Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Koç Okulu Yeni Lise Binası İç Mekan Tasarımı

Mimari projesinin DB Mimarlık'a ait olduğu yapının, iç mekân konsept ve uygulama projelerini PAB Mimarlık üstlendi. Yenilikçi eğitim stratejileri konusunda uzman Amerikalı danışman ekip Thisis180/Trung Le ile işbirliği yapıldı.

Koç Okulu kampüsündeki yeni lise binası iç mekân organizasyonu, öğrenme-sosyalleşme ve birlikte üretme prensipleriyle, alternatif öğrenme mekanları entegre edilerek okulun gelecek vizyonuna model olacak şekilde kurgulandı. Mimari projesinin DB Mimarlık'a ait olduğu yapının, iç mekân konsept ve uygulama projelerini PAB Mimarlık üstlendi. Yenilikçi eğitim stratejileri konusunda uzman Amerikalı danışman ekip Thisis180/Trung Le ile işbirliği yapıldı.

Eğitim ve mekân ilişkisi, geleceğe dönük yenilikçi bir pedagoji ile yeniden ele alınırken, öğrenciyi merkeze alan mekân kurgusu öncelikle sınıflara yansıtıldı. Sınıfların yerini "öğrenme stüdyoları" alırken, dinamik ve esnek şekilde öğrenme eylemine imkân veren hareketli, alternatifli ve hafif mobilyalar önerildi. Öğrenci deneyimi, daha yenilikçi eğitim pratikleri için yeniden ele alındı.

Eğitim alanlarının stüdyolarla kısıtlı kalmaması, tüm fiziksel çevrenin eğitim için bir kolaylaştırıcı, bir öğrenme alanı oluşturabilmesi için pek çok ortak alan oluşturuldu. Farklı branşları bir araya getiren, proje tabanlı eğitime imkân tanıyan çok disiplinli atölyeler planlandı. Koridorlar enformal eğitim alanlarına dönüşürken, öğrencilerin birbirinden öğrenebileceği, alternatif kullanımlara imkân tanıyan kolektif veya bireysel çalışma alanlarına yer verildi, yapının farklı noktalarında farklı ölçekte sosyalleşme ve buluşma mekânları tasarlandı.

Zamansız bir yapı elde etmek için cephede kullanılan tuğlaya eşlik etmesi için, sıcak ve natürel bir malzeme olarak seçilen ahşap, iç mekânın ana karakterini oluşturdu. İç mekânlardaki şeffaflık, mekanlar arası görsel süreklilik sağlarken, bir aradalığı, sinerjiyi, ilgi ve katılımı artıracak önemli kararlardandı. Şeffaflık kararı ve mimari projenin de sunduğu imkânlarla dış mekândan gelen ışık koridorlara kadar süzülürken, hem dış mekân-iç mekân birlikteliği sağlandı; hem de okulun iç dünyasının enerjisi tüm mekânlara yansıtıldı.

Yenilikçi, öğrenciyi merkeze koyan, yaparak öğrenmeye yönlendiren, katılımcı ve şeffaf bir öğrenim ortamının sağlanabilmesini hedefleyen fiziksel mekânlar, eğitim modelleri ile mekân arasındaki ilişkiyi vurgulayarak eğitim politikaları açısından da yenilikçi ve örnek bir model oluşturacak.

Künye
Proje Yeri: Tuzla, İstanbul
Proje Tipi Grubu: Eğitim Yapısı
İşveren: Koç Okulu, Vehbi Koç Vakfı
Ana Yüklenici: ARK İnşaat
İç Mekan Projesi: PAB Mimarlık
Fotoğraf: Emre Dörter, PAB Mimarlık, Koç Okulu
İnşaat Bitiş Yılı: 2022
Toplam İnşaat Alanı: 14.000

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Pınar Gökbayrak

Ali Eray

Burçin Yıldırım

Beril Melikoğlu

Ünzile Batmanlar

Elif Ay