Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje YarışmasıAÇIKLAMA RAPORU

Kentin yerleşik alanının topoğrafik özellikleri incelendiğinde topoğrafyanın kentin kuzeyi ve kuzey-doğusu yönünde yükseldiği görülmektedir. Kentin geri kalan yerleşik alanı düz bir coğrafyadadır. Söz konusu topoğrafik durum, proje alanının kentin içindeki konumu bağlamında değerlendirildiğinde kentin algılanan ölçeği ve kentin silüeti konularında üst ölçekte önemli ve dikkat edilmesi gerekli bir noktada bulunduğunu göstermektedir. Özellikle proje alanındaki yükseklik kararları kente denizden yaklaşımda kent siluetinin arka fonunu oluşturacaktır. Bu nedenle ortalama 6 kat düzeyinde yapılı çevre gabarisine sahip kentin yapı stoğu dikkate alındığında proje alanında öngörülecek yapı yükseklikleri önemli bir tasarım ölçütü oluşturmaktadır. Bu bağlamda geliştirilen proje zeminde yoğun kullanımı öngörerek düşeyde görece az katlı yapılaşmayı hedefleyen bir anlayışa dayanmaktadır. Projede önerilen yükseklikler 6-11 kat adedi (ortalaması 8 kat) aralığındadır.

Doğu – batı ekseninde Boğaz'a dik uzanan Sarıçay boyunca, çayın her iki kenarında yer alan yeşil alanların ve atıl alanların düzenlenmesi önerilmektedir. Bu alanın hem bir ekolojik koridor olarak çalışması hem de kuzey-güney eksenindeki kıyı düzenlemesine dik kentin içerilerine doğru erişen bir rekreasyon alanı olarak kullanılması hedeflenmektedir. Söz konusu bu açık alan sistemine güney çeperinden eklemlenecek şekilde proje alanında mahalle parkları ve meydanlardan oluşan kuzey-güney yönünde konumlanan bir açık alan dizgesi önerilmektedir. Bu açık alan sistemi aynı zamanda hakim rüzgar yönüne bağlı olarak bir hava koridoru oluşturmaktadır. Ayrıca kent merkezine doğu-batı yönünde yaya erişimi ile kurulacak bağlantılar merkezdeki kentsel yeşil ve rekreatif alanlarla ilişkiyi de güçlendirecektir. Böylece kent merkezi batı, güney ve doğu yönlerinden birbiri ile ilişkili açık alanlar sistemi ile beslenebilecek ve çalışma alanı kentle bütünleşebilecektir.

Yerleşmede planlanan tüm konut birimleri 2 ve 3 cephelidir. Tek cepheli ve tek yöne bakan konut birimi kullanılmamıştır. Tüm bloklar katta 2 veya 3 daireli konut blokları olarak tasarlanmıştır. Yerleşmede yer alan 82 bloktan 38 adedi 6 katlı, 14 adedi kademeli 6-9 katlı, 19 adedi 9 katlı ve 11 adedi ise kademeli 8-11 katlıdır. Düşey etkili kütle düzeni, basit ancak birbirinden farklı dolu-boş oranları ve farklı renk skalaları kullanılmıştır.

Etaplama kararlarında öncelik yeni yapılaşmanın alana komşu kentin yapılı konut stoğuna eklemlenecek şekilde düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu açıdan alanın batısındaki cadde ve karşısındaki konut stoğu ile birlikte konu ele alınmıştır. Caddeye yüz veren yeni blokların yaratacağı ticari aktivite ve değer de etaplama kararlarında önemli bir veri oluşturmuştur.

Künye
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: A. Günkut Barka

Pin It
Mimar

Ebru Firidin Özgür

İlke Barka

Merve Şen

Nermin Tirben

Özgür Bingöl

Tuba Bilgiç