Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

FAMU Turizm

İzmir Buca Ege Giyim Sanayi Sitesi'nde bulunan FAMU Turizm fabrika yapısı Eskiz Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Arazi ve İşlev:

İzmir Buca Ege Giyim Sanayi Sitesi (BEGOS) İzmir'in son on yılda hızla gelişen bir bölgesinde yer almaktadır. Yüksek rakımda yer alan bu bölge aynı zamanda bir yeşil kuşak bölgesi ile sınır komşusudur ve FAMU firmasının bu yerleşkede sahip olduğu arazi işte söz konusu yeşil kuşağa güney yönünden bakan, aynı zamanda İzmir silüetine hakim üçgen bir parselde yer almaktadır. İşveren bu bölgede esnek kullanımlara ve farklı imalatlara izin veren bir betonarme yapı talebi ile tasarım ekibine gelmiş, gerektiğinde idari ofis olarak da kullanılabilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle kitle, mekansal olarak bölünebilir çok amaçlı üretim / idari yapı bloğu olarak tanımlanmıştır.

Kitle ve Mekan:

Arazinin geometrisi ve yönlenmesi nedeni ile kuzeyde bir yayla tanımlanan yapı, güneyde çekme mesafelerini izleyerek ortogonal olarak oturmuştur. Sanayi Yerleşkesi'nin eş benzer ortogonal blokları arasında yükselen yay formundaki kuzey/ kuzeybatı cephesi bir yandan kitlenin yerleşkenin kapısından itibaren algılanmasını sağlarken, diğer yandan hassas bir açıyla sarmal hareket yapan yatay açıklıklar merak uyandıran bir optik illüzyon yaratmaktadır. Cephe çok sakin bir kompozisyon ile dinamik bir imge oluşturmaktadır. Yay formundaki kuzey/ kuzeybatı cephesi yapının giriş ve ana ulaşım aksına jest olarak konumlanmışsa da ısı verimliliği açısından cephe açıklıkları son derece kontrollü tutulmuştur. Güneyde yer alan yeşil kuşağa yine yatay cephe elemanları ile arka tarafta dönülmüş, hem manzara hem doğal ışık açısından bu cephe önemsenmiştir.

Arazide yer alan kot farkı nedeni ile giriş kotundan aşağıda iki bodrum katı çözülmüş, bu katların bağımsız depo alanları olarak da kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Çok katlı bir üretim alanı olarak kullanım düşünüldüğünde düşey sirkülasyon elemanları her iki uçtan eşit dağılım alacak biçimde ve yangın merdiveni olarak düşünülmüş, ıslak hacimler ve asansörler bu çekirdeklerin içinde konumlandırılmıştır. Arazinin kuzey güney aksındaki derinliğinin fazla olması nedeni ile planda esneklik ilkesinin bölünebilmesi açısından her katta yatay sirkülasyonu organize eden bir galeri konumlandırılmıştır. Orta galeri boşluğu sayesinde katlar birbirleriyle hem görsel hem de hacimsel olarak bağlanmıştır. Aynı zamanda çeperde yer alan açıklıklardan uzaklaştıkça bu galeri yardımı ile yukarıdan ışık alması amaçlanmıştır.
Planın her katta bütüncül veya bölüntülü kullanıma elvermesi için üçgensel alan hipotenüsten geçen bir kenarortayı dengeleyen basit bir şemaya sahiptir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Buca, İzmir
Proje Tipi: Fabrika
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: FAMU Turizm
Ana Yüklenici: FAMU Turizm
Proje Yöneticisi: Jülide Tutan Hergül
Grafik Tasarım: Deniz Akdeniz, Eskiz Mimarlık
Statik Projesi: Mehmet Naci Elmalı
Mekanik Projesi: Mehmet Yıldız, Arel Mühendislik
Elektrik Projesi: Namık Onmuş, Onmuş Elektrik
Tesisat Projesi: Mehmet Yıldız, Arel Mühendislik
Altyapı Projesi: Onmuş Elektrik, Arel Mühendislik
Fotoğraf: Soner Şen
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 2,363 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,609 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Jülide Tutan Hergül
Yardımcı Mimar(lar)
Gamze Adıgüzel