Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Balıkesir Bandırma Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Balıkesir, Bandırma İlçesinde yer alan yarışma arazisi yaklaşık 167.000 m2 lik bir alana sahip, E 90 karayoluna paralel konumda, feribot iskelesine ve limana yakın mesafede yer alır. Arsanın kuzeyi yoğunluklu olarak ticari parsellerden oluşmakta iken kuzey doğusunda spor tesisi ve lise parselleri güney batısında ise üniversite kampus alanı yer almaktadır. Arazi yaklaşık 750 metre uzunlukta ike en geniş yeri 250 metrelerdedir. Arazide toplam 20 metrelik bir kot farkı yer almaktadır. Arsa paralel yönde kuzey batı güney doğu aksına oturmakta ve uzun kenarları kuzey doğu ve güney batı yönlerine bakmaktadır. Arazinin üç kenarından yol geçnmekte olup güney batı yönündeki kampus arazisi ile arasında yol yer almamaktadır. Arsa içinde korunması planlanan, bir adet öğrenci pansiyonu binası, bir adet okul yapısı ve 1 adet spor salonu yapısı yer almaktadır.

Programda yer alan en büyük ve önemli işlev derslik yapılarıdır. Toplam 10.000 kişilik ön görülen bu yapının bloklara parçalanması ve arsa konumlanışı çok önemli bir karardır. Arsa içi sirkülasyonların ve eylemlerin büyük kısmı bu yapı ya da yapılarda olacaktır. Bu bağlamda arsa üzerinde yapılan etüdlerde yaklaşık 24.000 m2 derslik alanı ve yaklaşık 16.000 m2 diğer eylemler ile beraber 40.000 m2 kullanım alanına sahip olması planlanan bu yapı grubu sirkülasyonu ile beraber yaklaşık 60.000 m2 olacaktır. Bu büyüklükte bir programın makul ölçülerde parçalanması kararı alınmıştır. Bu parçalanma biçimi ya da oranı belirlenirken, bu dersliklerin tamamının organik bir bağı olması gerekliliği ve yaya akışları ihmal edilmemelidir. Bu bağlamda yapının 2500 kişilik toplam 4 blok olarak tasarlanması bu bloklarında kendi içlerinde iki ayrı giriş ve toplanma mekanları ile besleyerek her bir giriş ve dağılma mekanının 1250 kişilik bir yoğunluğa indirilmesi sağlanmıştır. Bu yapılar arsanın güney ucuna doğru uzun kenara paralel olarak bir omurga olşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun karar iki nedene bağlanmıştır. Bunlardan birincisi arsanın kuzey yarısında yer alan korunması istenilen mevcut yapıların bu bpyurtta bir planlamaya engel oluşu ve programı zorlamasıdır. Diğer bir neden ise 10.000 kişiik yoğunluğun arazinin bu uzanan kısmında eritilebilme kolaylığıdır. Kuzeyinde futbol sahası ve yurtlar çözülmüştür. Kongre merkezi bilim merkezi ve kütüphane arazinin ortasında "kültür meydanı" olarak adlandırdığımız boşluğun çeperleri olarak yerleştirilmiştir. Bu bağlamda korunması istenilen pansiyon binası ve okul binası tekrar düzenlenerek yurt yapılarına dönüştürülürken spor salonu yapısı da yurt bölgesine hizmet etmek üzere yeniden değerlendirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Bandırma, Balıkesir
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Statik Projesi: Fatih Mustafa Şahin
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Arsa Alanı: 167.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 105,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Cengiz Gündemir

Kutlu İnanç Bal
Yardımcı Mimar(lar)
Hikmet Alim
Mehmet Yılmaz