İlgili Projeler

Çukurova Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 dönüm araziye oturuyor.

Hakan Kısacık, projeyi anlatıyor:

Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 dönüm araziye oturmaktadır. D400 Karayolu üzerinde bulunan arsa üzerine inşa edilecek olan yapı; zayıf çevresel verilerden çok arsa verileri üzerine yoğunlaşarak, “insan ölçeği öncelikli” kurgulanmıştır.

Zayıf çevresel veriler ışığında, projede tutunacak bir başlangıç noktası bulmak ya da konsept için bir yaklaşım belirlemek konusundaki güçlük, tasarım probleminin saptanmasında bir avantaja dönüştürülebileceği ön görülerek şu hususlar tasarıma girdi teşkil etmiştir:

  • Çukurova Kalkınma Ajansı gibi önemli ve gücünü bölgesinden alan kurum icin; daha sade, daha kendini net ifade eden bir form: Basitlik, İnsan ölçeği ve Basit malzemeler,
  • Mevcut arsa içindeki Tekel yapılarından geriye kalan ağaç grupları ve dizisi,
  • D400 karayolu üzerinde, hızlı akan trafiğin üzerinde  kendini ifade edecek, kafasını uzatacak ve gösterecek bir yapı,
  • Protokol girişi ve günlük giriş noktaları,
  • 250 kişilik konferans salonunun kitlesel ve işlevsel büyüklüğü,


Şehir içi ve şehirler arası yoğun trafiğin aktığı D400 Karayolu’na ana cephesi bulunan yapının; kendini ifade etmesi için kitlesel bir büyüklükten çok, kolonatlı bir kabuk tercih edilmiştir. Kolonadın aks aralığı, arsanın köşesindeki mevcut 6 adet palmiyenin aralığı ile aynı tutularak, “Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) gücünü bölgesinden alması” ilkesi ile soyut bir ilişki kurulmuştur. Aynı zamanda söz konusu “Kolonat”a, gerisindeki fonksiyona davet edici bir rol yüklenmiştir. Söz konusu yarı açık örtü, etkileyici kabuk yüksekliği ile mağrur olduğu kadar, brüt beton yüzey malzemesi ile de mütevazi bir duruş sergilemektedir.

Söz konusu yapının kendini ifade etmesinin; sadece fiziksel bir büyüklükle eşleşmesi ile değil, büyük bir boşlukla da mümkün olabilecek olması, yapının mekansal olarak en iri ve fonksiyon olarak farklı olan Konferans Salonu kitlesinin hem kendini ifade etmesi hem de çevresinde bir rekreatif alan oluşturması bakımından ana kitleden koparılması, gibi düşüncelerle birlikte kazanılan farklı bakış açısı sayesinde projenin konsepti şekillendirilmiştir.

Diğer yandan, Tekel dönemindeki yapılaşmadan geriye kalan ve ÇKA tarafından özenle korunan 3 ana noktadaki ağaç dizilerinin yerleri, arsa verisi olarak projenin konseptini oluşturmuştur:

  1. 6 adet palmiyeden  oluşan ilk dizi, kolonadlı betonarme kabuğun başlangıcı ve aynı zamanda protokol girişidir.
  2. Arsanın Batı cephesindeki ağaç dizisi, Konferans Salonu’nun ahşap platformlu fuayesi için gölgeli mekanlar yaratır.
  3. Arsanın neredeyse tam ortasına gelen eliptik ağaç dizisinin ana aksı ile Ana Hizmet binasının arka çıkış aksı aynı hizaya gelecek şekilde planlanmıştır.

Konferans salonu kitlesi, 3. bir ana kitle olarak ayrıştırılarak, uygun zamanlarda bölgesel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde kullanım esnekliği yaratılmıştır. Kitle aynı zamanda D400‘e bakan sağır cephesi ile ÇKA logo ve yazısı için yüzey oluştururken, diğer tarafta yarı açık sergileme alanı yaratarak iç avluya bakacak panoların yerleşimine imkan vermektedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Adana, Seyhan
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Çukurova Kalkınma Ajansı
Ana Yüklenici: Mehmet Özcan İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Park Peyzaj
Proje Yöneticisi: Hakan Kısacık
Statik Projesi: Prekon Mühendislik
Mekanik Projesi: Metasarım
Elektrik Projesi: MRA
Tesisat Projesi: Metasarım
Çelik Projesi: Prekon Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
Arsa Alanı: 12,248 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8,310 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Kısacık
Yardımcı Mimar(lar)
Tahsin Aydemir