Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yarışması

Çırakoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan proje 3. ödüle layık görüldü.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

İzmir Kalkınma Ajansı yapısı arazisi Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesi arasında yer almakta ve hem bu iki caddeye hem de bu caddeleri birbirine bağlayan dar bir sokağa cephe vermektedir. Yapı arazisi işlek bir ticaret merkezi içinde yer almakta ve denizle görsel bağlantı kurabilecek konumda bulunmaktadır.

Önerilen yapının İZKA'nın mekansal ihtiyaçlarını karşılaması yanında bir kentsel değer yaratması ve günlük yaşantının duraklarından ve geçitlerinden biri haline gelmesi hedeflenmiştir.
Yapıda farklı katmanlarda kamusal kullanım olanakları yaratılmış ve bu katmanlar arasında kullanım esnekliği sağlayan bağlantılar oluşturulmuştur.

Giriş holü, Cumhuriyet Bulvarını ve Şehit Fethi Bey Caddesini bağlarken, sergi ve tanıtım etkinlikleri gibi farklı kullanımlara olanak sağlayacak biçimde ele alınmıştır. Bulvar tarafından bağımsız olarak kullanılabilecek asma katlı bir kamusal alan ayrılmıştır. Kütüphane de giriş holü ile fiziksel olarak doğrudan irtibatlı tasarlanmıştır. Cumhuriyet Bulvarında bulunan yaya yolunu
parsel merkezine doğru genişleterek kentli için bir durak, odak noktası yaratılması amaçlanmıştır.
Yapının ilk iki katı davetkar bir boşluk etkisi yaratmak amacıyla bir kabuk ile sarılmış, bu boşluk içine farklı kamusal kullanımlar yerleştirilmiştir.

Bu kabuk yapıda yer alan diğer işlevlere de bir baza oluşturmaktadır. Baza bulvar kotundan yükseltilmiş ikinci bir ortak kullanım alanı tariflemekte, bu alan yapının düşey ve yatay dolaşım sistemi ile bütünleşmektedir. Farklı katlarda teraslar bu boşluğa açılmaktadır.Bu cephedeki hareketlilik dış yüzeyin artmasını sağlamış bu sayede deniz ile daha fazla noktadan görsel ilişki kurulması mümkün olmuştur. Bununla beraber bitişik nizam yapı düzeninin sebep olduğu gün ışığını sınırlı alma sorununa çözüm sunulmuştur.

Yapıdaki düşey sirkülasyon ağırlıklı olarak asansörlerle sağlanmaktadır. İki grup çekirdek oluşturulmuş olup bunlardan biri ağırlıklı olarak yönetim katına erişime hizmet edecek şekilde planlanmıştır. Diğer çekirdek ise kullanıcıları kamusal alanlara yönlendirecek danışma ve karşılama birimleri ile desteklenmiştir.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Diğer Kamu Yapıları
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Alişan Çırakoğlu

Ilgın Avcı

Deniz Yazıcı

Aslı İngenç

Diğdem Angın

Altuğ Çırakoğlu