Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Proje Raporu

Belediye kavramı "devlet-yurtdaş" arasındaki değişim dinamiklerinin yeniden tanımlanması ile birlikte yeni bir anlayış kazanmıştır. Bu yeni belediyecilik anlayışındaki değişim belediye binalarında görmeye alıştığımız katı geometrik formlardan ziyade daha dinamik ve sosyal yapı ihtiyacını doğurmuştur.

Geçmişte sabit ritüellerle şekillenen belediye binaları ve halk arasındaki ilişki şimdilerde sosyal kullanım alanları ile daha şeffaf ve samimi bir yapıya dönüşmüştür.
Tasarımın çıkış noktası belediyecilik kavramının yeniden tartışılıp mekânsal çeşitlilikle kullanımı etkin ve zengin bir sosyal yapı anlayışı elde etmektir.

Konum olarak eski sanayi yapılarının bulunduğu bu bölge; kentsel dönüşüm kararları ile Dokuz Sele Deresi ıslahı ve bu alanda oluşturulan yeşil omurga ile birlikte, kentlinin kullanımına sunulan bir kentsel rekreasyon alanı oluşturmaktadır. Bu rekreasyon hattının önemli bir noktasında belediye hizmet binası proje alanı bulunmaktadır.

Kuzeydoğuda bulunan Tabakhane Sokak üzerinde planlanan ticaret ve ofis yapıları görülmektedir, kuzey-batı yönünde ise Mezbaha Sokak bulunmaktadır. Kentin şimdiki merkezinden yaklaşım da göz önüne alınarak, yeni Belediye Hizmet Binası ana kütlesi Tabakhane Sokağa paralel olarak konumlandırılmıştır. Böylece burada bulunan ticaret ve ofis yapılarına karşılık bir yüzey etkisi oluşturmak ve Tabakhane Sokak boyunca bir bulvar etkisi yaratmak amaçlanmıştır.

Yapının arsadaki konumlanışı ana yaklaşım arteri olan Mezbaha Sokak ile rekreasyon hattında kesintisiz bir ulaşım sağlamış, gerektiğinde eski kent merkezine rekreasyonun devamlılığı engellemeyecek şekilde düşünülmüştür. Bununla birlikte rekreasyon hattının devamı olan su çeperinden maksimum fayda için olabilecek en geniş alan bırakılmaya çalışılmıştır. Bu cephede yeşil hat ve beraberinde kamusal kullanım alanlarının; sosyal, kültürel ve sanatsal tabandaki hareketliliğinin su öğesiyle birlikte yapının kurgusunda görülmesi istenmiştir. Böylece cephede ki hareketlilik ve teraslı oluşum iç mekânda daha ferah ve verimli çalışma alanları oluşmasına destek olmuştur. Belirli noktalardan ulaşılan teraslar iki ve üçüncü katlarda hem çalışan hem de halk için yarı açık bekleme alanları oluşturmuştur.

Birinci katta kafeterya konumlandırılmış ve çok amaçlı salonun üzeri bu kafeterya ya hizmet eden bir terasa dönüştürülmüştür. Böylece bir anfi/merdiven ile su ve rekreasyon alanıyla da ilişki kuran özelleşmiş bir sosyal mekan elde edilmiş; bu merdivenin anfi şeklinde tasarlanması ile de açık hava etkinlikleri için özelleşmiş bir alan oluşturulmuştur.

Çok amaçlı salon girişi -4.00 kotunda konumlandırılarak avludan alınmıştır. Böylece nikah, konser, düğün gibi halkın yoğun katılımının olacağı etkinlikler için; iki cephesinden doğal ışık ve hava alan, rekreasyon alanından kopmamış, ferah ve görsel zenginliği olan tek hacim bir salon elde edilmiştir.
Genel kütle şekillenmesinde birbirine eş olmayan iki kol ve ortada bir atriyum düşünülmüştür. Müdürlükler rekreasyon yönünde yerleştirilirken ek hizmetler ve servis birimleri yol cephesinde yer almaktadır. Böylece yapının esas konumlanışı güney-batı yönünde olmakta ve gün ışığından maksimum fayda sağlamak amaçlanmaktadır.
Belediye hizmet binası ana girişi Mezbaha Sokak yönünde, yol kotunda oluşturulan kamusal ön alandan yapılmakta ve içeride tüm belediye mimarisini de algılatan büyük bir giriş avlusu bulunmaktadır. Ana giriş dışında güney-doğu cephesinde açık otoparkların da bulunduğu konumdan bir giriş ve başkanlık bölümünün altından da bir protokol girişi düşünülmüştür. Güney-doğu cephesi girişinde ise girişi destekleyen ve tüm katlarda ulaşımı sağlayan bir galeri planlanmıştır.

Bina içi sirkülasyon yapının iki ucunda yer alan ana çekirdekler; atriyum ve galerilerden lineer merdiven ve asansörlerle tüm katlara etkin ulaşım sağlanmaktadır.

Projedeki en önemli noktalardan olan peyzaj yaklaşımı; ana kurgu ve fikri desteklemektedir. Su öğesinin kullanımını artırmak için dere içeri alınarak belediye hizmet binasından suya doğru akan teraslar oluşturulmuştur.
Sonuç olarak belediye hizmet binası projesinde, yalın ve özgün bir dille, işlevsel olarak sosyal çevreye dönüşen bir mekansal kurgu öngörülmüştür. Günümüzde değişen belediyecilik anlayışının çağdaş örneklerinden biri olması hedeflenmektedir...

Jüri Değerlendirmesi

116 numaralı proje 3. Turda 4/1 ( T. İltir karşı oyuyla ) oy çokluğuyla ile elendi.
Çok amaçlı salonun belediye binası ile yeterli ilişkiyi kuramamış olması, kuzeye bakan terasların işlevsizliği, açık ofislerin yeterli hava ve ışık almaması, arşivin avluya açılması, otopark rampasının uzunluğu eleştirilmiş ve bu nedenle elenmiştir.

Künye
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Sıddık Güvendi

Tuna Han Koç

Oya Eskin Güvendi

Barış Demir

Gülşah Örs Demir