Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, "TAO - Finans Merkezi Ofis Projesi" Davetli Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Artan nüfus ile birlikte artık tek bir İstanbul'dan bahsetmek imkanlı gözükmemektedir. Bugüne kadar İstanbul Anadolu yakasında çoğunlukla konut yerleşimleri var iken, bugün artık havalimanı, ofis yerleşimleri, özel ve devlet hastaneleri, üniversite yerleşkeleri ve benzeri fonksiyonları ile, Anadolu yakası da İstanbul Avrupa yakası ile sosyal ve ekonomik açıdan benzer duruma gelmektedir.

İstanbul Avrupa yakasında Levent-Maslak hattı, şirketlerin büyük bir istekle yerleştiği ancak hızlı globalleşmenin sonucu olarak da kentsel planlaması ve altyapısı olmadan her geçen gün aynı plansızlıkla büyüdüğü bir Finans Aksı oldu. Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi ile ilgili master plan çalışma grubuna ofis olarak davet edildikten sonra bir yıl içinde yaptığımız çalışmalarda Emlak Konut'a, Ziraat Bankası'na, SPK'ya ve TOKİ'ye İstanbul Finans Merkezi'nin çekim merkezi olması için gerekli olan estetik, teknik ve ekonomik koşulları açıklayan proje çalışmalarımızı sunduk. Master planda İFM de ofis fonskiyonu dışında, otel, kiralanabilir ticaret alanları, kültür merkezi ve ortak teknik altyapı merkezleri fonksiyonlarının gerekliliğini açıkladık.

Emlak Konut'un, İstanbul Finans Merkezi'ndeki ilk etap parsellerin satışı için düzenlenen ihalede kazanan taraf Tahincioğlu Holding'in patronu Özcan Tahincioğlu, Abdi İbrahim İlaç'ın sahibi Nezih Barut ve Mar Yapı'nın sahibi Münir Özkök'ün birlikte kurduğu TAO Gayrimenkul olmuştu.

Bu arsa üzerinde inşa edilecek 36 katlı TAO Ofis Kulesi için, TAO Gayrimenkul 3 Aralık 2010'da dört mimarlık ofisi arasında davetli bir proje yarışması düzenledi. Seçici kurulunu Özcan Tahincioğlu, Nezih Barut, Münir Özkök, Yusuf Sezer ve Alpaslan Çalım'dan oluştuğu bu yarışmaya giren mimarlık ofisleri ise Dante O. Benini & Partners, Kreatif Mimarlık, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri ve Suyabatmaz Demirel Architects idi. 25 Mart 2011'de sonuçlanan yarışma sonucunda Kreatif Mimarlık olarak ofisimizin ürettiği proje uygulanmak üzere seçildi.

İFM içinde yer alan TAO GYO ya ait bu arazinin konumu, hem Boğaziçi Köprüsü istikametinden hem de İFM içinden algısı çok kuvvetli bir yapı parseli. Bu nedenle tasarımda parselin içinde kompleksin tanımlayıcı imgesi olacak yüksek ofis kütlesinin konumu belirlenirken, ofis kütlesinin İFM içinden, dış çevreden ve trafik yollarından algılanışı, güneşin yönelimine göre gün içindeki gölge-ışık değerleri, komşu parsellerdeki kendisinden daha yüksek yapı kütleleri ile olan konumlanma ilişkisi ve parselin topoğrafik verileri üzerinden İstanbul imar yönetmeliğinin sağladığı avantajların değerlendirilmesi dikkate alınmıştır.

Parselin içinde, ofis kulesinin konumu ile birlikte toprak kotu seviyesinde İFM ile birlikte çalışabilen, kontrollü, kendine yetebilen ve dışa dönük bir Buluşma Alanı ve cidarlarında onu besleyen kiralanabilir ticari alanlar tasarlandı. Gün içinde sürekli yaşayan bir alan olarak düşünülen bu buluşma alanı açık hava da olması, parsel dışından algılanabiliyor olması, boyutlarının insan algısına göre düzenlenmesi, kentin hakim rüzgarlarından korunmuş olması ile hem ofis kütlesinde çalışanların hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin tercih edeceği bir sosyalleşme düzlemidir.

Ofis kütlesinde ise çalışanların güncel ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık kulübü, self-servis restoran, kafeterya, kuaför, terzi ve kuru temizleme fonksiyonları tesis edildi. Aynı zamanda ofis katlarındaki firmaların kullanımı için düzenlenmiş veya yapı dışından katılımcıların da kolay ulaşabileceği toplantı salonları ve bu birimin servis alanları da kule içinde ana giriş kotunda yer alacak şekilde düzenlendi.

Parselin giriş kotu olan 0.00 kotunun imar koşulllarının izin verdiği şekli ile mevcut yok kotuna eşdeğer şekilde belirlenmesinden sonra yüksek ofis kütlesinin ana girişinin olduğu kat ve Buluşma Alanı çevresinde oluşturulan kiralanabilir ticaret alanlarının, 0.00 kotunun altında emsal dışı kapalı alan m2'si içinde kalması sağlandı. 0.00 kotu ve üstünde yer alan ve emsale dahil 30 kattan oluşan satılabilir ya da kiralanabilir ofis katları ve üç adet teknik kat yer alır. Standart ofis katında, 1066 m2 brüt alanı, 870 m2 kullanılabilir ofis alanı ile % 81.61 kat verimliliği sağlandı.

Projenin tamamında LEED Gold yeşil bina kritlerleri önemli parametrelerden biri oldu.

Ofis kulesindeki teras bahçeleri dışındaki cepheleri çift cephe düzenlemesi yapılarak doğal havalandırma, günışığı kontrolü ve sıcak-soğuk farklarında yapının mekanik sistemine sağlayacağı enerji tasarrufu dikkate alınarak yapının LEED Gold yeşil bina sertifikası kapsamında cephe ile alakalı enerji tasarrufu sağlayacak mimari gereklilikleri yerine getirildi. Bunlara ek olarak teras bahçelerinde kontrollü doğal havalandırma şartları sağlandı.

Yapının toplam araç kapasitesi 610 olan iki adet kapalı otopark katında giriş/çıkış ile yapının servis giriş/çıkış noktaları birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Otopark alanından asansörler ile yüksek ofis kütlesinin ana giriş holüne ulaşılır.Ana giriş holünden itibaren yüksek ofis bloğu düşey sirkülasyon çekirdeğindeki asansörlere ise ancak güvenlik kontrolünden geçilerek ulaşılmaktadır.

Bu özelliklere sahip TAO Ofis Kulesi, yeni İstanbul Finans Merkezi alanında tasarımı ile etkileyici, fonksiyonel planlaması başarı ile çalışan, konumu ve özellikle sosyal donatı alanları ile tercih edilen ve yatırım değerlendirmesi ile örnek alınabilecek bir yapı olmuştur.

Künye
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: TAO Gayrimenkul
Danışman: Arzu Nuhoğlu, Ersan Barlas, Altensis, CWG, Kazım Beceren, Abdurrahman Kılıç
Peyzaj Mimarlığı: Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım
Statik Projesi: Emir Mühendislik
Mekanik Projesi: GN Mühendislik
Elektrik Projesi: ENKOM

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Aydan Volkan

Selim Cengiç

Cuma Evren Yıldırım

Onur Arat

Erhan Yıldız