Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması

Proje Raporu:

Yoğun insan sirkülasyonu barındıran ve organik dokusuyla geçmişten günümüze İzmir kenti için ticari anlamda önemli bir çekim noktası olarak kabul edebileceğimiz Kemeraltı; mevcutta sokakları doğasındaki akışkanlık, devinim ve hareket kavramları ile bir var olma biçimi sergilemektedir. Tasarım; dokunun organik varlığını, insan hareketlerinin oluşturduğu gözle görülmeyen izleri ve dokunun kullanıcılarına ait daha önce yapılan pratik çözümleri referans alarak kurgulanır. Öyle ki; tasarımda devinimin ve hareketliliğin var ettiği sanal izler üçüncü boyutta vurgulanarak simgeselleştirilmiş, akışkanlık ve organiklik kurgulanan örtü elemanı ile bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Örtü tasarımında hareketlilik ise basit detaylara ve mevcutta var olan fikirlere dayandırılmıştır. Biçimsel bir arayıştan öte, var olan dinamiklerin vurgulanması ve açığa çıkarılması amaçlanmıştır.

Sabit ve hareketli olmak üzere iki farklı örtü sistemi bir arada tasarlanmıştır. Sabit üst örtü, Kemeraltı'nın akışkanlığını ve dinamizmini hissettiren, organik yapısı ile sokak formunun üçüncü boyutta tarifleyen az ışık geçirimli polikarbonat esaslı bir elemandır. Yönlendirme, iz oluşturma ve organik yapıyı vurgulama özelliğindeki bu kurgu, insan akışının tarifleyicisi olan lineer kiriş sistemi ile bütünleştirilmiş ve bu sistem için hareketli örtü elemanları tasarlanmıştır. Bu elemanlar Kemeraltı dokusunun mevcut durumundaki doğallığını ve karmaşıklığını destekleyen ve ortama yabancılaşmadan oraya ait olabilen bir sistemdir. Isı dayanımlı kumaş malzemelerin kiriş sitemi arasında yatayda ki hareketi ile doğal ışık kontrolü sağlayan elemanları açıldığında sokağa sarkarak sokağın doğasıyla bütünleşen bir oradalıkla mevcut dokuyu benimser, bütünleşir. Sokak örtüsü yer yer ızgaralara bitki uygulaması yapılarak kurgulanmış, bu şekilde mevcut durumun olumlu örnekleri uygun sokaklarda yinelenmiştir. Öneri tasarımda kent mobilyaları bu karmaşık dokunun içinde olabildiğince yalın ve net formuyla mütevazi bir duruş sergilemiş, farklı işlevsel gereksinimler bir eleman içinde bütüncül tasarımlar olarak çözümlenmiştir. Farklı alanlarda farklı bir araya gelme potansiyeli barındıran hazır prefabrik oturma birimleri birçok mekanda kullanım olanağı sağlamaktadır.

Künye
Proje Yeri: İzmir, Konak
Proje Tipi: Kent Mobilyası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2008

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Turgut Şakiroğlu
Emrah Akpınar