Pin It

Ozan Avcı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında 3.lük derecesiyle mezun oldu.

Aynı okulda Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Erasmus öğrencisi olarak Almanya’daki Brandenburgh Teknik Üniversitesi’nde (BTU-Cottbus) tez çalışmalarına devam etmiş ve 2008 yılında yüksek lisansını tamamlayıp İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programına başladı. 2013-2014 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pennsilvanya Üniversitesi (U-Penn) Tasarım Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulundu. 2016 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005 yılından beri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta, mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmakta ve 2010 yılından beri Aslıhan Şenel ile birlikte “Mimarlıkta Serbest Anlatım Teknikleri” dersini vermektedir. Çeşitli yarışmalarda öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödülleri var. Ulusal ve uluslararası çok sayıda atölye çalışması organize etti, birçok atölyeye de yürütücü olarak davet edildi. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. 2009 yılında Ahu Sökmenoğlu ile birlikte İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi iç mimari proje tasarımını yapmıştır ve bu proje 2010 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 2016 yılında Beşiktaş Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında Beşiktaş’taki Dünya Barış Parkı’nda Birge Yıldırım Okta ile birlikte Kuşluk isimli projeyi tasarlamış ve bu proje aynı yıl uygulanarak kullanıma açıldı. Akademik çalışmaları zaman-mekan-beden ilişkileri, temsil kuramları ve yöntemleri, temsil-duyumsama ilişkisi ve moda tasarımı-mimarlık etkileşimi üzerine yoğunlaşıyor.