İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması (01847 Rumuzlu Proje)

PROJE AÇIKLAMA METNİ

Projenin temel amacı, Konyaaltı Sahili ve çevresinin sahip olduğu doğal, coğrafi ve hafızasal değerleri referans alarak çevresiyle kesintisiz olarak ilişki kuran, yaya ağırlıklı, ve alternatif araç yolları ile beslenen bütünsel bir tasarım anlayışı ortaya koymaktır.

Bu bağlamda proje, mevcut verileri referans alarak öne çıkaran, kent ile entegre eden "bütüncül bir kurgu" önermektedir. Tasarım bağlamında ortaya konan temel ilkeler, kentlinin günlük kentsel yaşantısını zenginleştirmeyi amaçlamakta, doğal ve çevresel değerlerle bütünleşik bir yaşam senaryosu oluşturmayı hedeflemektedir. Proje, davetkar kurgusu ile çevredeki yaya akışlarını içine alır ve kent içine dağıtır.

Konyaaltı sahil bandı, yatay doğrultuda baskınlık göstermekte ve hem araç yollarının kurgusu, hem de doğal sınırların engel oluşturması sebebi ile kent ile tam olarak ilişki kuramamaktadır. Proje önerisi çevresel verileri ele alarak tasarım kurgusu ile bütünleştirmeyi amaçlayan bir "bütünsel ilişkiler zinciri" önermektedir. Bu bağlamda genel konsept olarak alanda önerilen yatay süreklilikler ve dikey bağlantıların süperpoze edilmesi ile bütünsel bir mimari-kentsel kurgu oluşturulmuştur.

YATAY SÜREKLİLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Proje alanı içerisinde sahil bandı yaya ağırlıklı olarak yeniden ele alınmış, oluşturulan kent mekanları kentsel akışkanlık içerisinde kendiliğinden biçimlenmiş ve kamusal-kültürel kullanımlar ile zenginleştirilmiştir. Proje, sahil boyunca ve kent merkezine bağlantı akslarında kesintisiz yaya dolaşımını öngörmektedir.

Yatay süreklilikler proje kapsamında “Konyaaltı Sahil Yolu”, “Akdeniz Bulvarı”, “Sahil Meydanı”, “Sahil Aktivite Parkı”, ve “Varyant” ile tanımlanmaktadır.

A. KONYAALTI SAHiL YOLU
Mevcut haliyle sahil şeridinin ve plajın kent ile ilişkisini koparan sahil araç yolu, yaya öncelikli bir yol haline getirilerek, peyzaj düzenlemeleri ve rekreatif kullanımlarla sahil bandını yatayda besleyen ve dikeyde de konut ve ticaret bölgesi ile ilişkisini kesmeyen bir kurgu ile yeniden ele alınmıştır.

B. AKDENiZ BULVARI
Kent merkezinin önemli noktalarını alana bağlayan Akdeniz Bulvarı, yaya ağırlıklı olarak yeniden düzenlenmesi öngörülen sahil yolunun sürekliliğini sağlamak üzere yaya ağırlıklı bir yol ve park olarak tekrar ele alınmıştır, böylelikle “Akdeniz Bulvarı”, “Sahil Yolu” ve “Sahil Aktivite Parkı” kesintisiz bir kurguyla düzenlenmiştir.

C. SAHiL MEYDANI
Proje alanındaki tüm doğrultuların kesişim noktası olan “Sahil Meydanı”, birleştirici bir kamusal açık alan olarak ele alınmıştır. Sahil Yolu, Akdeniz Bulvarı ve Sahil Aktivite Parkı’ndan uzanan yaya yolları genişleyerek akışkan ve kendiliğinden oluşan bir kent meydanını şehre kazandırmıştır. Bu alan içerisinde önerilen ve kapalı- açık- yarı açık kamusal kullanımlara olanak sağlayacak “Günlük Aktivite Saçağı”nın meydanın ve Konyaaltı’nın kentsel kimliğine katkıda bulunması beklenmektedir.

D. SAHİL AKTİVİTE PARKI
Önerilen proje kapsamında mevcut durumda “Beach Park” olarak tanımlanan alan proje bütünü içerisinde yeniden kurgulanarak sahil kullanımını besleyen sosyal ve kültürel fonksiyonlarla donatılmış, doğa deneyimleri, spor aktiviteleri, rekreatif düzenlemeler ve peyzaj öğeleri ile “Sahil Aktivite Parkı”na dönüştürülmüştür. Akdeniz Bulvarı ve devamında gelen Konyaaltı Sahil Yolu’nun yaya ağırlıklı düzenlenmesine ek olarak önerilen “kent ve doğa parkı” bu yatay sürekliliklerin bir uzantısı olarak biçimlenmiştir. Böylece Akdeniz Bulvarı ve Sahil Yolu’ndan Varyant’a kadar akan kesintisiz bir yaya ve bisiklet dolaşım senaryosu kurgulanmıştır. Alanda oluşturulan sürekli yeşil doku, mevcut yoğun yeşil dokular ile bütünleştirilerek varolan yeşil arttırılmış ve kentin genel ölçeği içerisinde bir süreklilik elde edilmiştir.

Sahil Aktivite Parkı’nda mevcuttaki izleri koruyup yeni kurgu ile bütünleştiren bir peyzaj anlayışı ve dolaşım senaryosu kurgulanmıştır. Kurgu dahilinde önerilen yapılar, hacimsel oranları bağlamında çevredeki dokuya saygılı bir tavır sergilemektedir. Oluşturulan aktivite adaları yapıyı çevresine bağlarken sahil kullanımlarının zenginleşmesi ve günlük kent yaşantısının da canlanmasında katalizör görevi görmektedir. Yapısal kurguda oluşturulan kentsel saçaklar, gölgeli yarı açık aktivite alanları oluşturmakta, günlük aktiviteler bu alanlara taşabilmektedir.

E. VARYANT
Varyant bölgesi, hafızasal önemi ve bir kentsel bellek oluşturması sebebi ile yeniden değerlendirilerek bir “botanik park” a dönüştürülmüş, kent merkezini sahil bandı ile ilişkilendiren bir “kentsel bağ” olarak tekrar kurgulanmıştır.

Varyant, yeni kimliği ile Konyaaltı Caddesi- kent merkezi ile sahil bağlantısını bir manzara ve bitki deneyim yolculuğuna dönüştürmektedir. Bununla birlikte söz konusu dönüşüm Varyant’ı “Sahil Aktivite Parkı”na bir yaya girişi olarak yeniden ele almıştır. Varyant’tan alana gelen yayalar, giriş meydanı niteliğindeki “Botanik Park”tan sahil aktivite alanına ulaşmaktadır.

YATAY SÜREKLİLİKLERE ALTERNATİF DİKEY BAĞLAR

A. DERELER
Sahil şeridinde yer alan derelerin denizle birleştiği noktalar baskın doğal karakterler sergilemektedir. Sahip oldukları doğal yapı, bitki örtüsü, sulak alan karakterleri bu bölgeleri özgün kılmaktadır. Proje önerisi, bu noktaları birer çevresel veri olarak kabul edip, bu noktaların sahip oldukları özgün yapıyı güçlendirerek birer odak haline getirmekte ve sahil bandı ile kent arasında yeniden tanımlanan birer “dikey bağ” olarak kurgulamaktadır. Böylelikle, alanda oluşan lineer yapı, dikey bağlarla kent içine sızmaktadır. Bu noktalarda özgün doğal yapı (sulak alanlar, kumluk bölgeler) restore edilmekte ve birer odak noktası oluşturarak yatayda baskınlık gösteren sahil bandını konut ve ticaret bölgeleri ile bütünleştirmektedir. Bu alanlarda doğal yapıya zarar vermeyecek, ayaklar üzerinde hafif platformlar, yarı açık ve açık sosyal buluşma ve peyzaj düzenlemeleri önerilmektedir.

B. KENT MERKEZİ-SAHİL DİKEY YAYA BAĞLANTI AKSLARI
Proje alanında kent merkezi ile dikey bağları güçlendirmek amacı ile 100. Yıl Bulvarı, Antalya Kültür Merkezi, Anfi Tiyatro, Antalya Tenis İhtisas Klübü gibi önemli kamusal kullanım odaklarını alan ile birleştiren yaya aksları önerilmiştir. Bu aksların alan ile bağlandığı noktalarda dik topografya özelliğinin olması sebebi ile yatay asansör kullanımı önerilmektedir. Yatay asansör, kentsel süreklilikler ve bağlar açısından oldukça önemli bağlantıları sağlamakla birlikte farklı vista izleme olanakları sunarak alanın kimliği için farklı çekim odakları da sunacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya, Konyaaltı
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Kamer Özaydan, Ali Sinan Özel

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip
Yardımcı Mimar(lar)
Deniz Kozluca
Turan Altıntaş