Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Gaziantep Belediyesi Hizmet Binası

Gaziantep Belediyesi tarafından, 1986 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığından teknik yardım alınarak açılan Gaziantep Belediye Hizmet Binası Yarışması’nda Tamer Başbuğ, Hasan Özbay ortaklığının birinci ödülü kazanan projesi.

PROJE RAPORU

Belediye binası arsası, kentin gelişme alanları içinde, doğu-batı yönünde uzanan önemli bir arter üzerinde, yeni yönetim merkezi zonu içinde bulunmaktadır. Alan, tarihi kent merkezinin dışında olmasına rağmen, merkeze oldukça yakın sayılabilecek, düz bir topoğrafya üzerinde yer almaktadır.

Yapı, odağında meclis salonunun yer aldığı, doğu-batı yönünde gelişen, giriş aksi üzerinde biçimlenen kütleler kompozisyonundan oluşmaktadır. Aksın her iki yanında yer alan büro blokları ile tanımlanmış plaza, meclis salonuna doğru yükselmekte ve belediye ana girişini oluşturmaktadır. Plaza aynı zamanda Gaziantep Kalesi ile görsel ilişki kurmaktadır. Batı yönünde ise parka açılan ve onunla bütünleşen, sosyal kullanımların tanımladığı bir avlu yer almaktadır. Plaza-Avlu ilişkisinin yapı içine girmeden sağlanamamış olması, dış mekan sürekliliğin kesintiye uğraması bakımından eleştirilebilir. Ancak, bu durumda yemek salonunun başka bir yere alınması gerekmektedir ki, bu da pek imkanlı görünmemektedir.

Uygulama etabında iklimsel nedenlerle, mal sahibinin isteği üzerine, kat yükseklikleri arttırılmıştır. Bu durum merdiven kollarını çok fazla etkilenmediği gibi, iç mekanları daha aydınlık ve ferah bir hale getirmiştir. Oldukça iyi ve özenli bir işçilikle inşa edilen belediye binası dış yüzeyleri, taş kaplanmıştır. Alüminyum olması gereken pencerelerin PVC olması ise müelliflerin bilgileri dışında gelişmiştir.

Genel olarak iyi bir tasarım, iyi bir uygulama olarak değerlendirebileceğimiz Gaziantep Belediye Binası 1994 tarihinde açılarak hizmete sokulmuştur. 

Harita
Künye
Proje Yeri: Gaziantep
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Atmaz İnşaat
Statik Projesi: Ümit İren
Elektrik Projesi: Sinan Oktay
Tesisat Projesi: Bahri Türkmen, Bülent Özgür
Proje Başlangıç Yılı: 1986
İnşaat Bitiş Yılı: 1994

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hasan Özbay

Tamer Başbuğ