Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Folkart Hills

Dilekci Mimarlık tarafından tasarlanan otel ve rezidans yapısı İzmir Çeşme''de bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Brief olarak, yatırımcı grubun yenilikçi bakış açısının yansıtıldığı, simgesel etkisi kuvvetli bir proje istendi. Kesintisiz her ünitenin denizi gördüğü, otel ve rezidans olarak kullanılacak bir proje istendi. Farklı boyutlarda otel ve rezidans birimlerinden oluşturulacak proje kapsamında ayrıca lounge, spor, sağlık fonksiyonlarıyla birlikte ele alınması istendi.  Projede 40 oda, 18 süit, 12 özel birimden oluşmaktadır. Bölgenin termal su bölgesi olması sebebiyle de kapalı havuz alanı ile bağlantılı, termal kür alanı da proje kapsamına eklendi. 

Çeşme’nin karşısındaki bu konum barındırdığı potansiyelleri açığa çıkartacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyordu.

  • Proje alanının eğimi doğu yönünde denize dik olarak yöndedir. Proje alanı karşısında yer alan limanın ve büyük gemilerin varlığı, tasarım için önemli bir handikap oluşturmaktaydı.
  • Bu yüzden, arsanın tam karşısında doğu yönünde yer alan Çeşme limanına göre projeyi kuzey ve kuzey batı yönüne dönmüş bir tasarım geliştirildi.  
  • Yüksek arsa eğimini, bu yönlenme sonucunda, eğim kesit ilişkisi yönetilmesi gereken ayrı bir konuydu.

Yapılanma koşullarının verdiği yüksek inşaat alanının getirdiği kütlesel yoğunluğu yönetmek çok önemliydi. Çünkü tüm birimlerin denize baktığı bir yapı tasarımı beraberinde kütlesel ve ağır bir etki yaratmaktaydı.

İlham noktası topografyamızı yaratmak için doğadaki iç içe geçen tepelerin yarattığı peyzaj etkisidir. Doğrudan bir yön tariflemeyen ve kendi topoğrafyasını oluşturacak, bu 3 tepeli yapı, Yüksek eğimli arsa üzerinde siluet içinde eriyerek oturmaktaydı. Farklı kademelere oturan, 3 ayrı tepeleşmiş kütle geometrisiyle, yapısal kütlesel etkisi parçalanmış, eliptik geometri sebebiyle yapının kuzey yönüne dönmesi siluette yumuşatılmıştır.  Bu form dili üzerinden de projenin isminin de ismini vermiştir.

Çeşme, Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden biridir. Bölge geniş bir coğrafi alanı kapsamaktadır. Folkart Hills proje alanı, tam karşısında doğu yününde çeşme limanı ve eski bir taş ocağı, limanın arka tarafında ise çeşme şehir merkezi ve yat marinası bulunmaktadır.  Kuzey ve kuzey batı yönünde, deniz bakışı bulunmaktadır. Arsa doğu-batı yönünde yüksek eğime sahip bir yamaç alandadır. Denize dik yönde 42 metrelik bir kot farkı bulunmaktadır. Proje alanı bu eğimin 25 metrelik kısmına oturmaktadır.

Arsa alanı 1980’li yıllarda yapılmış küçük ölçekli yapıların olduğu bölgedir. Bu yapıların yapı izni konuttur. Folkart Hills Arsa alanı ise daha büyük inşaat iznine sahip Turistik tesis ve rezidans imarlıdır. Arsanın sağ ve sol taraflarında yapı yoktur.  Yapının giriş cephesindeki yolda ki mevcut yapılar, 3 katlı yapılar olduğu için bu yol üzerinde 3 kat gözükecek bir yapı tasarlandı.

Proje içindeki tüm birimlerin bakış açılarını değiştirerek sürpriz bakış açıları yarattık. Farklı kotlarda ve farklı bakışlarda dinamik bir planlama kurgusuna sahiptir. Ana sirkülasyon alanlarının bulunduğu iç avlular açık alan tecrübelerini zenginleştirmektedir. Aynı zamanda denize kesintisiz bakan birimlere ait bahçeler ile bir teknedeymiş gibi denize bakışta doğrudan suyla buluşma özel olma hissini kuvvetlendirildi.  Bu iç avlular aynı zamanda bölgenin kuzeyli rüzgarlarının içeri alarak iklimlendirmede önemli rol oynamaktadır.

Ayrıca bu iç avlular ile birlikte açık bahçe alanları ve ile restoran, spor alanları ve termal sağlık merkezine doğrudan bağlanmaktadır.

Projenin mimari dilini veren eliptik yüzeyler, parabolic-hiperbolik yüzeylerden oluşur. Bu yüzeyler, bilgisayar destekli F2F (file to factory) sistemiyle üretildi. Tüm alt çelik konstrüksiyon ve üst kaplama malzemesi bu şekilde uygulandı.

Ayrıca extensif çatı ile iç avlulardan yağmur suyu toplanarak, peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Soğutma sistemi deniz suyu ile elde edilmektedir.

Yapı parapetlerini STO Ventec paneller ile oluşturulmuş ve son kat uygulaması da STO ürün kullanılmıştır. Cephe sistemi ise yüksek rüzgar dayanımına sahip Akzo Nobel boyalı Linea Rossa Alüminyum doğrama sistemi kullanılmıştır. Çatı ise çelik strüktür üstünde ondüline ondugreen extensive yeşil çatı sistemi kullanılmıştır. Birimlere ait teras alanları thermowood iroko ağacındandır. Sirkülasyon alanları R11 seramik malzemedir.

Tasarım, bir taraftan doğrudan denizle ilişki kurarken diğer taraftan, Çeşme bölgesinin yaz döneminde kuzey yönünden gelen etkili rüzgarlarının serinletici etkilerini iç avlular aracılığıyla projenin içine alır. Ayrıca geniş teras-bahçe alanlarının yarattığı gölge alanlar pasif iklimsel tedbirlerdir. Çatı extensive sistemi ve yeşil bahçe alanlarından yağmur suyu toplanmakta ve peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Soğutma sistemi deniz suyu kullanılarak yapılmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Çeşme
Proje Tipi: Otel / Motel, Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut, Konaklama
İşveren: Folkart Yapı
Ana Yüklenici: Folkart Yapı
Peyzaj Mimarlığı: DS Mimarlık
Proje Yöneticisi: Aslı Çalıkoğlu
Statik Projesi: Ülker Mühendislik
Mekanik Projesi: Deniz Proje
Elektrik Projesi: Onmuş Elektrik
Tesisat Projesi: Deniz Proje
Çelik Projesi: Lamda Proje
Fotoğraf: Yercekim Mimari Fotograf, Özgür Arı
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 13,955 m²
Toplam İnşaat Alanı: 23,767 m²

Pin It
Mimar

Durmuş Dilekci