Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İzmir Mimarlık Merkezi Konsept Projesi ve İç Mekan Projesi

İç mekan ve kurumsal kimlik tasarımını İki Artı Bir Mimarlık'ın gerçekleştirdiği İzmir Mimarlar Odası'nın Mimarlık Merkezi yapımı 2013'te tamamlandı.

Tasarımcılar projeyi anlatıyor:

İzmir Mimarlık Merkezi’nin tasarım ve uygulama sürecinde oluşturulan danışma kurulu tarafından Eski Tekel Binasına müdahale ve tasarım ilkeleri tartışılmış ve bu ilkelere göre üç mimarlık ofisi tarafından hazırlanan alternatifler değerlendirilerek ikiartıbir mimarlık tarafından önerilen konsept proje ve iç mekan tasarım kararları seçilerek geliştirilmiştir. Bu süreçte kültür mirası olarak tescilli Tekel Eski Depo Binası, öneri tasarım yaklaşımı ile yeniden, bu yaklaşımla mevcut atıl yapı stokunun mimarlık aracılığı ile yeniden kent yaşamına katılması sağlanmıştır. İzmir Mimarlık Merkezi 330 kişilik konferans salonu, 200 kişilik etkinlik amfisi, bu iki mekanı bütünleştiren 550 metrekarelik sergi salonu-fuaye, kütüphane ve eğitim salonları, atölye mekanları ve hizmet birimleri gibi işlevler ile mimarlığa ve kentin kültür ortamına kazandırılmıştır. Çelik ve betonarme olarak karma sistemde yenilenen yapıda tüm yapısal elemanlar görünür olarak bırakılmıştır. Ayrıca mevcut yapıya ait izler yer yer korunarak iç mekanda vurgulanmıştır. Mekanın kent yaşamında sürdürülebilirliğinin yeniden kullanım aracılığı ile gerçekleştirildiği bu yapı, aynı zamanda mimarlık ve kent yaşamı arasında bir ilişkilenme mekanı olarak görülmektedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Konak, İzmir
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Ana Yüklenici: MTU Mimarlık
Proje Yöneticisi: Hasan Topal
Aydınlatma Projesi: İki Artı Bir Mimarlık
Statik Projesi: Er-Efe Mühendislik
Mekanik Projesi: Meytes Tesisat
Elektrik Projesi: Onmuş Elektrik
Tesisat Projesi: Meytes Tesisat
Akustik Danışmanı: Karkutu Akustik
Fotoğraf: Orhan Ersan, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 1163 m2
Toplam İnşaat Alanı: 2497 m2

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu