Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası ve ODTÜ Meydanı Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

ODTÜ meydanı ve öğrenci merkezi tasarımında göz önüne aldığımız öncelikli konu; açık alanların sürekliliğinin sağlanması ve bu sürekliliğe öğrenci merkezinin nasıl katılabileceğidir. Öncelikle stadyumun önünde öğrenci meydanı olarak ayrılan alan ile kapalı spor salonunun doğusunda kalan, görece daha küçük alan arasında bağlantının sağlanması bu sürekliliğin önemli bir parçasıdır. Bu alanda öğrenci merkezi avlulaşarak arkada kalan boşluğu güçlendirmekte ve bir yaya omurgasıyla meydana bağlanmaktadır. Bu omurga öğrenci merkezinin zemin kata yerleşen sergileme birimleri ile canlı tutulmaya çalışılmıştır. İkinci karar ise yapının içinde bu sürekliliğin sağlanmasıdır,yapı birinci kat seviyesinde boşaltılmış,bir teras olarak kullanılması öngörülmüş,çevreyle ilişkilenme potansiyeli artırılmıştır. Şöyle ki bu boşaltılmış kat yarışma alanının güneybatısında bulunan, amfi kullanımı olarak önerilen alanla üst kottan bağlanmaktadır ve meydanın bir uzvu olarak şekillenmektedir. Ayrıca bu bağlantı ODTÜ kampüsü allesinden gelen yaya yoluyla da bağlanabilmektedir.

Öğrenci merkezinin güneydoğusunda kalan, yurtlar bölgesinden gelen yaya yolları da direkt olarak bu boşaltılmış kata ulaşabilmekte, oradan da bir rampayla meydana inilebilmektedir. Bu özellikleriyle boş kat açık alanlar sürekliliğinin bir parçası olmuştur ve görsel anlamdaki mevcut ilişkiler korunarak yapı çevresiyle her yönden bütünleştirilmiştir. Bu yarı açık alan çeşitli etkinlik ve performansların sergilenebileceği bir yer olarak da değer kazanmaktadır. Boş katın altında performans salonu ve diğer salonların bulunduğu baza bir tarafı eğime dayalı sağır yüzeyli bir altlık oluşturmakta, giriş ve ilişkili birimler bu hacimde yer almaktadır. Boşluğun üstündeki katta ise tamamen şeffaf ve renkli cephesiyle çoğunlukla öğrenci klüplerinin irtibat ofislerinin bulunduğu kitle yer almaktadır. Boşluğun altındaki ve üstündeki katlarda işlev gerekliliğinden kaynaklanan opaklık ve şeffaflık kontrastı malzemede de devam ettirilmiş baza katında brüt beton olan kitle ile en üst katta şeffaf ve renkli camlarıyla öğrenci merkezi ofisleri yapıya kimliğini kazandırmaktadır. Meydan tasarımında dikkate aldığımız kriter buranın gelip geçilen bir yer olmasının yanı sıra duraklanan bir yer ,bir takım açık alan etkinliklerine ve oturma-dinlenme gibi işlevlere uygun altyapısının olması idi. Bu nedenle zemindeki kaplamaların sürekliliğinde güneybatı yönünde yani stadyuma bakan yönde 3 boyutlu oturma birimleri önerilmiştir, ayrıca meydanın sonlandığı kısımda üstü örtülü bir amfinin daha yoğun etkinliklere altyapı oluşturabileceği düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Sosyal Tesis
İşveren: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2010
Toplam İnşaat Alanı: 6090 m2

Pin It
Mimar

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu
Emre Sarıçelik