Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

IMES Ulu Cami

Cami _ sıfat Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran (TDK sözlük)

Yakın civarda ibadet ihtiyacının karşılanacağı bir cami olmaması, ve organize sanayi bölgeleri çalışanlarının ihtiyacı doğrultusunda yapılması düşünülen cami için, çok sayıda kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kapasiteye ihtiyaç duyuyordu. Özellikle cuma namazlarında Yaklaşık 1250 kişinin zorlanmadan namaz kılabileceği kapalı namazgahının yanısıra 4000 kişinin de bir saçak altında, binlerce kişininde cami yakın etrafında ve (gerekirse) yolun karşısındaki tır parkına kadar taşırılabileceği ön görülerek yüksek yoğunlukları taşıyabilecek bir cami beklentisi, cami mimarisi tarihinden örneklerin günümüz mimarlık anlayışıyla yorumlanması şeklinde ele alındı. Ulu Cami: ilk dönem İslam Mimarisi'nin sütunlar üzerine oturan düz dam ve örtülü avlu şeklinde yapılan camileri örnek alırlar. Sıcak ülkelerde üzeri açık bıraklıan avlular, Anadolu'da küçültülmüş ve caminin içine alınmış ve cami kapalı mekana dönüştürülmüştür. Selçuklu Dönemi'nde bazı camilerin üzeri düz dam ile örtülürken, Osmanlı döneminde'nde ilk kez anıtsal mekanlar ortaya çıkan mimarlık uygulamaları görülmüştür. Her kentte görülen Ulu Camii'ler Cuma namazlarının kılındığı yerlerdir. (Vikipedia)

Bu topraklar üzerinde farklı dönemlerde Türk İslam mimarisi üzerine sayısız örnekler verilmiştir. Her dönemin kendine ait kültürel ve teknolojik bir kimliği vardır. Her kimlik kendinden öncekileri yadsımayarak, ama üzerine birşeyler koyarak (uyarlayarak) oluşmuş, tam da o zamanki, yapım tekniği, ekonomi, siyasi etkenlerle şekillenmiştir. 2012'yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin endüstrileşmesinin temsilcisi olan bir bölgede yapılacak olan bu "Ulu Cami" kendinden önceki birikimi reddetmeyen, ama kendi döneminin ruhu ve kimliği arayışında olmalıydı. Osmanlı ya da Selçuklu'nun eserlerini kopyalamak, yada bazı eleman ve süslemeleri içeriksiz olarak eklektik bir biçimde biraraya getirmek yerine, onlara atıfta bulunan, temsiliyetini taşıyan, ama çağdaş ve özgün bir tasarım ortaya konulmaya çalışıldı.

Parsele kuzey yönünden yaklaşımda, bir hazırlık mekanı olarak yol kotunda yeşil alan önerisinde bulunuldu. Üçgen arazinin genişleyen yeri,ne kıble yönüne dik dikdörtgen bir leke olarak yerleştirilen saçak, karşıda tır parkına alt geçitle bağlanıp genleşebilme potansiyeli sağlandı. Cami namazgah kotu yol kotundan 4 m aşağıda konumlandırıldı. Boylece, cami alanı, mimari ve insani bir şekilde, etrafına yüksek duvarlar çekmeden tanımlanmış ve mekanlaştırılmış oldu. Saçak, yolla kısmi olarak kesiğip varlığını haberdar ederken, alt kotta tüm namaz alanının üstünü örten bir ULU CAMİ saçağı olarak düşünüldü. Saçak , Ulu camilerde benzer emsallerinden hareketle, 20 (gizli) kubbe ve üzerinde namazgah ve son cemaat alanının üstüne denk gelecek iki parçalı yaklaşık 38m çapında bir ana kubbeden oluşturuldu. Saçak altından algılanan bu kubbeler, mekânsal hafıza olarak göndermeler yaparken, oransal alışkanlıklar farklılaştırılarak, ezber bozmak hedeflendi. Saçağı taşıyan kolonların form ve malzeme olarak farklılaşması, tarihten bugüne farklı mimarilere yapılan atıflardı. Bütün bu göndermeler, kompozisyonun genel yalınlığına zarar gelmeyecek biçimde yapıldı.

Künye
Proje Yeri: Dilovası, Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: IMES Dilovası
Statik Projesi: Fatih Mustafa Şahin
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 24.300 m2
Toplam İnşaat Alanı: 9,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz