Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bursa İş Merkezi

Alanın çevresel ve topoğrafik verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir.

Mudanya Yolu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı arasında kalan Proje alanındaki mevcut kot ilişkisi ve alana yaklaşım aksları; ana mimari kurguyu biçimlendiren öğelerdir. Ofis Yapısı, gerek ön meydan ve sosyal alanları kapsayan yaklaşımıyla, gerekse 3 boyuttaki etkisiyle Bursa'nın yeni ticaret merkezi olmaya adaydır. Yapı, dolu boş yüzeyleri, eğimli ön yüzeyi ve farklı ritmdeki arkad elemanları kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimliği sergilemektedir. Yapı da yakalanan net geometri ve yalın mimari dil, modern çizgi, yeşille ve cam ile desteklenmiştir.

Proje alanında; arazi yaklaşım aksına paralel doğrultuyu yakalayan bir kütle kurgulanması ve arazinin bu doğrultuda anlamlandırılması, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Mevcut emsal ve sınırlı yaklaşımlar paralelinde ancak, lokal ölçekte bir iş merkezi kurgulanabilecekken, geniş kat bahçesi kullanımları ile bütünleştirilen tek yatay kütle ile esnek mekan kullanımları yaratılmış ve görsel etki üst noktaya taşınmıştır. Bu paralelde, Bursa'nın ilk yatay ofis kompleksi oluşturulması amaçlanmıştır. Yapının, bulunduğu konum itibariyle, gösterişli ve büyük olma eğilimi, yapıda kullanılan kat bahçeleri ve yeşil öğelerle pekiştirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Bursa
Proje Tipi: Ofis
İşveren: Abbas Özen
Ana Yüklenici: Abbas Özen
Statik Projesi: Oran Mühendislik
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 10,000 m²
Arsa Alanı: 1,500 m2

Pin It
Mimar

Jülide Kazas

Özlem Özmen

Sevcan Bölükbaşı