İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması

Proje Açıklama Metni

TIRTIL birçok farklı mekâna uyarlanabilen, kullanıcı müdahalelerine olanak sağlayan ve hem mekânsal hem de kitlesel çeşitlilikleri ile farklı mekânsal deneyimleri barındırabilen bir önermedir. Bulunduğu çevreye kolayca uyum sağlayabilecek nitelikteki basit ve uygulanabilir düşünsel altyapısı ile TIRTIL; aynı zamanda İzmir için simgesel ve ayırt edici özellikte bir tasarım nesnesi olarak anılmaya adaydır. Günlük yaşamsal eylemlerle etkileşimli yapısının yanı sıra, tarihi, kültürel ve sosyal mekânlarda da konumlanabilme potansiyelleri gözetildiğinde; TIRTIL'ın kentin farklı özellikteki mekânlarında kapalı ya da açık durumlarıyla var olabilmesi olasıdır.

Kapalı/optimum durumu ile sergi, performans, dinlenme gibi eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan optimumTIRTIL, konumlandığı alanda oluşturduğu oylum ve yüzeyleri aracılığıyla çevresinde etki alanı yaratan,kentli için kullanıcı müdahalelerine açık bir tasarım durağı olarak tanımlanabilir. Açık durumu ise doğrusal, eğrisel ve dairesel olmak üzere bulunduğu çevreye ve etkinliğe göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla uyarlanabilirlik, TIRTIL'ın önemli bir özelliği olarak belirginleşmektedir. Kitlesel devinim olarak ifade edilebilecek bu uyarlanabilme ve değişkenlik, kullanıcı katılımı/müdahaleleri ile gerçekleşebilmektedir.

TIRTIL, boyutları ve birleşim detaylarındaki basitlik nedeniyle, yerleştirileceği alana hazır-monte edilmiş halde getirilebileceği gibi, uygulama süreci konumlanacağı alanda da gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yerinde birleştirme eylemi kentlinin de katılabileceği bir etkinlik olarak kurgulanabilir. 50 mm kalınlığındaki lamine ahşap paneller kullanılarak oluşturulan mekânda, panellerin hareket sistemi menteşeler ile sağlanırken bu panellerin altında hareketi kolaylaştıran ve değişken zeminle ile uyumu sağlayan yükseklik ayarlı tekerlek sistemi kullanılır. Sabit olarak kurgulanan bölümdeki birleşimler ise geçme sistem kullanılarak yapılmaktadır. Mekânın içindeki-dışındaki oturma yerleri ve yüzeylerdeki sergileme nişleri lamine ahşap panellerin kesitindeki çeşitliliklerle sağlanmaktadır. Bu şekilde TIRTIL bütüncül bir tasarım nesnesi olma özelliğine sahiptir.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül
Danışman: Deniz Külekçi, Turgut Şakiroğlu, Gülcan Afacan

Pin It
Mimar

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Deniz Dokgöz

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Kortay Ceylan
Ceren Doğan
Gizem Yazıcı