Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

4. Mansiyon, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yarışması

Motto Mimarlık tarafından tasarlanan proje 4. mansiyon ödülüne layık görüldü.

Mimari Proje Raporu

Proje alanı, batıda önemli bir arter olan Cumhuriyet Bulvarı, doğuda Şehit Fethi Bey Caddesi ile sınırlanmış, güneyde bitişik nizamda yüksek yapılar ve kuzeyde dar bir sokak aracılığıyla yine yüksek yapılarla tanımlanan bir parselde yer almaktadır. Özellikle doğu ve batı cephelerde uzanan caddeler üzerinde sürekli bir cadde cephesi hattı bariz bir şekilde algılanabilmektedir. Alanı oluşturan 3 parçanın tevhid edilmesi ile oluşturulan olan yeni düzenin, doğu ve batı cephelerinde bitişik nizam tipini devam ettirmesi, merkezde kalan bölümde ise 3 metrelik çekme mesafesi sağlaması istenmektedir.

Önerilen proje, Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesi cephelerinde cadde siluetini imar durumunun izin verdiği ölçüde sürdürmektedir. Merkezdeki çekme mesafesi hattı kullanılarak bina sağır duvar hizalarında kütleleşmiş, orta alanda merkezi bir sosyal boşluk yaratılmıştır. Bu sayede yapı iki ana bloğa ayrılarak bütün çalışma alanlarının gün ışığı ve doğal havalandırmadan faydalanması sağlanmıştır. Açılan orta boşluk, aynı zamanda sosyal fonksiyonlarla beslenmekte, böylece hem kullanıcılar için bir sosyal plato oluşturmakta, hem de 3 yönde sınırlı olan manzara yönlerine alternatif olarak kendi içerisinde bir bakış alanı yaratmaktadır.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve binanın birincil algılanma aksı olan Cumhuriyet Bulvarı yönünde cadde cephesi hizası üst kotlarda devam ettirilirken, zemin katta kütle geri çekilerek kamusal bir açık alan yaratılmıştır. Bu şekilde çizgisel devam eden yaya hareketinde bir duraklama noktası yaratılarak yayaların girişi teşvik edilmiştir. Zemin katta Cumhuriyet Bulvarı cephesinde İzmir Tanıtım Ofisi ve kamusal kullanıma açık sergi salonu, oluşturulan bu yaya alanından direkt olarak faydalanmaktadır. Bu alan aynı zamanda basamaklı bir geçiş aracılığıyla üst kattaki sosyal platoya bağlanır. Bu bağlantı sayesinde caddedeki sosyal yaya aksı yapının içerisine kadar uzanır ve yapının sosyal platosu kamusal bir işlev kazanır. İki seviyedeki açık alanları bağlayan basamaklar, bir taraftan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde denize yönelmiş bir tribün oluştururken diğer taraftan dinlenme, açık havada yemek yeme, sokak sanatı vb. aktiviteler için mekân sağlar.

Kütüphane, kamusal kullanıma açık alanlar (sergi salonu, kiralanabilir çok amaçlı alan), İzmir Tanıtım Ofisi ve girişimcilik ofisleri ana girişlerini basamakların yönlendirdiği giriş aracılığıyla Cumhuriyet Bulvarı üzerinden alırlar. Yönetim birimleri, cadde üzerinde ayrıca düzenlenmiş bir VIP girişi aracılığıyla kütlenin en üst katında bulunan ofislere ve kurultay salonuna ulaşırlar. İZKA sekreterlik birimleri, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerindeki bağımsız bir giriş sayesinde trafiğini ön cephedeki sosyal akstan ayrıştırır; öte yandan iki cadde üzerindeki girişler kamusal fonksiyonların yer aldığı bir sosyal aks vasıtasıyla birleştirilerek geçişe imkan tanınmıştır.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Proje Tipi Grubu: 4. Mansiyon
Danışman: Ergun Tercanlı, M. İhsan Beşeli, Koray Yücesoy

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Onur Özkoç

Heves Beşeli

Hakan Şanlı

Gökhan Yıldırım

Rafail Afandiyev

Duygu Tüntaş