Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Arkas Sanat / Urla

Artı3 Mimarlık tarafından tasarlanan Arkas Sanat / Urla, İzmir’in Urla ilçesinde ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafedeki, düşük konut yoğunluğuna sahip Kekliktepe mevkisinde konumlanıyor.

Doğal bir çevre içerisinde konumlanan yapı, Lucien Arkas’ın bireysel sanat ve kitap koleksiyonu için tasarlanmıştır. Yapının ana program elemanlarını, sergi mekanları, kütüphane, servis alanları, heykel avlusu, kolonadlı platform ve açık alan düzenlemeleri oluşturmaktadır. Yapı, doğal çevresi ile olan tanımlı ilişkisi, mekansal kurgusundaki yalınlığı; sade ve güçlü mimari ifadesi ile doğal çevre içerisinde kendini göstermektedir.

Tasarım

Tasarımda belirleyici iki ana faktör doğa ve mimari programdır. Tasarımın ana amacı, doğal çevre içerisinde, sanat odaklı sıradışı program aracılığı ile, özel bir mekansal deneyim sunmaktır. Amaçlanan mekansal deneyimi sunan yapının mimari ifadesi, gücünü kolonadlı platform tarafından tanımlanan yarı açık mekanından alır. Doğa ile yapı arasında bir ara mekan niteliğindeki kolonadlı yarı açık mekan, yapıda farklı roller üstlenir. Farklı kullanımlara izin verecek kamusal alan niteliğindedir, ana fonksiyonların yer aldığı kapalı mekanlara hazırlık mekanıdır, güneş ışığını kontrol eder, yapının doğa içerisinde kütlesel etkisini azaltır ve yapı ile tasarımlanmış peyzaj ile doğa arasında güçlü bir iletişim kurar. Gün içerisinde güneş ışığının etkisi ile kolonad, kişiye zamana bağlı sürekli deneyimlemek isteyeceği değişken bir mekansal atmosfer sunar.

Sergi mekanı ile kütüphane, galeri yapısının iki ana mekanını oluşturmaktadır. Yapı, ana iki programa bağlı olarak mekansal-kütlesel ikiye ayrılmıştır. Her iki kütle katı, yalın hacimleri ifade eder. Sergi mekanında yalınlık, merkezde tasarlanan ışıklık aracılığı ile hareketlenir. Işıklık mekan içerisinde gökyüzü ile tanımlı, güneşin hareketine bağlı olarak da dinamik, bir görsel ilişki kurulmasını sağlar. Tüm duvar yüzeyleri sergileme fonksiyonuna cevap verir niteliktedir. Kütüphane mekanı sergi mekanına benzer biçimde tekil bir hacimden oluşur, sergi mekanına oranla sahip olduğu cephe açıklıkları sayesinde çok daha aydınlık bir mekandır. Kütüphane mekanının üst kısmında duvarlarda yer alan kitaplıklara ulaşımı sağlayan dar yürüme platformu mekanı kısmen ikiye bölmektedir. Sergi mekanında olduğu gibi kütüphane içerisinde de özel tasarlanmış ışıklık sayesinde gökyüzü ile temas kurulur.

İki ayrı kütle, kolonadlı yarı açık mekan ile bağlanır. Ayrıca, iki ayrı mekan, bodrum kat seviyesinde de bütünleştirilmiştir. Arazideki kot farkını kullanılarak elde edilmiş bodrum kat, yapının üzerine konumlandığı platformu oluşturur. Kolonadlı platform, giriş merdivenleri, rampalar, teraslamalar ve batıda yer alan amfi aracılığı ile yapının çevre ile mekansal bir iletişim kurmasını sağlar. Yarı açık mekanın merkezinde yer alan cam bir prizmadan elde edilen heykel avlusu, yarı açık mekana fonksiyonel ve mekansal açıdan zenginlik katmaktadır.

Yapının kapalı ve yarı açık mekan tasarımında doğal ışığın kullanımı önemli bir etkendir. Doğal ışığın kullanım biçimi alınlığın hakim olduğu yapıya zengin bir mekansal atmasfer sağlanmıştır. Sergi ve kütüphane mekanlarındaki ışıklıklar, dikey pencere açıklıkları, tekrar eden dikey elemanlar, kolonadlı alanın çatısındaki yırtıklar, iç ve dış mekanlarda süreklilik gösteren özgün mekansal atmosferin araçlarıdır. Kolonadlı platformun bir parçası olan heykel avlusunda yaratılan şeffaflık mekandaki dinamik görselliğe katkı sunar. Açık alan düzenlemeleri ile sanat odaklı eylemlerin peyzaj içerisinde devamlılığı sağlanmıştır.

Yapım Teknolojisi

Yapının, doğal bir çevre içerisinde ve düşük yoğunluklu konut dokusunun bulunduğu bir alanda konumlanması kullanılacak yapım teknolojisinin belirlenmesinde belirleyici olmuştur. Amaçlanan, yapının mimari tavrını oluşturan sadelik ve doğayla güçlü bir ilişkinin kurulması düşüncesi, yapım sürecinde de korunmak istenen bir tavır olarak belirlenmiştir. Bu sebepler ile; konvansiyonel bir yapım sisteminin yerine, kısa bir yapım süreci içerisinde doğaya en az müdahaleye izin verecek karma bir yapım sistemi tercih edilmiştir. Yapının konvansiyonel yöntemler ile inşaa edilen tek kısmı temeldir. Temel haricindeki, perde duvarları, zemin kat döşemesi, kapalı kütlelerin taşıyıcı sistemini oluşturan kolonlar ve duvarlarının tamamını içeren diğer elemanlar için betonarme prekast üretim gerçekleştirilmiş, şantiye alanında yalnızca montaj işlemleri yürütülmüştür. Yapının çelik sistem ile üretilmiş, tavan döşemesi ve yarı açık alanı tanımlayan saçak ve kolonadlı kısımda yer alan kolonlar hazır olarak şantiye ortamına getirilerek, alanda montajları gerçekleştirilmiştir. Yapının inşasında en önemli unsurlardan biri taş kaplama uygulamasıdır. Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesinde de benzer biçimde yerinde montaj uygulaması tercih edilmiştir. Doğal taş kaplama malzemesinin tamamı uygulama sahası dışında boyutlandırılmış ve hazır olarak şantiye ortamına getirilerek montajları gerçekleştirilmiştir. Doğal taş kaplamanın uygulamasında   mekanik birleşim tercih edilmiş, birleşim detayları yapıya özel tasarlanmıştır. Bu sayede yapım sürecinde kaba yapı olarak nitelendirilen ilk uygulama bölümünde, sürecin başlangıcında alınan, şantiye sahasında minimum doğaya müdahale ile minimum imalat gerçekleştirilmesi kararı titizlikle uygulanmıştır.

Kolonadlı platformun orta kısmında yer alan heykel avlusunda mimari kararların bir parçası olarak istenen şeffaflığın ve kütlesel hafifliğin elde edilmesinde taşıyıcı cam malzeme kullanımı, döşeme sisteminde uygulanan özel detaylar etkili olmuştur.

Uygulama sürecinde, yapının işlevi gereği mekanların gerekli iklimlendirme ve nem dengesini sağlayacak mekanik sistemlerin seçimi ve tasarlanması önemli bir konu olmuştur. Yapının birbiri ile ilişkili farklı mekanlarında sergilenecek ürünlerin farklı olması, buna bağlı olarak mekanlarda farklı sıcaklık ve nem dengelerinin sağlanmasının gerekliliği, yapıya özel mekanik tasarım ihtiyacı doğurmuştur.

Malzeme

Yapının bütününde doğal taş kaplama kullanılmıştır. Tek tip malzeme kullanımı, tasarımda hedeflenen mimari ifadenin elde edilmesinde önemli rol oynamıştır. Malzeme niteliği, yalın mimarinin gün ışığı ile olan etkileşimini görsel açıdan güçlendirmiştir. Kaplama uygulamasında kullanılan yapıya özel mekanik yöntem, kusursuz bir sonuç ürün elde edilmesini sağlamıştır.

Künye
Proje Yeri: Urla, İzmir
Proje Tipi: Kütüphane, Sergi Mekanı / Galeri
Proje Tipi Grubu: Kültür Yapısı
Mimari Proje Ekibi: Ülkü İnceköse, Uğur Yıldırım
İşveren: Arkas Holding
Danışman: Ülkü İnceköse
Ana Yüklenici: Kerman İnşaat
Alt Yüklenici: Onmuş Elektrik, Meytes Tesisat, Kardelen Peyzaj Planlama, Kardelen Peyzaj Planlama
Peyzaj Mimarlığı: Kardelen Peyzaj Planlama
İç Mekan Projesi: Kristina Steinbuchel/The Big House Mimarlık, Artı3 Mimarlık
Proje Yöneticisi: Rinaldo Ferlandis, Burak Söylemez
Konsept Tasarımı: Artı3 Mimarlık
Uygulama Projesi: Artı3 Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Artı3 Mimarlık
Statik Projesi: Ardalı Mühendislik
Mekanik Projesi: Meytes Tesisat
Elektrik Projesi: Onmuş Elektrik
Tesisat Projesi: Meytes Tesisat
Çelik Projesi: Ardalı Mühendislik
Fotoğraf: Zeren + Mehmet Yasa Photography
Mimari Mesleki Kontrollük: Uğur Yıldırım
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 4460 m2
Toplam İnşaat Alanı: 1370 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ülkü İnceköse

Uğur Yıldırım