Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Proje alanı, Gökçeada'da kültürel ve sportif aktiviteler için çekim alanı olabilecek bir kentsel odak noktası olarak ele alınmış ve bu doğrultuda alanın potansiyelleri araştırılmıştır. İnönü Caddesinin devamında yer alan arazinin hem bu ulaşım arterinden hem de çevredeki konutlardan beslenecek kamusal kullanımlara ev sahipliği yapacağı öngörülmektedir. Arazinin topoğrafyası ve yolla ilişkisi lineer bir hatla bu iki dokunun birbirinden ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Arazinin şekli gereği de kentten yaklaşımda yola paralel başlayan bu hat yolun kıvrılmasıyla genişleyen bir düzlük yaratmaktadır.

Açık Kent Korusu;

Kampüs alanında birbirine zıt karakterde iki kentsel doku önerilmektedir. Bu iki farklı dokunun alanda konumlanma biçimi kentsel mekanın oluşumuna zemin hazırlar. Bu dokulardan birisi arazinin doğal şeklinin korunduğu, yoğun bir bitki örtüsü önerilen kent korusu, diğeri ise yapılaşmanın olduğu, kültürel etkinliklerle eğitim ve spora ayrılan işlenmiş bir yeşil alana ve sert peyzaja sahip kent platformudur.

Arazinin topoğrafyası ve yolla ilişkisi lineer bir hatla bu iki dokunun birbirinden ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Arazinin şekli gereği de kentten yaklaşımda yola paralel başlayan bu hat yolun kıvrılmasıyla genişleyen bir düzlük yaratmaktadır.

Kent korusu ve yapılaşma alanını birbirinden ayıran bu hat, topoğrafyaya arazi boyunca uzanan bir "set" oluşturularak elde edilmiştir. Bu set arkasındaki doğal bitki örtüsünü ve toprağı da üzerine alan, altında mekanlar yaratan mimari bir unsur olarak ele alınmıştır. Bu set aynı zamanda bu iki farklı dokuyu da birbirinden güçlü şekilde ayrılmaktadır. Kent korusu için bir kıyı oluştururken altındaki mekan da kampüsteki farklı işlevler için de bağlayıcı bir rol üstlenecektir.

Kentin ana arterlerinden biri olan İnönü caddesi boyunca kamusal kullanım ağırlık kazanmaktadır. Kampüste yer alan yapılar da bu kamusal alanları tanımlayacak şekilde setin önüne dizilmişlerdir. Bu platformlarda kimi zaman yoğun kamusal kullanıma yönelik etkinlik alanları oluşturulurken kimi zaman ise eğitim yapılarına ait rekreatif alanlar tariflenmektedir.

Yapıların işlevlerine göre dizilimleri de kamusal kullanım kurgusunu destekler biçimde ele alınmıştır. Arazinin kente yakın olan güney ucundan başlayarak, seyir çayırı, açık etkinlik alanı, konferans salonu, sergi alanları ve kütüphane sıralanır. En kuzeyde ise spor alanları ve yatakhane binası konumlanmaktadır. Derslik binaları da ortada yer almaktadır.

Bütün bu farklı işlevler setin altında uzanan bir arkadla birbirine bağlanmaktadır. Bu arkad bazen yarı açık bazen de kapalı alanlardan oluşan, ortak kullanım alanlarını barındıran bir aks oluşturmaktadır.

Pansiyon binası dışındaki tüm yapılar en fazla 2 katlı olarak tasarlanmıştır. Dersliklerin açıkdığı alanlar ışık alan geniş holler ve atriumlar olarak planlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Gökçeada, Çanakkale
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Efkan Solmaz, Eray Aydın, Kemal Güravşar, Eda Ekim

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Alişan Çırakoğlu

Ilgın Avcı

Deniz Yazıcı

Aslı İngenç

Diğdem Angın

Oya Esen