İlgili Projeler

2. Ödül, Erzurum Yakutiye Eğitim Kampüsü Proje YarışmasıEğitim kampüsleri öncelikli olarak ilköğretimini kent içindeki okullarda tamamlamış öğrencilerin, lise eğitimlerini bir arada kent dışındaki bir kampüste birlikte sürdürmesine yönelik bir eğitim modelinin sonucu. Öğrenciler bu büyüklükte bir kampüste eğitim almalarının yanı sıra çeşitli spor, etkinlik alanları ve yurtlarla desteklenmiş sosyal bir alanda var olacaklar. Bu anlamda kampüs içerisindeki işlevsel dağılım ve bu işlevlerin birbiriyle ilişkilerinin yanı sıra yapıların aralarında bıraktıkları açık alanların nitelikleri ve kullanımları önem kazanmakta. Yerleşimin ölçeği deneyimleri küçük ölçeklerle sınırlı olan öğrencilerin algılarını zorlamamak için önem taşımakta.

Tüm bu düşünceler ışığında Erzurum Yakutiye Eğitim Kampüsü için belirleyici olan tasarım ana kararları başlıklarını şu şekilde sıraladık.

1- Taşıt ve servis yollarını parsel çevresinde oluşturarak yayalaşmış ve güvenli bir kampüs alanı oluşturmak,
2- Tören alanı, yaya allesi, açık spor alanı ve avlu açık alan sisteminin sürekliliğini sağlamak,
3- Arsanın eğimine uygun çözümlerin sağlanması, işlevsel dağılımların arsanın fiziksel özelliklerine uygunluğunu gözetmek,
4- Yatayda ve düşeyde ilişkilerin sağlanarak yapılara ulaşımın kolaylaştırılması,
5- İşlevsel ayrıştırmaların yanı sıra işlevsel karşılaşmalara da olanak sağlayarak mekansal kalitelerin artmasını sağlamak,
6- Açık spor ve etkinlik alanlarıyla bütünleşik kütle kurgusu yaratmak.
7- Ölçekli dış mekanlar oluşturmak
8- Sosyal etkinlik amfisi oluşturarak yaşamsal ve eğitsel faaliyetleri örgütlemek. Bu eylemleri bir araya getirirken iç ve dış alan sınırlarını yeniden yorumlayarak süreklilik sağlamak.

Bu kriterleri öncelik alarak vaziyet planında yerleşim kararları verilmesinin yanı sıra arsanın kente göre konumu da bu kararları belirlemede etkili olmuştur.

Erzurum kentinin kuzey-batı gelişme aksında ve Atatürk Üniversitesi'nin kuzeyinde bulunan arsanın, kentin ana ulaşım yolu doğu sınırını tanımlamaktadır. Ana giriş bu yolda yani arsanın doğusundan sağlanmakta, kuzeyde ikinci bir giriş alınmakta ve bu girişler alle ile bağlanmaktadır. Doğu kapısından sonra idari birimler ve konferans salonu ile tanımlanan tören alanına ulaşılmaktadır. Tören alanından sonra kütüphane ve yemekhane, sosyal merkez tarafından ikiye ayrılan üst ve alt yaya omurgaları çeşitli kotları da birbirine bağlayan üç boyutlu bir etkileşim alanına dönüşmektedir.

Batıdaki kolu yurtlara ulaşımı sağlarken doğudaki kolu derslik bloklarına ulaştırmaktadır. Avlulu yapılardan oluşan derslik bloklarının avlularına alt kotlardan bağımsız olarak ulaşılabilmektedir.
Doğu-batı ekseninde uzanan alenin bu kısmı derslikler, yurtlar, kütüphane, yemekhane ve sosyal merkezle beslenmektedir. Alle yurt bloklarından sonra kırılarak kuzey-güney aksında gelişmektedir. Bu kısımda kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzunun girişleri bulunmaktadır. Aks, açık spor alanları ile sonlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Erzurum, Yakutiye
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimar

Deniz Dokgöz

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Orhan Ersan