Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binası

İkiartıbir Mimarlık tarafından tasarlanan belediye binası Mersin Mezitli'de bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Mezitli, Mersin’e bağlı 13 ilçeden biri ve nüfus olarak 5. en büyük ilçesi. Toroslar, Yenişehir ve Erdemli’ye komşu olan Mezitli, Akdeniz’e ulaşan sınırıyla kıyı ile güçlü ilişki içerisinde. Yaklaşık 190.000 kişilik bir nüfusa hizmet eden mevcut belediye binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunmaktaydı. Mevcut binanın kapasitesinin yetersizliği, dağınık olan müdürlüklerin bir araya toplanması gibi nedenlerle belediye kendine yeni bir hizmet binası yapımını gerekli görmekteydi. Mevcut yapının kuzeydoğusunda bulunan küçük sanayi alanının dönüşümü ve buraya yapılan imar planı çalışmasının tamamlanmış olması, bu alanda ortaya çıkan belediye hizmet alanının belediye hizmet binası olarak değerlendirilmesi kararını ortaya çıkartı. Küçük Sanayi Alanı olarak tanımlı alan, büyüyen kentin içinde kalmış depo amaçlı binalardan oluşan bir yapı adasıydı. Bu yapı adasının belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra bir kent meydanı çalışması yapılmakta olduğu ve belediye hizmet binasının Sanayi Caddesi ile meydan arasında bir eşik olarak düşünüldüğü fikri bize iletildi. Halihazırda bir meydan projesi olmaması, belediye yapısının öngörüler üzerinden bu alanla ilişkilenmesini gerektirdi.

Sanayi Caddesi boyunca uzanan 130 m x 43 m boyutlarındaki alan belediye hizmet alanı olarak ayrılmıştı. Güneydoğu-Kuzeybatı ekseninde olan arsa lineer bir yapı kitlesinin oluşmasını koşullamaktaydı. Bir belediye hizmet binası için ışık alma anlamında avantajlı olan bu yerleşim, Mersin iklimine özgü zorluklarla da baş edilmesini gerektiriyordu. Belediye yapısının bir cephesi kuzeydoğuya yönlenerek homojen ışık anlamında avantaj sağlarken diğer cephesi güneybatıya yönleneceği için sıcak iklimle sorunlu bir ilişki yaratabilecek potansiyeldeydi. Verili program parçaları bu cepheyi tamamen terk edemeyeceğimizi gösteriyordu. Güneybatı cephesi aynı zamanda Sanayi Caddesi cephesi olduğu için yapının ilk algılandığı cepheydi. Yapının yeni gelişen bu cadde üzerinde gelişen kamusal kimlik oluşumuna öncülük etmesi, kurumsal yapının caddede kendini hissettirmesi gibi tasarımsal parametreler de işin içine giriyor ve güneybatı cephesi önemini artırıyordu.

Bu noktada tasarımsal kararımız cadde cephesi olsa da sağırlıklar ve dolu-boş hacimsel hareketler üzerinden burada bir kimlik oluşturmak üzerinde gelişti. Belirli program parçaları ve meclis salonunu bu cepheye yerleştirdik. Arka cephede müdürlüklerin yoğunlaşması bu cephedeki yükün gevşemesini sağladı. Bu gevşeme yalnızca cephe karakteri olarak değil aynı zamanda yapının iç mekan niteliği açısından avantajlar yarattı. Ana sirkülasyon omurgasının gölgelenmesi, bu alandan bağımsız teraslara ulaşılması gibi iklime uyumlu bir yaşantının mekanlarını belediye yapısında kurgulayabildik. Bunun yanı sıra bu cephedeki gölge oranını artırmak ve taşıyıcı ritmini algılatmak amacı ile cephe boyunca düşey elemanlar yerleştirerek yapının karakterinin netleşmesini sağladık.

Yapının zemin ve 1. kat seviyesinde kamusal alan yaratmak ve ardındaki meydanla ilişkisini kurgulamak için boşaltılmış birçok alanı mevcut. Bunların en önemlisi girişlerin olduğu köşede alt meydana inen amfi merdivenler; bu merdivenler alt meydana bağımsız geçişi sağlıyor ve meydan tasarımına referans veriyor. Ayrıca bu boşluğun üstünde oluşan büyük teras 1. kat seviyesinde yine kamusal ve seyirlik bir alan oluşturuyor. Geniş ve binadan bağımsız merdivenlerle bu terasa ulaşılabiliyor.

Harita
Künye
Proje Yeri: Mersin, Mezitli
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Mezitli Belediyesi
Ana Yüklenici: Beton Yapı
Proje Yöneticisi: Orhan Ersan
Statik Projesi: Methal Mühendislik
Mekanik Projesi: Ceymak Mühendislik
Elektrik Projesi: Alya Mühendislik
Fotoğraf: Egemen Karakaya
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 5,434 m2
Toplam İnşaat Alanı: 11,964 m2

Pin It
Mimar

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Orhan Ersan