Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Mansiyon, Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu

"Tanrı, bu ağaçlarla ilgilendi, kuraklık, hastalık, binlerce fırtına ve sellerden korudu. Ama aptallardan koruyamadı..."
John Muir

Vadi...

Günümüz kentleşme anlayışında, beton bloklar arasına sıkıştırılan yok edilen yeşil yerine, yeşille bütünleşen, zemin artıran, doğayla uyumlu yapılaşma anlayışıyla yola çıkıldı. Hali hazırda, çok sayıda ağac barındıran yarışma parseli, bölge halkı için yeşil rekreasyona terkedilmeli , mevcut ağaçlar mümkün olduğunca korunmalı, hatta artırılmalıydı. Her yönden kullanılan, kentle bütünleşen, ben burdayım diye bağırmayan, ekolojik bir tasarım anlayışı benimsendi.

Arazinin merkezine yakın bir yerden, mevcut agac yogunlugunun az oldugu bir noktasında mutevazı bir yarık açıldı. Zemin kotunun altında, kongre merkezi için özelleştirilmiş bir platform (vadi) oluşturuldu. Yarığın kuzeyinde kalan boşluğa, mevcut agaclara asgari oranda müdahale eden yapılaşma anlayışıyla kongre merkezi, fuayesi ve yönetim yerleştirildi. Batısında, küçük salon ve nikah salonu , güneyinde ise restoran yerleşti. Böylece, tüm giriş çıkış ilişkileri ve restoran-cafe birimleri vadi'yle ilişkilendirilmiş oldu.

Vadiye Parselin üç köşesinden kılcal rampalarla ulaşım sağlandı. rampaların derinleşen algılarıyla birlikte sunduğu kısa gezintilerin sonunda, kendi kendini gölgeleyen vadinin mekansal süpriziyle karşılanmış oldu. Üç yönlü yaklaşıma rağmen ulaşımların kılcal koridorlara dönüştürülmüş olması, Vadi'nin kendi alanını özelleştirmesi ve gerektiğinde kontrolün sağlanması açılarından önemliydi.

Kendi kendini gölgeleyen, ve genel anlamda toprak altına gömülen yapı, sıcak Antalya iklimi için doğal serinlik ve enerji korunumu anlamında uygun görüldü. Yapının üstünde, kentsel katının parçalanması ve idealize edilmiş dokuyu simgeleyen modüller yerleştirildi. Bu modüller , açılıp kapanabilen şeffaf fotovoltaik panellerle, tüm binanın doğal havalandırmasını ve tepe ışık alabilmesini sağlarken, binanın gereksinimi olan bir elektiriğin kısmi olarak üretilmesi ve yangın halinde duman tahliyesini oluşturacak bacalara dönüştürüldüler. Park kotunda ise, kentlinin kullanacağı sergi alanları ve graffiti yüzeylerini oluşturan, yer yer oturmaya yer yer, uzaktan algılanmayı sağlayacak işaretçiler olarak fonksiyon kazanmış oldular.

Çok amaçlı salon daire planlı gerektiğinde 4 parçaya bölünebilir bir prensipte tasarlandı, radial fuaye salonun etrafına sardırıldı. Nikah salonu ve küçük salon vadiye cephe veren, bagımsız fuayeli olarak ayrı mahaller olarak çözümlendi. Gelin damat hazırlık odaları ve yönetim birimleri kuzey sınırına yaslanmış olarak İki bloğu birleştiren şekilde konumlandı. Vadinin güneyinde ise restorant-cafe birimleri otopark kotundan servis alacak şekilde bağımsız olarak çözüldü.

Otopark, arsanın kuzeydoğu köşesinden rampayla inilen bir alt kotta (-10.00) kotunda çözümlendi. Aynı kotta, sığınak, teknik servis, kongre merkezine ve restoran-cafe'ye servis veren mutfaklarda çözümlendi.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Kongre Merkezi, Sergi Mekanı / Galeri
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal

Cengiz Gündemir