İlgili Projeler

2. Ödül, 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması (Ege Bölgesi)

Mimari Açıklama Raporu

"7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Mimari Fikir Proje Yarışması" kapsamında verilen arazi parçasının yine verilen parselasyona uygun olarak üç farklı işlev içerecek şekilde tasarlanması istenmektedir. Söz konusu alan için bir bölge seçilmesi ve o bölgede bulunduğu varsayılarak tasarımın iklim ve yapılaşma geleneği göz önüne alınarak önerilmesi kısıtlı da olsa tasarımın verili bağlamını oluşturmaktadır.

Ege bölgesinde olduğunu varsaydığımız alanımız ana ulaşımı sağlayan otoyoldan batı yönüne doğru azalan bir eğimle (yaklaşık 18 m) şekillenmektedir. Arazinin topoğrafik verileri yapılaşmayı etkileyen önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra farklı büyüklüklerde 3 parsele ayrılmış alana konutlar, ilköğretim yapısı ve anaokulu programlarını içeren yapılaşmaların önerilmesi istenmektedir. Ege bölgesinde bulunduğunu varsaydığımız alan için önereceğimiz yapılaşmanın bölge ve program bağlamındaki tasarım ana kararlarımız şu şekilde özetlenebilir.

1- Eğime ve doğal peyzaja uyumlu yerleşim oluşturmak.
2- Sokaklar ve avlular kurgulayarak açık alan ilişkilerini artırmak.
3- Farklı yükseklikte kütleler oluşturarak ışık ve rüzgardan yararlanmayı sağlamak.
4- Yeşil teras çatılar kullanarak yeşili yapı üzerine taşımak.
5- İnsan ölçeğini aşmamak.

Yukarıda sıraladığımız tasarım ana kararları Ege Bölgesi geleneksel yapı karakteristiğinde var olan mimari niteliklerin yanı sıra Türk Sivil Mimarlığında da var olan niteliklerle paydaşlık göstermektedir. Anadolu'da ve Ege Bölgesi kıyı kentlerinde sokak ölçeği ve eğime yerleşimle ilgili örnekler aynı duyarlılıkları içermektedir. Manzaraya, güneşe ve hakim rüzgara yönlenme geleneksel konut yerleşimlerinde önemli bir parametredir. Bunun yanı sıra oluşan sokak dokuları, bu dokuya uygun olarak gelişen konut mimarileri, peyzaj ve malzeme Türk evlerine karakteristik yapısını kazandırmıştır. Sokağın ölçeği,konutların ölçeği ile belirli bir orantı göstererek dokuyu oluşturmaktadır.

Bu bağlamda tasarımımız olan yapılaşmanın önemli bir bölümünü kapsayan Konut yerleşimi için geliştirdiğimiz öneri yukarıda sıraladığımız ilkesel yaklaşımımızın önemli bir kısmını temsil etmesi açısından önem taşımaktadır. Eğime yerleşen 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan ve eğime sırtını yaslayan konutları teraslayarak oluşturduğumuz yatay sokaklar burada belirleyici olmuştur. Bu sokaklardan alt kottan 1+1 dairelere girilirken üst kottan da 2+1 dubleks dairelere girilmektedir. Alanın tümüne dağılan sosyal birimler de bu sokakları beslemektedir. Yine dağınık şekilde bu sokakların üzerine dik olarak yerleştirdiğimiz yüksek bloklarda ise 3+1 ve 2+1 daireler bulunmakta, bu dairelerin ulaşım çekirdekleri sokağa düşmektedir. Yükselen bloklar sokakları gölgelemekte burayı dış koşullardan kısmen korumaktadır. 1+1 dairelerin çatıları yeşil çatı yapılarak sokağı ferahlatmakta ve bir üst kottaki dairenin manzarasını açmaktadır. Birbirine duyarlı yapılaşma ve bunun geliştirdiği komşuluk ilişkileri geleneğimizden gelen bir yaşam biçimidir.

İlköğretim yapısı 48 dersliklidir. Konut bloğu gibi bu yapı da eğime uygun olarak tasarlanmaya çalışılmıştır. Konferans salonu ve spor salonu farklı kotlarda eğime yerleştirilmiştir. Derslik blokları ise bu yapıların çeperinde ve arasında kurgulanmıştır. Açıklık geçilen bu büyük hacimlerin çatısı dersliklerin avluları olarak tasarlanmış, korunaklı teneffüs alanlarını oluşturmuştur. Farklı yükseklikte biten derslik blokları öğrencilerin ölçekli ve farklılaşabilen bloklarda bol ışık alan dersliklerde eğitim görmesini sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Anaokulu yapısı 150 çocuk kapasiteli olarak tasarlanmıştır. 8m'lik eğime sahip bu parselde alt kotlara ulaşan bir etkinlik amfisi belirleyici tasarımsal eleman olmuştur. Giriş kotunda yönetim ve eğitmen odalarını içeren bölüm bulunmakta alt kotlarda ise oyun ve uyku odaları bulunmaktadır. Bahçeye açılan en alt kot ise (amfinin sahnesi), aynı zamanda çok amaçlı etkinlik alanıdır.

Yerleşimi oluşturan bu 3 kompleks de otoyoldan yeşil bant ve yaya yürüyüş yolları ile kopartılmıştır.

Otoparklar ise alanın kuzey ucunda çözülerek yeşil alanların zedelenmesine izin vermeyecek şekilde kurgulanmıştır.

Künye
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimar

Orhan Ersan
Yardımcı Mimar(lar)
Gülcan Afacan
Turgut Şakiroğlu