İlgili Projeler

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Yapımı 2015 yılından tamamlanan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, bünyesindeki öğretim görevlileri tarafından tasarlandı.

Mimarları, projeyi anlatıyor:

Tasarım süreci, yalın, rasyonel, ama aynı zamanda bağlamını güçlendiren, mekansal zenginliği olan bir yapı gereksinimi ile başladı. Tasarımda ana karar olarak, özgün bir floraya sahip eski doku içerisinde var olan “Mimarlık Bölümü” yapılarını da kullanarak, aşamalı olarak gelişmek fikri  benimsendi. Yeni yapının, mevcut kullanılan Mimarlık Bölümü yapı birimlerinin oluşturduğu "Mimarlık Sokağı"na uyumlu bir dil birliği ile eklemlenmesine karar verildi. Böylelikle, yerleşkede var olan fiziksel ve doğal dokunun ölçeğine saygı duyan parçacı bir tavırla tasarım fikirleri şekillendi. Yapının dış kontürlerini sedir ağacı köklerine yaklaşma mesafeleri belirledi.

"Mimarlık Sokağına" eklemlenen ve ana omurgasını oluşturan bir “iç sokak” fikri geliştirildi. Mimarlık eğitimi için çok önemli olan ve öğrenme sürecinin oldukça etken bir parçasını oluşturan “Sergileme” fonksiyonu için, bir ana omurga (turuncu hol) oluşturuldu. Aynı zamanda sirkülasyon eksenini de oluşturan bu omurgaya, tüm eğitim mekanları ve ofisler eklemlenirken, yatayda ve düşeyde de mekanlar arasında görsel ve fiziksel süreklilik sağlandı. Sergileme ve Sirkülasyon ekseni niteliğindeki turuncu hol, ana tasarım stüdyosu olarak kurgulanan mekana amfi merdiven ile bağlandı. Amfi merdiven mimarlık eğitiminde önemli bir değerlendirme metodu olan jürilerin yanı sıra konferans – sunum gibi etkinliklerin gerçekleşmesine olanak verecek biçimde kurgulandı.

Yapının da mimarlık eğitiminin önemli bir bileşeni olduğu düşünülerek, bazı bölümlerde mekanik tesisat – taşıyıcı strüktür özellikle asma tavan gibi bileşenlerle kapatılmadı. Avlunun dış kontürlerinin belirlenmesinde de etken olan ve ne yazık ki, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile kuruyan Sedir Ağacının yerine onu simgeleyen, ve aynı zamanda, "öğrenme aracı" olan bir "Çelik Eğitim Ağacı" yerleştirilmesi düşüncesi şekillendi. (Çelik ağaç, henüz konumlanmadığı için, alternatif bir öneri olarak, mezun verdikçe yaşlanan, doğal bir ağaç fikri de mevcut). Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Maket Atölyesi, Kitaplık, Konferans Salonu, Atölyeler, Ofisler (Akademik - İdari) gibi mekanlara proje bütününde yer verildi.

Harita
Künye
Proje Yeri: Gebze, Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Ana Yüklenici: ​Gürbüz İnşaat
Statik Projesi: Ferhat Pakdamar, Turan Durmuşoğlu
Fotoğraf: Bilimsel Taş, İsmi Durmuş, Zahide Ağırel, Ayla Ayyıldız Potur, Cahide Aydın İpekçi, Şebnem Çakaloğulları, Nilay Coşgun, Nurşah Serter
Mimari Mesleki Kontrollük: GTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 1,482 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,982 m²

Pin It
Mimar

Ayla Ayyıldız Potur

Kutlu Sevinç Kayıhan

Cahide Aydın İpekçi

Göksun Akyürek Altürk

Ümit Ceren Bayazitoğlu

Nurşah Serter

Buket Metin
Yardımcı Mimar(lar)
Şebnem Çakaloğulları
Özlem Zeybek