Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

P216 Pendik Ofis

Mimarca Tasarım ve Mimarlık tarafından tasarlanan ofis yapısı İstanbul Pendik'te bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Projede; alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında; yaratılacak dinamikler ve mimari yaklaşım ile bir “görsel odak” oluşturulması, ana amaç olarak kurguyu şekillendirmiştir.

Ana amaca paralel olarak, kente görsel katkı sağlayacak, modern bir mimari çizginin yansıtıldığı projede; nitelik ve prestij bağlamında, 21.yüzyıl ofis anlayışının simgelendiği yeni bir yapı kurgulanmıştır. Proje alanının değerli konumu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan bölge için “referans” proje olma özelliği, tasarımın çıkış noktasını belirlemiştir. Tasarlanan projenin yaratacağı mekân kullanımları ve modern ofis kapsamındaki gelişmiş kullanım kurgusu; alana görsel ve yaşamsal değer sağlayacak ve çevresel dinamikleri hareketlendirecektir.

Bu doğrultuda arazi üzerinde, Pendik ve çevresinin mevcut kent oluşumu içerisinde kendini var eden; çevreci, yüksek enerji tasarruflu, gelişmiş teknik niteliklerle donatılmış, özellikli bir “A+ Ofis Yapısı” ve yarattığı sosyal merkezi ile sinerji yakalayan, nitelikli bir proje öngörülmüştür.

Proje konsepti; alanın çevresel ve topoğrafik verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir. Mimari kurguyu oluşturan ve alanının sınırlarını baz alan akslar, ana fonksiyonları belirleyen izlere dönüşmektedir. Fonksiyon mekânları arası geçişler ve 3 boyutlu kurgu bir devinimi anlatmaktadır. Yapı, dolu boş yüzeyleri, hareketli ve farklılık gösteren kat planları, ritmik cephe elemanları ve tüm yapıyı kadrajlayan arkad kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimlikten, yeni bir harekete başlamanın kurgusunu yaratmaktadır. Yapı; net geometrisi, yalın mimari dili ve kullanılan cephe malzemeleri ile (doğal taş, alüminyum ve cam) estetiğin vurgulandığı bir tasarım anlayışı olarak kendini ifade etmektedir.

Proje alanında; Tevfik İleri Caddesi aksına paralel doğrultuyu yakalayan ve üst kotu tanımlayan bir platform tasarlanması ve bu alanın ticari alanlar olarak biçimlenmesi ve paralel diğer aksın çekirdek olarak planlanması ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Ana platform ve yönelim akslarını belirleyen plan etkisi, 3. boyuta evrilerek, açık-kapalı alan kullanımlarıyla konturu yakalayan ofis yapısına dönüşmektedir. Yapı her açıdan gelenleri kucaklamaktadır. Alt kotta, yapıda farklılaşan giriş alanı kurgulanmıştır. Bu giriş, kullanıcıları, zengin iç mekân kurgusu ile ofis ve yönetim alanlarına yönlendirmektedir. Asimetrik etkideki blok, doluluk-boşluk bağlamında görsel açıdan dengeli bir ilişki kurmaktadır.

P216'nın gerek fiziksel kullanım açısından gerekse görsel etki kapsamında en üst düzey okunması hedeflenmiştir. Asimetrik formlu ofis Binasında, Caddeye paralel konumlanan ve ilk etki olarak parçalı algılanan kütle, sirkülasyon ile ofis birimlerini barındırmaktadır. Dış cephede kullanılan güçlü arkad ve saçak elemanı ile kullanıcılar için, davetkâr bir kapı hissi yaratılmaya çalışılmıştır. Oluşturulan geniş galeriler, şeffaf düşey sirkülasyonlar ve geniş bekleme alanları ile yapıya gelen kullanıcıların, en yüksek önemde karşılandığı bir mekânsal kurgu ortaya koymaktadır.

Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı çekim merkezi kimliğiyle, bölge için “referans” olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Pendik, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Özbek İnşaat
Ana Yüklenici: Özbek İnşaat
Proje Yöneticisi: Jülide Kazas
Statik Projesi: Oran Mühendislik
Mekanik Projesi: Cafer Aktürk
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Fotoğraf: Ahmet Turan Köksal
Mimari Mesleki Kontrollük: Jülide Kazas
Şantiye Yöneticisi: Gürsoy Mazlum
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 1,600 m2
Toplam İnşaat Alanı: 6,000 m²

Pin It
Mimar

Hülya Erdoğan

Arzu Çetingöz

Hatice Tozar

Canan Oduncu

Youssef Shahrour