Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Davetli Mimari Proje Yarışması

90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Davetli Mimari Proje Yarışması

Yapının mimari kurgusu, programın temel elemanları olan atış poligonlarından yola çıkmaktadır. Atış poligonları, atış kulvarlarının yan yana tekrarı ve gruplanmasıyla oluşturulmuş geniş hacimli kütlelerdir. Özellikle açık poligonlarda, atıcının kuzey-güney aksında, güneşin etkilerinden korunmuş şekilde çalışabilmesi gerekmektedir. Verilen arsa boyutları ve program yoğunluğu, poligonların öncül çalışmalarda sıklıkla görülen düz ve çizgisel bir açık hava aksı ile bağlandığı çözümü geçersiz kılmaktadır. Bu anlamda, önerilen proje çizgisel poligon kurgusunu farklı bir yaklaşımla ele almaktadır. Yapı fonksiyonları, farklı seviyelerde kendi üzerine dönen bir sarmal promenad etrafına yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı, farklı kullanıcı trafiklerine esneklik sağlayabilecek, aynı zamanda da kesintisiz bir mekân tecrübesine izin verecektir.

Komplekse yaklaşımda öncelikli olarak yayaları +4.00 kotuna davet eden farklılaşmış döşeme, programda öngörülen Olimpiyat Etkinlikleri için de ölçekli bir açık dolaşım alanı sağlar. Promenadın ±0.00 kotundaki kurgusu, izleyicilerin günlük kullanımlarda kapalı mekânlardan poligonlara erişimine olanak sağlamaktadır. Promenad kendi içerisinde tekrar katlanarak -3.50 kotunda bir taraftan sosyal ve kültürel alanlar oluştururken diğer taraftan sporcu ve hakemlerin izleyicilerden farklı bir güzergâh ile poligonlara ulaşmalarını sağlar. Poligon kütlelerini birbirine bağlayan promenad, final müsabakalarının yapıldığı özelleşmiş poligonu odak alıp etrafına sarılarak kullanıcıyı alt kottaki aktivite çayırına yönlendirmektedir. İkinci bir yaya aksı ise, promenaddan koparak uzanan bir hat olarak yapı kompleksinin etrafında 300metre atış, skeet&trap, avcılık ve paintball sahalarını ve diğer açık hava aktivitelerini birbirine bağlayıp tekrar promenadın başlangıç noktasına dönmektedir.

Künye
Proje Tipi: Diğer Spor Yapıları
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Onur Özkoç

Heves Beşeli

Duygu Tüntaş

Tamara Nazari

Hakan Şanlı