İlgili Projeler

3. Ödül, Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu

Kentlerde hızla artan yapılaşma karşısında yeşil alanların korunmasına ve arttırılmasına çözüm üretmek tasarımın ana fikri olarak ele alınmıştır.

Bölgenin kullanıcı çeşitliliği sayesinde yapının ve onu çevreleyen park alanının bir bütün olarak gece - gündüz, yaz - kış kullanımına uygun bir YAŞAM ALANI haline gelmesi öngörülmektedir.

İhtiyaç programı gerektirdiği fonksiyonel mekanlar ve ilişkileri kurgulanırken mevcut olgun yeşil dokunun en üst düzeyde korunmasına özen gösterilerek tasarım alanı ÇOK KATMANLI PARK teması içinde ele alınmıştır. Katmanlaşan park alanı, yapı avlularında ve teraslarında çeşitli sosyo-kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikte çok fonksiyonlu ve amaçlı bir mekan olarak kurgulanmıştır.

Aynı zamanda, tasarımın kent yaşamına sunacağı birçok yeni sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde kentli ile güçlü ilişki kurabilen bir KENTSEL ODAK olması düşüncesi tasarımı biçimlendirmiştir.

Yapıya genel yaklaşım, Halide Edip Caddesi ile yapının ana giriş avlusunu bağlayan bir PROMENAD ile planlanmıştır. Farklı fonsiyonların ve kullanıcı yoğunluklarının ayrı ayrı veya beraber kullanımına olanak sağlaması amacı ile yan girişler temin edilmiştir.

Tasarımın ana unsurlarından birisi olarak yapısal örtü / ÇARDAK, yerleşkenin bütününü kaplamakta ve alanın güneydoğusundan başlayan yeşil doku, yapıya ulaştığı yerlerde alt ve üst parklar (meydanlar) şeklinde katmanlaşarak kullanıcılara çeşitli sosyal ve kültürel olanaklar ile yeni manzaralar sunmaktadır.

Ana mekanlar, fuaye (iç avlu) etrafında şekillenmiştir. Kullanıcılar bu alandan mekansal ilişkileri rahat bir şekilde algılayarak dolaşım sağlayabilmektedir. Ana ve yan fuayeler farklı kotlarda kademelenerek ve şeffaf yapı unsurlarıyla birbirleri ile görsel ilişki kurarken işlevsel olarak ayrışmaktadır.

Proje alanında yeralan yetişkin yeşil dokunun güçlendirilerek çevrede bulunan yeşil doku ile bütünleşmesi sağlanmıştır. Park alanı ve bina içindeki avlular endemik bitkiler ve portakal ağaçları içeren peyzaj düzenlemeleri ile bölge dışından gelen kullanıcılara yöresel bitki ve ağaç türlerini tecrübe etmeleri sağlanmaktadır.

Yapının kuzeydoğu cephesinde yeralan geniş sağır yüzeyler DÜŞEY BAHÇE olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, tasarımın genel kurgusu ile bütünleşerek park alanının üç boyutlu algısını güçlendirmektedir. Yapı kütlesi içinde oluşturulan boşluklar (iç bahçeler) mekan zenginliğini arttırırken fuaye alanlarına yeterli derecede doğal ışık alınması sağlanmıştır.

Planlanan su elemanları / yansıma havuzları ile bina içinden geçen hava akımının soğutulması ve oluşan serin nemli havanın ferahlatıcı etkisinin bina içine yayılması planlanmaktadır.

Yapının toparlayıcı unsuru olan olan ÇARDAK, yaz mevsiminde gölge sağlayan mimari bir örtü olmanın yanında üzerine yerleştirilen güneş panelleri ve yağmur kollektörleri ile aynı zamanda bir alternatif ENERJİ KATMANI olarak katkı sağlayacaktır.

Proje alanının bütününde her yönde ŞEFFAFLIK ilkesi benimsenerek iç ve dış mekanların güçlü ve sürekli bir ilişki kurması sağlanmıştır.Tasarımda, ihtiyaç programında yer alan hacimlere eksiksiz ve yeterli sayıda yer verilmiş ve imar kısıtlarına uyulmuştur.

Harita
Künye
Proje Tipi: Kongre Merkezi, Sergi Mekanı / Galeri
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Mehmet İyigün, Hayri Aydın, Cafer Aktürk

Pin It
Mimar

Murat Aksu

Umut İyigün