İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

Konyaaltı Sahili günümüzde gelinen durumunda Antalya makroformunda son derece öneme sahip konumu / kullanımı, kent gelişim baskısı, alınmış planlama ve kararlar neticesinde doğal verilerini kaybetmekte, doğal morfolojisini deformasyona uğramakta, dere yatakları korumadan uzaklaşarak yapı adalarına dönüşmekte, tarihi değerler ise ticari ünitelerle yapılaşmaya açılmaktadır. Mevcut kentsel lekeler kentin tarihsel tipomorfolojisinde belirleyici etken ve üst üste çakışmalarla düzensiz bir gelişim sunmaktadır. Kent planındaki deformasyon fiziki gibi algılansa da sosyol, kültürel, demografik yapısı belirleyici etkendir. Demografik kullanım yoğunlukları yıl içinde değişkenlik göstermekte yaz / kış kullanım farkı turistlik kullanımlardan dolayı yerel olma niteliğini kaybetmektedir. Kentli proje alanı ile kültürel / sosyal ilişki kuramamakta, yabancılaşmaktadır. Bununla birlikte proje alanının içinden geçen araç yolları fiziki yapısı / kesiti gereği proje alanının kent ile ilişkisinin kaybetmesine sebeb olmakta, sahile ulaşımın cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. Sahil kullanımları ise kiralama politikalarıyla parsellenmiş pazar yerini anıtsatmaktadır. Dönüşüm sürecinde bulunan alanlar ise yoğun bir şekilde yapılaşmakta ve vadi havzası / dere yatakları / yeşil alanlar günümüz süreçlerinde doğal verilerini giderek kaybetmektedir. Proje, Konyaaltı Sahilini üst planlama kararlarında restorasyon yapmakta / koruma ve yeni bir kentsel strateji geliştirmektedir.

Bu anlamda Konyaaltı Sahil Bandı arkadan beslenen morfolojik yapının sonucudur. Tüm dere yatakları ve havzalar doğal karakteri korunacak alanlar olarak belirlenmiş ve dereağızları temiz su kaynakları ile sahil bandı boyunca kesiti zenginleştirmektedir. Aynı zamanda kentin hava alma koridorları olan dere yatakları ve havzaları yapılaştırmadan uzaklaştırılarak kent klima zonlarına dönüştürülmüştür. Kıyı ile ilişkilenen yeşil alanlar / meydanlar / kamusal alanlar korunarak sahil bandı ile ilişkilendirilmiştir. Doğu – Batı ekseninde Lara bölgesinden başlayarak sahil boyunca Karpuzkaldıran, Düden, Fener / Şirinyalı Sahil Bandı, Falez Parkı, Karaalioğlu Parkı, Kaleiçi, Atatürk Parkı alanları proje alanı ile yeşil sürekliliğin parçası olarak Liman ve devamında Dağ / Orman formasyonu ile ilişkilendirilerek kesintisiz devam eden yeşil alanlar sistemetiği önerilmiştir. Aynı zamanda bu durum Kuzey – Güney aksında kent içerisindeki boşluklar, spor ve park alanları, meydanlar, dere yatakları ile sistem bütünlüğü kent içerine dağılarak makroformda sistem bütünlüğü önerilmiştir.

Sahil bandı boyunca devam eden araç yolu promenant bant önerisi ile kentlinin kullanımına açılmış; yapı ön kullanımları için rezerv alan / spor, koşu, bisiklet yolu / servis araç yolu, bekleme alanları / tramvay yolu / kesintisiz yeşil bant ile mevcut araç yolu kesiti zenginleştirilmiş, cazibe kazanmıştır. Bu durum tüm kentin sahil kullanımları ile ilişkilendirilmiş ve Antalya ölçeğinde promenant önerisi getirilmiştir. Sahile çıkan araç yolları yaya / servis yollarına dönüştürülmüş, otopark önerileriyle rezerv alanlar kazandırılmıştır. Araç yolunun kaldırılmasının sonucu olarak tramvay hattı önerilmiş ve 2020 Antray ulaşım stratejisinin uzantısı olarak kent ulaşım sisteminin parçasıdır. Mevcuttaki nostaljik tramvay hattı Beach parka dahil olarak hat proje alanı ile ilişkilendirilmiştir.

Zaman / mekan arasındaki arayış, doğal veriler, yeni ulaşım senaryoları, çakıştırmalar projenin temel yaklaşımları olmuştur. İnsan ölçeğinde oluşturulan ilişkiler bütünü, makro ölçekte kentin genelini tanımlaktadır. Kaçınılmaz olan mevcuttaki ve planlanan ulaşım baskısı, önerilen yeni ulaşım ağı önerisiyle toplu taşımaya özendiren yönlendirmeler ile mevcut hatlarla ilişkilendirilerek Antalya üst ulaşım ağına dahil olmaktadır. Proje, Konyaaltı Sahilinin sorunları ve potensiyelleri değerlendirerek promenant kesiti boyunca kent içinde ekolojik, kültürel, sosyal, fiziki şartlarının restorasyonu, kentsel kimliğin korunmasını sürdürmeyi, bu değerlerin kalıcı bir şekilde geleceğe aktarmayı önemser.

SAHİL KESİTİ

Proje sahil bandı üst kotu ile alt kotu arasındanki kesit büzülmesi ile tariflenerek mekan kurgusu önermektedir. Kesit, konum / kot / kullanım değerleri ile kesiti oluşturmakta ve kesintisiz olarak sahil boyunca devam etmektedir.

Sahil kesiti; Büfe / Tuvalet / Soyunma Giyinme / İnfo / Su Sporları / Plaj Sporları / Şezlong Şemsiye Saklama Dolabı / İlkyardım / Cankurtaran / Otopark Bağlantısı / Merdiven, Amfi / Rampa ünitelerine dönüşmektedir. Rezerv alanları ile talep / ihtiyaca göre şekillenebilir. Hava koşullarının sahile olumsuz etkilerini emerek üst kotta güvenli alan sağlamakta, kesit ara boşlukları sayesinde drenaj kanalları oluşturmaktadır. Kesit aynı zamanda estetik bir kabuktur, üst / alt kot arasında görsel bütünlük sağlamaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya, Konyaaltı
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: İbrahim Cihan Kondümer

Pin It
Mimar

Ümit Tarık Yaşar

Gülce Kantürer

Tuğyan Kepkep

Tunay Kantürer
Yardımcı Mimar(lar)
Caner Ölçüşenler
Alican Karalar