Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Namık Kemal Üniversitesi Ortak Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar Binası

İTÜ Mardint ve PAB Mimari Tasarım tarafından tasarlanan yapının hamisi Namık Kemal Üniversitesi 2013 yılında Arkitera İşveren Ödülü'ne layık görülmüş.

2008-2009 eğitim yılında kullanıma açılan yapının uygulaması etaplar halinde devam etmekte. NKÜ Yerleşkesinin doğal ve kültürel bağlamda sürdürülebilir bir yerleşme anlayışı içinde şehir ve doğa ile bütünleşen, sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel çevresi ile şehir bütününe de olumlu katkı yapan bir yerleşke olarak planlanması ve düzenlenmesi amaçlanmıştır. Yalın ve mütevazi bir karaktere sahip olan yapının kamu olanaklarıyla inşa edilebilmesi ve uzun erimde kolaylıkla ve ekonomik olarak işletilebilmesi amaçlanarak buna uygun yapı ve yapım sistemleri ile malzemeler tercih edilmiştir. İç mekan zenginliğinin yanı sıra doğal aydınlatma ve iklimlendirme katkısı sağlayan, kullanıcılara binayı terketmeden dış mekana çıkabilme olanağı sunan teraslar, balkonlar iç avlulardan yararlanılmıştır. Yer yer 4m derinliğinde verimli ve çok değerli tarım toprağı ile kaplı olan yerleşke arazisi, planlama, kentsel tasarım ve mimari tasarım kararlarını belirleyen öncelikli veridir. Bu amaçla yerleşkenin merkezinde bir kentsel tarım omurgası oluşturulmuş bu omurga boyunca çeperlerde ise yoğun ve çok katlı yapılaşma öngörülmüştür. Sağlık eğitimi ve bir land mark oluşturacak biçimde yüksek bir yapı olarak tasarlanan rektörlük binası dışındaki bütün yapıların çatılarının da zeminde yapılaşma nedeniyle kaybedilen tarımsal üretimi karşılamak üzere sera olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Ortak Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar binasının çatısı da kentsel tarım üretimi ve rekreasyon amaçlı kullanılabilecek bir sera olarak değerlendirilmiştir. Böylece bakım gerektiren bir çatı yerine kış aylarında binanın kaybettiği ısı enerjisini değerlendiren sera, sabit sıcaklıkta bir çatı boşluğu gibi davranarak binanın çatıdan kaybettiği ısı enerjisini azaltmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Namık Kemal Üniversitesi
Statik Projesi: Alesta Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2009
Arsa Alanı: 22.640 m²
Toplam İnşaat Alanı: 31.000 m²

Pin It
Mimar

Yüksel Demir

Cem Altun

Zeynep Ataş

Zelal Zülfiye Rahmanalı

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım

Ekin Aytaç

Gizem Candemir

Gül Ertekin

Esra Gürbüz

Ozan Avcı