Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

ARA MEKAN

"Aynı anda hem karanlıkta hem de aydınlıktaysak açıklanamaz olanla karşı karşıyayız demektir."
-- Samuel Beckett

Tasarım temelde özel ve kamusal mekan sınırlarının birbirine karıştığı "Ara Mekan" arayışıdır.

Üzerinde kurulmuş olan Alan Kontrolünden dolayı Arazi, kent ve kentli için koca bir HİÇ, bir BOŞLUK'tur. Fiziksel yerin kavramsal bir BOŞLUK olarak tarif edilebilen bu kent parçasının yeniden kente kazandırılması ve bulunduğu bölge için HİÇ'likten yaşamsal anlamda ÇOK'luğa dönüşmesi amaçlanmıştır. Kent için fiziksel bir boşluk tasarlanması için alan kontrolü yeniden biçimlendirildi, kamusal ve özel mekan arasındaki sınır bulanık hale getirildi. Bu bağlamda yaratılan boşluk aynı zamanda bir Kentsel Yoğunlaştırıcı ve Dönüştürücü olarak ele alındı.*
Yapıda açıklık, şeffaflık ve modernlik kavramlarının ön plana çıkarılması amaçlandı; Geçirgenlik ve Süreklilik ise esas alındı.İhtiyaç programı çözümlenirken kente sunulması gereken boşluk problemin dert edilen kısmını oluşturdu.

Bulvar kotuna uzanan eğimli yüzeyin bizi PODYUM'a çıkararak ve aynı anda boşluğu yaşatması amaçlanmıştır. Boşluk yatayda olduğu gibi dikeyde de süreklidir. Bu sayede ofisler ve dolaşım alanları doğal hava ile buluşur ve ışığın dolması ile boşluğun tarifi kuvvetlenir. İZKA birimleri ve Girişimcilik Merkezi girişlerini PODYUM üzerinden alır. PODYUM'un alt kotu ise 1346 sokağa bakan cephesi ile kamusal kullanım çeperini oluşturur.

Marla Oteli'nin sağır duvarına sırtını dayamış olan servis birimleri ve mekansal ihtiyaca göre boyutlanan ofis bandı arasında boşluk tanımlanır. İZKA birimleri Cumhuriyet Bulvarı tarafında, Şehit Girişimcilik Merkezi ise Fethi Bey Caddesi yönünde yer alır. Plan düzleminde İZKA birimleri ile Girişimcilik Merkezi birimleri birbirinden ayrışmıştır. Gerektiğinde bir bütün olabilirken gerektiğinde ayrı çalışabilmektedir. En üst katta İZKA'nın ortak mekanları yer alır, fuayeleri ise Körfez'in vistasını kullanıcılara sunar.

Yapı cephesi bütüncül bir etki oluşturacak şekilde modern bir dilde tasarlandı. Cepheyi oluşturan dikey prekast paneller arkasındaki mekana ve cephenin baktığı yöne göre sıklaşır yada seyrelir. Bu çeşitlilik cephenin tekdüzelikten kurtulmasını sağlarken aynı zamanda dinamik bir çeper ile kenti selamlar.

Zemin katın altında iki kat olarak otopark ve diğer servis mekanları çözümlenmiştir. Kapalı otopark giriş ve çıkışı Fethi Bey Caddesi üzerinde oluşturulmuştur.

*"Social Condenser" (Toplumsal Yoğunlaştırıcı) kavramı ilk kez 1920 yıllarının başlarında Rus Konstrüktivistler tarafından dile getirilmiştir. Kavramın dayandığı temel varsayım ise insanla mimari yapı arasında fiziksel olduğu kadar bilişsel bir karşılıklı etkileşimin var olduğudur.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Danışman: Mehmet Zafer Kınacı, Bahri Türkmen, Kemal Ovacık

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ömer Emre Şavural

Fatih Yavuz

Seden Cinasal Avcı

Ramazan Avcı

Betül Dönmez

Yucel Sala