İlgili Projeler

Teknopark İstanbul: İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim ve Ar-Ge Yapısı

Teknopark İstanbul Yönetim ve Ar-Ge yapısı, 2012 yılında açılan ve Teknopark İstanbul 2. Etap yapılarını konu alan bir mimari proje yarışması kapsamında projelendirilmiştir.

Projedeki temel yaklaşım; 3. kuşak teknoparkların “insan odaklı” olma özelliğini güçlendirecek açık ve kapalı mekânsal düzenlemeleri içermesidir.  Yeni nesil teknokentlerin insan odaklı yaklaşımı, ileri teknoloji alanındaki uzmanlıklar kadar, fiziksel ve sosyal çevrenin de buluşçu ve yenilikçi düşüncelerin doğmasında önemli etkisi olduğunu kabul etmektedir.  Bu tespit çerçevesinde, mevcut mastır plan ilkelerine de bağlı kalınarak, oluşturulan fiziksel çevrenin farklı kullanım olanakları yaratması hedeflenmiştir.

Bina, birlikte tasarlandığı 2. etap yapılarla ortak bir mimari dilin parçası olmakla beraber, Teknopark Yönetim Yapısı olarak imgesel özelliği ile ayrışmaktadır. Bu ayırıcı özellik, binanın kitle geometrisine yapılan basit ama etkili müdahalelerle sağlanmıştır. 
Yönetim mekanlarının programatik olarak belirli olmasına karşın, ar-ge amaçlı mekanların farklı içerik ve büyüklükteki firmalar tarafından kiralanacak olması, mekânsal kurgunun farklı olasılıklara uyabilecek şekilde temel bir modülasyon üzerine kurgulanmasını gerektirmiştir.
Bina merkezinde oluşturulan ve dış atmosfer koşullarının kontrollü bir şekilde içe alındığı boşluk, doğal aydınlatma ve havalandırma olanağı yaratmaktadır. Bina cephelerinin çift çeperli yapısı, gün ışığından yararlanma ve aynı zamanda güneş kontrolü sağlama gibi işlevlerin yanında, mimari dilin ve imgesel özelliğin en önemli unsurudur.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Pendik
Proje Tipi: Ar-Ge Binası, Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Teknopark İstanbul A.Ş.
Danışman: Bahar Aksel Enşici
Ana Yüklenici: Haldız İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Cey Peyzaj
Proje Yöneticisi: TÜMAŞ
Uygulama Projesi: K Mimarlık, Cem Altun
Cephe Tasarımı: K Mimarlık
Statik Projesi: Özcihan Mühendislik, Bahadır Özcihan
Mekanik Projesi: Tanrıöver Mühendislik
Elektrik Projesi: Cedetaş Mühendislik
Çelik Projesi: Özcihan Mühendislik, Bahadır Özcihan
Yangın Tahliye Projesi: AREL Yangın Proje, Tuba Bal
Yangın Güvenlik Danışmanı: ORGA Mühendislik, Bora Kocaman
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 5,800 m2
Toplam İnşaat Alanı: 20,000 m²

Pin It
Mimar

Nurbin Paker

Hüseyin Kahvecioğlu

Cem Altun

Melis Nur İhtiyar Varol