İlgili Projeler

Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı Yeni Hizmet Binası

D211 Mimarlık tarafından tasarlanan hizmet binası Bursa'da bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bursa’nın merkez ilçelerinden sonra en büyük ilçelerinden biri olan Karacabey, 80 bin kişilik nüfusu ile gelişimini sürdürmektedir. Kent 10 bin kişilik çiftçi nüfusu ile ülkenin tarım ihtiyacının %80’lik kısmını karşılamaktadır.

Tarımın temel ekonomi kaynağı olduğu kentte, Ziraat Odası Binası olması planlanan alan, kentin Çanakkale Aksı sınırında ve şehrin en yoğun yeşil alanı olan Karacabey Şehir Mezarlığının yanında yer almaktadır.

Yapının tektoniği ihtiyaç programı ve proje alanının sınırlarına göre belirlenmiştir. Farklı işlevlerdeki mekanlar, dört kütlenin birleştirilmesi ile bir araya gelmiştir. Böylece işlev farklılıkları yapı kütlesinde ortaya çıkartılmıştır.

Yapıyı oluşturan kütleler bir araya gelirken aralarında bırakılan boşluklar yapı içerisindeki sirkülasyonu sağlamaktadır. Bu sirkülasyon alanlarında oluşturulan galeriler ile dışarıdan dört farklı kütle olarak algılanan binanın iç mekandayken de aynı algının devam etmesi amaçlanmıştır. Sirkülasyon alanlarının cephesi, iki kat yüksekliğindeki cam yüzeylerdir. Böylece iç dış mekânın birbirine geçmesi sağlanmıştır. Yapıda galeri boşluğu beklenenin ve bilinenin aksine girişte değil; farklı fonksiyonlar ile şekillenmiş kütlelerin kesişim noktasında yer alan hacmi besleyen, yapının şeffaflığını artıran galeriler kümesi olarak tasarlanmıştır.

Program dahilindeki mekanlar 3 kata yayılmış olup; taşıyıcı elemanın düşey vurgusuyla yayalar için girişin daha keyifli hale getirildiği zemin katta günlük çalışma alanları; üst katlarda ise yönetim birimleri, toplantı ve konferans salonları yer almaktadır. Bu yerleşim düzeni ile kurgulanan yapı, yalın bir mimari dile sahip olmanın yanı sıra, içeride oluşturulan hacimler ile kullanıcısına farklı algı ve deneyimler sunmaktadır.

Bu binanın tasarımında bizim açımızdan en etkileyici unsurlardan biri galeri boşluğunun konumlandırılma biçimi ve onun etkileridir.  Tasarımdaki bu tavır her bir hacmin ayrı ayrı algılanmasını sağlamıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Karacabey, Bursa
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası, Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
Ana Yüklenici: Trycon AŞ
Statik Projesi: Şahinkaya Mühendislik
Mekanik Projesi: Ersin Küçük Mühendislik
Elektrik Projesi: ORSE Elektrik
Tesisat Projesi: Ersin Küçük Mühendislik
Fotoğraf: ALTKAT Architectural Photography
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 1,975 m²
Toplam İnşaat Alanı: 2,206 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ömer Ülker
Yardımcı Mimar(lar)
Büşra Kızılsoy