Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İLBANK Ataşehir Bölge Hizmet Binası

İller bankasına ait yapılması düşünülen bölge müdürlük binası için seçilen arsa Ataşehir mevkiinde, Dereboyu caddesine bakan yamaçta Varyap meridian konut projesinin önünde yer almaktadır.

Arsanın kuzeyinde İstanbul çevreyolu Çamlıca bağlantısı viyadüğü yer almaktadır. Bu viyadüğün kuzeyinde Türkiye Finans Merkezi projesi yapımı devam etmektedir. Arsa yamacı yaklaşık 25 mt. yükseklikte olup Dereboyu caddesini yukarıdan görmektedir. Yapılması planlanan bölge müdürlük binası girişini üst kotta güney doğu cephesinde yer alan yoldan alacaktır. Bu yolun karşısında yine varyap meridian'e ait 2 katlı ticari binalar yer almaktadır. Varyap satış ofisinden alınan bilgilere göre bu binalar finansa yönelik ticarete hizmet etmek üzere pazarlanmaktadır. Arsanın kuzey batısında yolun karşısında Aşık Veysel Mahallesi yer almaktadır. Bu mahallenin yoğunluğu büyük ölçüde 3-4 katlı konut amaçlı yapılar ve konut altı ticaretten oluşmaktadır. Arazi boyutları yaklaşık 160mt/60mt boyutlarında olup 9596 m2 dir. Bina programı arsanın yarısına yerleşebildiğinden arsanın yarısı kullanılmış kalan yarım ise rezerv alan olarak dış mekan düzenlemesi şeklinde bırakılmıştır. Yapı arsanın güney yarısına yerleştirilmiştir. Bu alana yerleşme kararının birinci nedeni, viyadük yoğun trafik gürültü ve atmosferinden yapıyı uzaklaştırmaktır. İkinci neden aynı viyadükten yapının algısını arttırmaktır. Diğer bir neden ise arsanın güneyindeki boşluğun parsel olmasına rağmen kuzeyde kalan boşluğun park olmasıdır. Bu yerleşim kararı ile arsada bırakılan boşluğun park boşluğu ile birleşerek boşluk algısının arttırılması dolayısıyla bina niteliğinin arttırılmasıdır. Yapı arsanın güney yarısına bölge müdürlüğü yol cephesinde, misafirhane ise bina giriş kotundan bağlanılan yamaçta olmak üzere iki blok olarak tasarlanmıştır. Binanın yol cephesinde yer alan kentsel çerçevesi arsanın sonuna kadar devam eden bir saçak yer almaktadır.

Daha önce değinildiği gibi bina bölge müdürlüğü ve misafirhane olmak üzere iki blok olarak tasarlanmıştır. Misafirhane sirkülasyonunu ana binadan koparmak amaçlı yapılan bu yerleşim kararı ile iki blok arasında projede sosyal aralık olarak adlandırılmış nitelikli boşluk alanı tasarlanmıştır. Sosyal aralık bölge müdürlüğü, misafirhane ve bu iki bloğu bağlayan mekan ile çevrelenmiştir. Sınırları yapısalı olarak netleştirilmiş olan bu alan 1. Bodrum katta yer alan yemek salonu, dinlenme salonu, fuaye ve misafirhaneye ait kahvaltı salonu ve sirkülasyonları besleyen düzenlenmiş yeşil bir boşluktur. Bölge müdürlüğü bloğunun kuzey batı cephesinde (yamaca bakan cephe) bu sosyal aralığa bakan kat bahçeleri oluşturmak üzere katlarda boşaltmalar yapılmıştır.. Katlarda yer alan bu boşlukların sosyal aralık ile görsel bütünlük sağlaması dışında ekolojik olarak da ihtiyaç duyulmuş boşluklardır. Yerleşim kararları bölümünde bahsedilen arsanın kuzey yarımı ile park alanının bütünleşik olarak yarattığı boşluk (yeşil alan), bloklar arasında tasarlanmış olan sosyal aralık ve yönetim bloğu yamaç cephesinde yer alan kat bahçeleri, bütün olarak algılanacak, açık alanlardır. Bu açık alanlar yapının kütlesel ve sosyal niteliğini arttırmak üzere oluşturulmuştur. Saçak, bu alanları birleştiren ve yapının insan ölçeğinden algısını arttırmak üzere konumlandırılmıştır. Bu eleman cephede devam ederek kentsel çerçeveyi oluşturur. Saçak arsanın açık alan olan olarak düzenlenen kısmının fiziksel olarak ayrılmasını da sağlamaktadır.

Yapı bir galeri katını içeren iki kat yükseklikte bir zemin kat, bir alt zemin, 6 ofis katı ve 3 adet bodrum kattan oluşmaktadır. 1. ve 2. katlarda başkanlık odaları, 3. katta insan kaynakları, 4. katta yapım uygulama müdürlükleri, 5. katta kredi tahsis ve son katta ise proje geliştirme ve şehircilik müdürlüğü yer almaktadır. Alt zemin kat sosyal kat olarak planlanmıştır. Bu katın nerdeyse tamamı sosyal aralık ile ilişkili organize edilmiştir. Bodrum katlarında teknik hacimler ve otoparklar çözülmüştür. Yapının güney batı cephesinde (giriş cephesi) çift katmanlı cephe tercih edilmiştir. Bu kabuk sayesinde bina ısınma ve soğutma yükleri düşürülerek "enerji korunum yönetmeliği" ne uygunluk aranmıştır. Kışın kapalı bir alan olarak çalışacak olan boşluk ısı kaybını engellerken, yazın açılan kapaklar sayesinde doğal ventilasyon sağlayarak soğutma yükünü azaltacaktır. Dünyada yüz yılı aşkın zamandır uygulanan bu yöntem başarısını ispatlamıştır. Güney batı cephesinde yer alan kat bahçeleri daha önce bahsi geçen nedenlerin dışında ekolojik olarak da binaya katkı sağlamaktadır. Bu bahçeler kullanılan bitkisel katmana göre yazın güneş ışınlarını organik olarak engelleyerek soğutma yükünü kışın ise fiziksel olarak engellediği soğuk hava akımı sayesinde de ısıtma yükünü azaltacaktır. Yapı diğer safhalarda enerji etkin olarak detaylandırılacaktır.
Ataşehir'de yer alan arsa üzerine avan tasarımı tamamlanmış olan projede, arazinin fiziksel verileri ile beraber çevresel koşulların beraber değerlendirilmiştir. Yapı arsanın yarısı kullanılarak kendi nitelikli açık alanları ile beraber ihtiyaç programını tam olarak karşılamak üzere iki blok olarak planlanmıştır. Giriş platosu, idari bina girişi, misafirhane yaklaşımı ve sosyal aralık bağlantısını bağlar nitelikte yol cephesi ile maksimum ilişkidedir. Kentsel saçak olarak tasarlanmış yüzey ise giriş platosu ile kent parkını bağlayan eleman olarak yerleştirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Ataşehir, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
İşveren: İller Bankası (İLBANK AŞ)
Statik Projesi: Fatih Mustafa Şahin
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 9,500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 16,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Kutlu İnanç Bal

Hakan Evkaya
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz