İlgili Projeler

Katılımcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Sinan Alper, Deniz Külekci, Volkan Barbaros, Adil Tokay’dan oluşan ekibin hazırladığı çalışma Tekirdağ Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması’na katılan projeler arasında yer alıyor.

TEKİRDAĞA HOŞGELDİNİZ...

"Hey Yolcu, geçerken etrafına dikkatli bak! Şu an YEMYEŞİL BİR KENT MERKEZİnden geçiyorsun."

Tarım ve Kentleşme hep iç içedir yıllardır Tekirdağda. KENT ve YEŞİL kopamaz birbirinden, hep yeşili arar göz ve onu her daim selamlayan denizi...

Halkın yeşile olan sadakati ve sakinliğe karşı hiç bitmeyen özlemi, kenti bir ÇEKİM MERKEZİ haline getirmiştir. Bu nedendir ki, çok yakınındaki İstanbulun da etkisiyle, kent merkezi hızla büyümüş ve kopamadığı o kırsala yönelerek "YEŞİL KENT MERKEZİ" kurma ihtiyacı hissetmiştir.

GENEL YAKLAŞIM

Tekirdağa tepeden bakan ve kente her açıdan hakim olan proje arazisi, mevcut kent merkezinin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Proje alanı, mevcut imar planı kararlarına göre de yeşili merkeze alma amacındadır. Mevcutta bulunan yeşil aks, mevcut meydan alanı ve yol ile kesintiye uğrayarak, diğer yeşil alanlara ulaşmaktadır.

PROJENİN AMACI

1- Alanın sahip olduğu bu potansiyeli, kesintisiz bir şekilde devam ettirerek yeşil sürekliliği sağlamaktır.
2- Yeşili ve kent merkezini bütünleştiren ve çevredeki bütün kamusal alanları birbirine bağlayan bir proje ortaya çıkarmaktır.

Bu bağlamda bütün alanın tasarım kararları 3 ana başlıkta İncelenebilir.
Kesintisiz olarak kent merkezine ulaşan KENTSEL REKREASYON AKSI,
Tüm Kenti, kentliyi, yeşili ve kamuyu birbirine bağlayan KENT PLATFORMU,
Bütün kenti içine çağıran BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI.

PROJE DETAYLARI

Projelendirilen alan 2 bölgeden oluşmaktadır.

BÖLGE 1
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası
Kent meydanı ve yeraltı otoparkı
Kent parkı

BÖLGE 2
Ticaret ve hizmet alanları
Ticaret ve hizmet alanları arasındaki park alanları
Kentsel Tasarım Alanı

BÖLGE 2
Bu kısım ile ilgili tasarım kararı tamamen "ARAZİNİN POTANSİYELİ"ni kullanmak ve mümkün olduğunca "YEŞİLİ BÜTÜN AKTİVİTELERİN İÇİNE ALMAK" üzerine kurulmuştur. Proje alanı doğu-batı yönünde azalan bir eğim sistemi barındırmaktadır. En yüksek kotta yoğun ağaç ve park alanları barındıran Kentsel rekreasyon aksı bulunmaktadır. Eğimin azaldığı noktalarda ticari alanlar ve farklı aktivitelere hizmet edecek mekanlar oluşturulmuştur. Yapılaşma sırasında imar planında parsellenmiş alanlara uyulmuştur. Fakat kat yükseklikleri minimum tutulmuştur. Ayrıca 2. bölge çevresinde açık otoparklar düşünülmüş ve alanın içerisine motorlu taşıt girmeyeceği öngörülmüştür.

Bu kısımda TİCARİ FONKSİYONLARIN yanı sıra,
SPOR ALANLARI,
SANAT OKULLARI,
SERGİ ALANLARI,
MİNİ KONSER ALANLARI,
AÇIK HAVA TİYATRO ALANLARI
düşünülmüştür. Bu bölgeden geçen KENTSEL REKREASYON AKSI bütün fonksiyonlara toplayıcı bir unsur olarak hizmet etmektedir. İçinde yoğun ağaç dokusu bulunduran bu aks, bazı kısımlardan ticaret alanlarının içine sızmaktadır.

BÖLGE 1
Bu kısımda Kent Meydanı, Kent Parkı ve Büyükşehir Belediye Binası fonksiyonları çözülmüştür.

KENT PLATFORMU
2. Bölgeden gelen kentsel rekreasyon aksının sürekliliğini sağlamak ve YEŞİLi kent parkına kesintisiz ulaştırmak için ANA SİRKÜLASYON bir KENT PLATFORMU ile sağlanmıştır. Bu platform KENT KÜTÜPHANESİ, KÜLTÜR MERKEZİ ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASInı birleştirici bir fonksiyon barındırmaktadır .Platform, yılın belli dönemlerinde sergi amaçlı kullanılacak şekilde de tasarlanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası GİRİŞ KISMI tamamen kent meydanına açılan tüm kamuyu içine davet eden bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapıya ana yaklaşım KENT MEYDANI ve KENT PLATFORMU yönündendir. 0.00 kotu platform kotudur ve bu kısımda ANA GİRİŞ, BAŞKANLIK GİRİŞİ VE PERSONEL GİRİŞİ bulunmaktadır. Personel girişi platformun, belediye binasının içinde oluşturduğu sokakta bulunmaktadır ve bu sokak kesintisiz bir şekilde diğer kamusal yapılara ulaşmaktadır. MEYDAN kotundan BELEDİYE BİNASI ana girişine yönelirken, halkı KENT SAHNESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS SALONU karşılamaktadır. Meclis Salonu kent sahnesinin devamı niteliğindedir ve girişte tüm ziyaretçileri karşılar konumdadır.

Belediye Binasının +4.50 kotunda BAŞKANLIK KATI bulunmaktadır ve BAŞKANLIK GİRİŞİ doğu cephesindedir. Başkanlık katından ayrıca bir merdiven ile direkt meclis salonu fuayesine ulaşılmaktadır. Meclis salonunun üst kısmında ayrıca AÇIK ve KAPALI KOKTEYL ALANLARI düzenlenmiştir.

Binada biri KAPALI ATRİUM, diğeri AÇIK AVLU olarak çalışan 2 adet boşluk bulunmaktadır. 2., 3. ve 4. katlardaki OFİS fonksiyonları bu avluların etrafında toplanmıştır. Bu sayede BÜTÜN OFİSLERİN IŞIK ALMASI sağlanmıştır . Ayrıca katlar KAT BAHÇELERİ ve DİNLENME ALANLARI ile beslenmektedir.

Binada ANA YEMEKHANE +18.00 kotunda çözülmüş olup KAFETERYA -4.50 kotundadır ve direkt olarak kamuya hizmet etmektedir. Ayrıca meydan kotunda KREŞ ve KÜTÜPHANE bulunmaktadır. Bu fonksiyonların girişleri dışarıdan sağlanmakta olup, güney cephesinde düşünülmüştür.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Sibel Kozan Alper, Berna Ataman Oflas, Hüseyin Öztürk

Pin It
Mimar

Sinan Alper

Deniz Külekci

Volkan Barbaros

Adil Tokay