Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde konumlanacak olan E.T.O. Hizmet binası, fuar-sergi, kongre merkezi ve sosyal yapı tesisleri projesi; gelişen kent-yoğunlaşan yapı programları (mimari yığılma) arasındaki probleme mimari ve çevresel cevaplar üretmek için iyi bir fırsat olarak algılanmıştır. Proje arazisi Eskişehir kent merkezi ile organize sanayi bölgesi arasında bulanmakta olup konut dokusunun bu alana doğru geliştiği görülmektedir. Gelecekte Ankara otoyolunun çeperi kent için yeni bir ticaret aksı oluşturacaktır. Ticaret odasının arazisi bu anlamda değer kazanmaktadır. Öyle görülmektedir ki yeni gelişen bu alanlar imar planlarının öngöreceği şekilde yapılaşırsa büyük boşluklar ve büyük doluluklar (üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, depolar) olarak insan ve kent (Eskişehir kent merkezinin) ölçeğinden uzaklaşma riski ile karşı karşıyadır.

İşte bu noktada verilen program bu tuzağa düşmek için bir elverişlilik göstermektedir. Arazinin yola dik yerleşmesi ve sahip olduğu eğim, yapıların yaya allesi, avlu, park gibi açık mekan ögelerini kullanarak hem kapalı mekanlara hem de kentsel ulaşım alanlarına kolayca bağlanabilmelerini sağlamıştır. Ticaret odası yapısı arazinin en yüksek kısmında yükseltilerek arazinin ve yapılaşmanın yola dik olarak gelişen potansiyelini ortaya koymakta, sonrasında gelişen alt meydanlar ve yaya alleleri için girişte bir nirengi noktası oluşturmaktadır. Fuar ve sergi holleri ise arazinin doğu kanadında kısmen toprağa gömülmüş olarak çözülmüş girişleri ara katından sağlanmıştır. Büyük hacimlerin gelecekte bölgedeki yapı ölçeğini artıracağı düşünülerek arazinin eğiminden de faydalanarak topoğrafyada eritilmeleri ve üstündeki büyük alanın kentliye açık bir alan olarak kalması önerilmiştir. Restoran, kafeterya, spor merkezi gibi işlevler allenin devamında kongre merkezine ulaştıran yolda bir avlu etrafına yerleştirilmiştir. Bu alanın gece de yaşanacak bir yer olması toplantı salonların işlevleriyle uyum göstermektedir. Kongre merkezi ise bütün yapı kitlesinin sonlandığı hacimdir, yerden yükseltilerek arazinin sonundaki açık spor tesislerine geçiş sağlanmıştır. Fuayelere ulaştıran rampa aynı zamanda çatıya da ulaşımı sağlamaktadır. Fuayeler, kafeterya ve restoranla aynı katta avluya balkon olarak açılan katta konumlanmaktadır.

-

Künye
Proje Yeri: Eskişehir
Proje Tipi: Kongre Merkezi
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
İşveren: Eskişehir Ticaret Odası
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Toplam İnşaat Alanı: 34,290 m2

Pin It
Mimar

Orhan Ersan

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Enes Tamtürk
Evren Hacıalibeyoğlu