Other Works
Similiar Projects

FİLE Genel Merkez Binası

Proje alanı, İstanbul Çekmeköy İlçesi’nde oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır.

FİLE Market Genel Merkez yapısının kurgulandığı projede, alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında, yaratılacak çevresel etki ve mimari yaklaşım ile kurum kimliğini yansıtan bir çekim merkezi oluşturulması amaçlanmış.

Bu amaca paralel olarak, kente görsel ve fiziksel katkı sağlayacak, modern mimari çizginin yorumlandığı projede, nitelik ve prestij bağlamında, FİLE’nin vizyonunun simgelendiği yeni bir yapı kurgulanmış. Proje alanının değerli konumu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan yakın çevresi için “referans” proje olma özelliği; tasarımın çıkış noktasını belirlemiş. 3. boyuttaki mekânsal yaklaşımlar ve alanın kazanacağı kimlik ile alana görsel ve yaşamsal değer sağlanması, çevresel dinamikleri hareketlendirilmesi planlanmış.

Ofis yapısı, File Market +2 ofis-rezidans katından oluşuyor. Proje alanındaki kot ilişkisi ön meydan ve açık otopark kullanımı ile pekiştirilerek “File Market” kullanımına ayrılmış. Zemin ve 1. katlar, yönetim ofisi olarak planlanmıştır. Yapı bütününde toplam 2 bodrum katta 70 araçlık kapalı otopark ve ayrıca 34 araçlık açık otopark bulunmakta.

Proje konsepti, işveren firmanın kurumsal vizyonu ile proje alanının çevresel verilerinin doğru paydada birleştirilmesi ile oluşturulmuş. Mimar Sinan Caddesi ile Barış Yolu Caddesi’nin kesişim noktasında, üçgen formlu proje alanında, ana cadde cephesi; yapıya ilişkin tüm söylenecek sözlerin izdüşümü olarak ana mimari kurguyu biçimlendiren temel parametre olarak belirlenmiş. Dolu/boş yüzeyler, çerçeve kurgusu ve geçirgen cephe örtüsü ile durağan kütle etkisinden sıyrılmak, alana ait ve o alanda var olan bir kimliği sergilemek amaçlanmış.

Yapının dilini, mevcut topoğrafik veri (arazi üçgen formu) – güçlü kot farkı oluşturuyor. Kurumsal vizyon ve çevreci ve yaklaşımlar paralelinde oluşturulan kurguda yapı, ana üçgen form ve onun parçalanması ile oluşan 3 yapısal bileşen kurgusu ile tasarlanmış. Bu 3 bileşen, girişi ve servis alanlarını vurgulayan L düzlem, şeffaf prizma ve bu prizmaya bağlanan dikdörtgen kütledir. Bu düzlem, aynı zamanda yapının çekirdek bölümünü ve girişi referans veriyor. İkinci yapısal bileşen olan, lineer etkideki ve ana sirkülasyon aksını tanımlayan camlı prizma ile arakesit oluşturuyor, böylelikle ofis/çekirdek/servis ayrışması da sağlanıyor. Bu Arakesit düzleme oturan ve üçüncü bileşeni simgeleyen şeffaf prizmatik kütle ise, asimetrik çözümlemesiyle ofis alanı kullanımını yansıtıyor. Bu paralelde yapı, çevre binalardan net, geçirgen dokusu ve ritmik düşey elemanları ile farklılaşıyor. Bu yüzeyler, aynı zamanda yapıyı kadrajlayan ve geometrisini de güçlendiren kurgular olarak kurgulanmış. Dış formu belirleyen geçirgen doku kabuğunun asimetrik olarak çözülmesi ve birbirinden kopması ile şeffaf prizmadaki asimetrik kurgu, 3. boyuttaki görsel etkiyi vurgular nitelikte tasarlanmış. Yapıda kullanılan doğal malzemeler cam ve doğal taş ile çevreye saygılı, dengeli, gösterişten uzak ve zamansız bir dil yakalanmaya çalışılmış.

Details
Project Location: İstanbul, Çekmeköy
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: File Market
Ana Yüklenici: İdakon Yapı
Projcet Manager: Jülide Kazas Pekcan
Structural Project: Turan İnşaat Mühendislik
Mechanical Project: ABC Mekanik
Electrical Project: Enkom Mühendislik
Altyapı Projesi: ABC Mekanik
Photography: Ahmet Turan Köksal
Construction Site Manager: İdris Değer
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2018
Construction Start Date: 2018
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 2830 m2
Total Construction Area: 8692 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Jülide Kazas Pekcan