Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Ek Binası

Yeni rektörlük binası, mevcut hizmet binasının yanında, kampüsün iki ana girişinin merkezinde, hem taşıt hem de yaya trafiğiyle kolay erişilen bir noktada bulunmaktadır.

Zemin ve bodrum katlarında performans ve sergileme gibi kamusal işlevler barındıran yapı, yaya dolaşımını ön plana çıkartan bir kurguda, mevcut hizmet binasıyla birleşmektedir. Üst katlarda idari birimler ve rektörlük makamı konumlandırılarak bu işlevlerin trafiği zemindeki kamusal kullanımlardan ayrıştırılmıştır.

Projenin en önemli noktalarından bir diğeri yapı tasarımında iklimsel etmenlerin ön planda tutulmuş olmasıdır. Yapının bölgeye has potansiyelleri değerlendirilerek kampüste verimliliğin arttırılmasına öncülük etmesi hedeflenmiştir. Yapının karbon ayak izi ve su tüketimi azaltılmıştır. Bölgenin güneşlenme potansiyeli yaklaşık 800 m²’lik bir fotovoltaik çatı ile değerlendirilerek yılda yaklaşık 115,000 kw/s enerji üretilmesi sağlanmıştır. Yapıda hakim rüzgar yönünde sürekli boşluklar açılarak pasif havalandırma mümkün kılınmış, giriş atriumu ve kat bahçeleriyle doğal havalandırma imkanları arttırılmıştır. Bölgede alınan ani ve yoğun yağışlar yeraltı depolarında toplanıp çevre sulama amacıyla tekrar kullanılır hale getirilmiştir. Peyzaj tasarımında ise ağırlıklı olarak susuz peyzaj tercih edildiğinden toplanan yağmur suyu sulama ihtiyacını ciddi ölçüde karşılamaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Osmaniye
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Danışman: Özün Proje, Beşeli Mühendislik, MPY Mühendislik
Proje Yöneticisi: Derya Fidan
Statik Projesi: Özün Proje
Mekanik Projesi: Beşeli Mühendislik
Elektrik Projesi: MPY Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 6,025 m²
Toplam İnşaat Alanı: 8,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Onur Özkoç

Heves Beşeli

Derya Fidan

Mehmet Karadağ

Havvanur Başağaç