Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

FİLE Genel Merkez Binası

Proje alanı, İstanbul Çekmeköy İlçesi’nde oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır.

FİLE Market Genel Merkez yapısının kurgulandığı projede, alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında, yaratılacak çevresel etki ve mimari yaklaşım ile kurum kimliğini yansıtan bir çekim merkezi oluşturulması amaçlanmış.

Bu amaca paralel olarak, kente görsel ve fiziksel katkı sağlayacak, modern mimari çizginin yorumlandığı projede, nitelik ve prestij bağlamında, FİLE’nin vizyonunun simgelendiği yeni bir yapı kurgulanmış. Proje alanının değerli konumu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan yakın çevresi için “referans” proje olma özelliği; tasarımın çıkış noktasını belirlemiş. 3. boyuttaki mekânsal yaklaşımlar ve alanın kazanacağı kimlik ile alana görsel ve yaşamsal değer sağlanması, çevresel dinamikleri hareketlendirilmesi planlanmış.

Ofis yapısı, File Market +2 ofis-rezidans katından oluşuyor. Proje alanındaki kot ilişkisi ön meydan ve açık otopark kullanımı ile pekiştirilerek “File Market” kullanımına ayrılmış. Zemin ve 1. katlar, yönetim ofisi olarak planlanmıştır. Yapı bütününde toplam 2 bodrum katta 70 araçlık kapalı otopark ve ayrıca 34 araçlık açık otopark bulunmakta.

Proje konsepti, işveren firmanın kurumsal vizyonu ile proje alanının çevresel verilerinin doğru paydada birleştirilmesi ile oluşturulmuş. Mimar Sinan Caddesi ile Barış Yolu Caddesi’nin kesişim noktasında, üçgen formlu proje alanında, ana cadde cephesi; yapıya ilişkin tüm söylenecek sözlerin izdüşümü olarak ana mimari kurguyu biçimlendiren temel parametre olarak belirlenmiş. Dolu/boş yüzeyler, çerçeve kurgusu ve geçirgen cephe örtüsü ile durağan kütle etkisinden sıyrılmak, alana ait ve o alanda var olan bir kimliği sergilemek amaçlanmış.

Yapının dilini, mevcut topoğrafik veri (arazi üçgen formu) – güçlü kot farkı oluşturuyor. Kurumsal vizyon ve çevreci ve yaklaşımlar paralelinde oluşturulan kurguda yapı, ana üçgen form ve onun parçalanması ile oluşan 3 yapısal bileşen kurgusu ile tasarlanmış. Bu 3 bileşen, girişi ve servis alanlarını vurgulayan L düzlem, şeffaf prizma ve bu prizmaya bağlanan dikdörtgen kütledir. Bu düzlem, aynı zamanda yapının çekirdek bölümünü ve girişi referans veriyor. İkinci yapısal bileşen olan, lineer etkideki ve ana sirkülasyon aksını tanımlayan camlı prizma ile arakesit oluşturuyor, böylelikle ofis/çekirdek/servis ayrışması da sağlanıyor. Bu Arakesit düzleme oturan ve üçüncü bileşeni simgeleyen şeffaf prizmatik kütle ise, asimetrik çözümlemesiyle ofis alanı kullanımını yansıtıyor. Bu paralelde yapı, çevre binalardan net, geçirgen dokusu ve ritmik düşey elemanları ile farklılaşıyor. Bu yüzeyler, aynı zamanda yapıyı kadrajlayan ve geometrisini de güçlendiren kurgular olarak kurgulanmış. Dış formu belirleyen geçirgen doku kabuğunun asimetrik olarak çözülmesi ve birbirinden kopması ile şeffaf prizmadaki asimetrik kurgu, 3. boyuttaki görsel etkiyi vurgular nitelikte tasarlanmış. Yapıda kullanılan doğal malzemeler cam ve doğal taş ile çevreye saygılı, dengeli, gösterişten uzak ve zamansız bir dil yakalanmaya çalışılmış.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Çekmeköy
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: File Market
Ana Yüklenici: İdakon Yapı
Proje Yöneticisi: Jülide Kazas Pekcan
Statik Projesi: Turan İnşaat Mühendislik
Mekanik Projesi: ABC Mekanik
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Altyapı Projesi: ABC Mekanik
Fotoğraf: Ahmet Turan Köksal
Şantiye Yöneticisi: İdris Değer
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 2830 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8692 m²

Pin It
Mimar

Jülide Kazas Pekcan