamanda oyun mekanlarına dönüştürülmesini sağlamıştır.

Hamamyolu Urban Deck projesi ile Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaş grubundaki ziyaretçiye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına dönüşmektedir. Projede amaç, potansiyelini yitirmekte olan bir kent merkezinin, pasajlar gibi mevcut değerlerini ortaya çıkarıp, kent yaşamını keyifli hale getirecek, her yaştan insan için oyuna dönüşebilecek yeni öğelerle zenginleştirip, bu öğeleri hayatın akışına kendiliğinden dahil edebilmek, ayrıca yerel üretimle ve yerel sanatla ilişki kurarak, tarihi caddeyi hem koruyup hem de yenileyerek kente kazandırmak ve her gün yeniden keşfedilerek deneyimlenebilecek mekanlarla kentsel yaşama bir fon oluşturmaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Eskişehir, Odunpazarı
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Odunpazarı Belediyesi
Ana Yüklenici: Atlas İnşaat
Statik Projesi: Erduman Mühendislik
Mekanik Projesi: STM Mühendislik
Elektrik Projesi: RAM Mühendislik
Altyapı Projesi: MPK Mühendislik
Fotoğraf: Yunus Özkazanç
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 25,000 m2

Pin It
Mimar

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan