+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Similiar Projects

Teknopark İstanbul: İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim ve Ar-Ge Yapısı

Teknopark İstanbul Yönetim ve Ar-Ge yapısı, 2012 yılında açılan ve Teknopark İstanbul 2. Etap yapılarını konu alan bir mimari proje yarışması kapsamında projelendirilmiştir.

Projedeki temel yaklaşım; 3. kuşak teknoparkların “insan odaklı” olma özelliğini güçlendirecek açık ve kapalı mekânsal düzenlemeleri içermesidir.  Yeni nesil teknokentlerin insan odaklı yaklaşımı, ileri teknoloji alanındaki uzmanlıklar kadar, fiziksel ve sosyal çevrenin de buluşçu ve yenilikçi düşüncelerin doğmasında önemli etkisi olduğunu kabul etmektedir.  Bu tespit çerçevesinde, mevcut mastır plan ilkelerine de bağlı kalınarak, oluşturulan fiziksel çevrenin farklı kullanım olanakları yaratması hedeflenmiştir.

Bina, birlikte tasarlandığı 2. etap yapılarla ortak bir mimari dilin parçası olmakla beraber, Teknopark Yönetim Yapısı olarak imgesel özelliği ile ayrışmaktadır. Bu ayırıcı özellik, binanın kitle geometrisine yapılan basit ama etkili müdahalelerle sağlanmıştır. 
Yönetim mekanlarının programatik olarak belirli olmasına karşın, ar-ge amaçlı mekanların farklı içerik ve büyüklükteki firmalar tarafından kiralanacak olması, mekânsal kurgunun farklı olasılıklara uyabilecek şekilde temel bir modülasyon üzerine kurgulanmasını gerektirmiştir.
Bina merkezinde oluşturulan ve dış atmosfer koşullarının kontrollü bir şekilde içe alındığı boşluk, doğal aydınlatma ve havalandırma olanağı yaratmaktadır. Bina cephelerinin çift çeperli yapısı, gün ışığından yararlanma ve aynı zamanda güneş kontrolü sağlama gibi işlevlerin yanında, mimari dilin ve imgesel özelliğin en önemli unsurudur.

Map
Details
Project Location: İstanbul, Pendik
Project Type: R&D Building, Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Teknopark İstanbul A.Ş.
Consultant: Bahar Aksel Enşici
Ana Yüklenici: Haldız İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Cey Peyzaj
Projcet Manager: TÜMAŞ
Construction Drawings: K Mimarlık, Cem Altun
Facade Design: K Mimarlık
Structural Project: Özcihan Mühendislik, Bahadır Özcihan
Mechanical Project: Tanrıöver Mühendislik
Electrical Project: Cedetaş Mühendislik
Çelik Projesi: Özcihan Mühendislik, Bahadır Özcihan
Yangın Tahliye Projesi: AREL Yangın Proje, Tuba Bal
Fire Safety Consultant: ORGA Mühendislik, Bora Kocaman
Photography: Cemal Emden
Project Start Date: 2012
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 5,800 m2
Total Construction Area: 20,000 m²

Pin It
Architects

Nurbin Paker

Hüseyin Kahvecioğlu

Cem Altun

Melis Nur İhtiyar Varol