+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

İzmir Mimarlık Merkezi Konsept Projesi ve İç Mekan Projesi

İç mekan ve kurumsal kimlik tasarımını İki Artı Bir Mimarlık'ın gerçekleştirdiği İzmir Mimarlar Odası'nın Mimarlık Merkezi yapımı 2013'te tamamlandı.

Tasarımcılar projeyi anlatıyor:

İzmir Mimarlık Merkezi’nin tasarım ve uygulama sürecinde oluşturulan danışma kurulu tarafından Eski Tekel Binasına müdahale ve tasarım ilkeleri tartışılmış ve bu ilkelere göre üç mimarlık ofisi tarafından hazırlanan alternatifler değerlendirilerek ikiartıbir mimarlık tarafından önerilen konsept proje ve iç mekan tasarım kararları seçilerek geliştirilmiştir. Bu süreçte kültür mirası olarak tescilli Tekel Eski Depo Binası, öneri tasarım yaklaşımı ile yeniden, bu yaklaşımla mevcut atıl yapı stokunun mimarlık aracılığı ile yeniden kent yaşamına katılması sağlanmıştır. İzmir Mimarlık Merkezi 330 kişilik konferans salonu, 200 kişilik etkinlik amfisi, bu iki mekanı bütünleştiren 550 metrekarelik sergi salonu-fuaye, kütüphane ve eğitim salonları, atölye mekanları ve hizmet birimleri gibi işlevler ile mimarlığa ve kentin kültür ortamına kazandırılmıştır. Çelik ve betonarme olarak karma sistemde yenilenen yapıda tüm yapısal elemanlar görünür olarak bırakılmıştır. Ayrıca mevcut yapıya ait izler yer yer korunarak iç mekanda vurgulanmıştır. Mekanın kent yaşamında sürdürülebilirliğinin yeniden kullanım aracılığı ile gerçekleştirildiği bu yapı, aynı zamanda mimarlık ve kent yaşamı arasında bir ilişkilenme mekanı olarak görülmektedir.

Map
Details
Project Location: Konak, İzmir
Project Type: Cultural Center
Proje Tipi Grubu: Kültür
Employer: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Ana Yüklenici: MTU Mimarlık
Projcet Manager: Hasan Topal
Lighting Project: İki Artı Bir Mimarlık
Structural Project: Er-Efe Mühendislik
Mechanical Project: Meytes Tesisat
Electrical Project: Onmuş Elektrik
Plumbing Project: Meytes Tesisat
Acoustic Consultant: Karkutu Akustik
Photography: Orhan Ersan, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2013
Construction Start Date: 2013
Construction End Date: 2013
Building Plot Area: 1163 m2
Total Construction Area: 2497 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan
Contributing Architect(s)
Turgut Şakiroğlu