İlgili Projeler

1. Ödül, Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

Genel Konsept ve Yaklaşım Kararları

Önerilen "odak yapı" şehrin en hakim noktalarından birinde 360 derecelik vista alanına "yeni bir kentsel imge" sunmaktadır. Bu kentsel imge, bir çekim ve eylem noktası yaratmakla beraber kentin imajını güçlendirmekte, kartpostallara koyulabilecek, yerli ve yabancı ziyaretçileri çekebilecek, hafızalarda "Kepez" ile birlikte yer alabilecek bir çekim alanı önermektedir.

"Anlamsal olarak yapı, tacın açılmış halidir. Doğa ve kente giydirilmiş bir taçtır"

Üst Ölçek Kararları

Arazi Kullanım Kararları

Arazinin mevcut morfolojik durmu 4 farklı bölge tanımlamaktadır. Bu bölgeler; eğimleri ve kentle kurdukları ilişkiler bağlamında farklı özellikler göstermektedir. Önerilen tasarım, ilk adım olarak bu bölgeleri gözönünde bulundurarak biçim almıştır. Böyle bir mimari tavır, doğal oluşuma saygı, çevresel verileri gözönünde bulundurma, sürdürülebilirlik ve doğayla uyum açısından önem kazanmaktadır.

A. Kentsel arayüz (Kent Parkı): Arazinin kuzey-batı çeperi parkın kent ile bağlandığı arayüzü tanımlar. Kentsel arayüzde park ve odak yapı kente bağlanır. Adeta kenti içine çağırır. Park girişleri tanımlı ve herkese açıktır. Park çevresi için adeta bir nefes alma ve eylem mekanıdır. Arazinin elverdiği düşük kotlarda doğal yapıya uygun olarak su elemanları önerilmiş, bu su elemanları park içindeki sürekliliğin ve eylem akışının parçası

olarak tasarlanmıştır. Göletler, yansıtıcı özellikleri ve peyzaj elemanı olmalarının yanısıra birer doğal serinleme alanlarıdır. Çevrelerinde konumlandırılan kafe, restoran, etkinlik ve sosyalleşme mekanları gölgelikli alanlar yaratarak parkı farklı mevsimlerde ve zaman dilimlerinde canlı ve aktif tutar. Söz konusu tek katlı yapılaşmalar, topografya üzerindeki konumları itibarıyle tasarım bütünü içerisinde 0.00 kotu olarak kabul edilen sırt bölgesinin altına yerleştirilmiş, böylelikle alan içerisinde odak yapı haricindeki yapıların kütle olarak kendini ortaya koyması engellenmiştir.

B. Sırt (Ana Omurga): Arazinin kuzey-doğu ve güney-batı yönünde yer alan SIRT bölgesi arazinin en hakim, ve en yüksek bölgesidir. Bu önemli çevresel veriyi değerlendiren tasarım "sırt bölgesini" bir aktivasyon ve eylem omurgası olarak kullanır ve odak yapıyı da bu omurganın bir uzantısı olarak ele alır. Sırt omurgası, kentsel bağlantıları sağlarken diğer yandan da odak yapıya bir altlık ve platform oluşturur. Odak yapı, "bu platform ve doğa ile adeta flört" eder. Yaklaşır, uzaklaşır, alçalır ve yükselir. Ve sonuçta Kepez'e yeni bir imgesel ve anlamsal yüz kazandırır.

C. Esnek Kullanım (Festival Çayırı): Sırt bölgesinin güneyinde yer alan ve eğimi %8-%20 arasında değişen alan festival ve şenlik gibi çok sayıda katılımcı içeren aktivitelere imkan vermektedir. Bu alan, sabit fonksiyonlar ve yapılaşmalar yerine dönemsel ve geçici strüktürlere olanak sağlar. Böylece odak yapının deniz ve kent silüeti cephesindeki etkisi korunarak silüetteki odak yapının etkisi artırılmış olur. Bu sebeple bu alanda hafif, yerden koparılmış gezi rotaları ve seyir noktaları ve aralarında kalan esnek kullanıma imkan veren doğal peyzajı korunmuş düzenlemeler önerilmektedir.

D. Doğal Bölge (Odak Yapı'ya Fon Oluşturma): Arazinin güneydoğusunda yer alan çok eğimli alanın (%32-%42) doğal karakteri korunarak odak yapıya bir altlık ve zemin oluşturması amaçlanmıştır.

Yapısal Kararlar

Kentsel İmge ve Etki Alanı

Önerilen kentsel imgenin tasarımı imgenin etki alanına bağlı olarak farklı ölçekler gözönünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Odak yapı, 3 farklı etki alanında incelenebilir:

1. Yakın Çevre: Yapı, bir fonksiyonel odak ve eylem merkezidir. Parktaki yürüyüşün, keşif yolculuğunun bir durağıdır. Aktif bir eylem ve sosyalleşme alanıdır. Sergiler, kafeler, restoranlar, workshop mekanları gibi kiralanabilir ve işletilebilir alanlarla odak yapı, parkın ekonomik sürdürülebilirliğine katkı oluşturur.

2. Park Ölçeği: Önerilen odak yapı, dominant bir karakterdir. Park içindeki yaya ve kullanım akışını düzenler, bağlar ve dağıtır. Park içerisinde yürüdüğünüzde, bir anda kendinizi yapının çeperlerinde, içinde, manzaraya hakim noktalarda bulabilirsiniz.

3. Kent Ölçeği: Yapının kent ölçeğindeki etki alanı, hem anlamsal, hem imgeseldir.

3a. Anlamsal Etki: Anlamsal olarak yapı, tacın açılmış halidir. Doğa ve kente giydirilmiş bir taçtır. Yapı, Kepez'in anlamına referans verir (Kepez: gelinlerin başlarına taktıkları taç). Bu anlamsal çağrışım, yapının çevrenin kentsel hafızasında yer etmesini kolaylaştıracak, "taçlı yapı, taç yapı, kraliçe tacı" deyimleriyle çevre halkının benimsemesine ve aidiyet duygusunun oluşmasına, yapının sahiplenilmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin belleklerinde oluşan Kepez imajını anlamsal olarak güçlendirecektir.

3b. İmgesel Etki: Yapı, karakteristik duruşu ve formuyla parkı, yakın çevresini ve Kepez yerleşimini domine eder. Buna rağmen mütevazidir, gücünü park ve topografya ile kurduğu ilişkiden ve anlamsal yaklaşımdan alır. Bir nirengi noktasıdır.

Künye
Proje Yeri: Antalya, Kepez
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Anıt / Simge Yapı
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Kamer Özaydan, Ali Sinan Özel

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip