Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Pendik Millet Bahçesi

Deniz Aslan, projeyi anlatıyor:

Pendik Millet Bahçesi, eski ytong alanı ve maden ocağı arazisinin dönüştürülmesi, bozuk alan iyileştirilmesi ve bir anlamda doğa onarımını içeren bir şehir içi parkıdır. Çok özel bir topoğrafyaya ve etkili bakılara sahiptir. Aslında bir dönemin en temiz havası olan mesire alanlarıyla bilinen geniş bir doğa parçasının kent baskısından kurtarılabilecek son alanlarından birisi niteliğindedir ve İstanbul Anadolu yakasına hem kültürel hem de doğal olarak kazandırılan bir alan olma özelliği taşımaktadır. Projede öncelikle arazinin eğimiyle toplanacak suların maden açmalarına yönlendirilmesiyle kendiliğinden oluşacak bir gölet ve su ekosistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte hem yakın çevrede yaşayanların hem de şehirlilerin, bir tepe formasyonunda oluşturulmuş koru ekosistemi içinde yürüyebilmeleri, koşabilmeleri, dinlenebilmeleri sağlanmıştır. Oluşturulan farklı tematik nişlerde her yaştan kullanıcının kendini mutlu hissedeceği ortamlar oluşturulmuştur.

Çocuk ve genç temasının çok okunaklı olarak işlendiği Pendik Millet Bahçesi içindeki maden ocağı, tam anlamıyla kendine yeten bir doğa projesi olarak bölgeye yepyeni bir enerji kazandıracak niteliktedir. Özellikle yakın çevrenin sosyokültürel yapısına duyarlı olan ve gelişime açık nitelikli yeşil alanların kazandırılmasında rol alabilecek Pendik Millet Bahçesi, farklı özelliklere sahip kentlinin isteyerek ve severek kullanacağı yeni doğa parçaları olarak kent sistemine dâhil olacaktır.

Parkta, ocak açması ve çukurun bir göl ekosistemine dönüştürülmesi, eski dinamit deposu alanının çocuklar için bostana dönüştürülmesi, çok heyecanlı süreçlere olanak tanımaktadır.

Bu gelişim sürecinin kentli tarafından izlenecek olması; kavağa hak ettiği itibarı geri kazandıran ocak göleti aynı zamanda serbest oturma elemanları, suya uzanan köprü ve çıkmaları, oturma bölgesi ile rekreatif bir potansiyel oluşturmuştur.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Pendik
Proje Tipi: Park
Proje Tipi Grubu: Peyzaj Tasarımı
İşveren: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Ana Yüklenici: Föy İnşaat
Proje Yöneticisi: Sevim Aslan, Deniz Aslan
Statik Projesi: TÜMAŞ
Mekanik Projesi: TÜMAŞ
Elektrik Projesi: TÜMAŞ
Tesisat Projesi: TÜMAŞ
Altyapı Projesi: TÜMAŞ
Maket: Promak
Fotoğraf: Cemil Soyak
Şantiye Yöneticisi: Erdal Özdilek
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Toplam İnşaat Alanı: 350.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Deniz Aslan

Melike Yetim

Kübra Karaoğlu

Gülce Kantürer

Pelinsu Karagöz

Yasemin Tonbul

Damla Derman

Erkin Yaşar Çerik

Selin Etkinöz Tunçer

Nursen Gümüşsoy Kısar

Tolga Berker

Derya Bayar Yüce