İlgili Projeler

Katılımcı, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

MORFOKAMPÜS DOKUMA DOĞA VE KÜLTÜR KAMPÜSÜ

KENTSEL YAKLAŞIM

Kentsel Yeşil Koridor
Kentsel ölçekte Akdeniz kıyısından başlayarak toroslara uzanan yeşil doku iyileştirilerek, sürekli bir koridor haline getirilmiştir. Bu yeşil ağ Kepez'in farklı kentsel dokularının açıldığı bir lineer sürekliliktir. Kentin hava alma noktalarını bir araya getirir. Bu ağ bazı noktalarda kente sızmaktadır. Dokuma alanı ise üst ölçekte kentsel yeşil koridorun sızma noktalarından biri olarak kurgulanmıştır.

Kentsel Eşik
Dokuma alanı d1, d2 ve d3 ile gösterilen farklı kentsel dokuların bulunduğu makro zonların arasında bir geçiştir. Bu bağlamda kentin farklı karateristik durumlarına açılan bir boşluk iken bu farklılıklar arasında bağlayıcı bir görev üstlenmiş bir eşiktir.

Odak Yapılar ve Kültürel Alanlar Ağı
Kurgulanan ve güçlendirilen yeşil koridor üzerinde bulunan kültür yapıları ve odak yapıların kent içerisinde bu yeşil makro dokuya paralel bir şekilde kurgulandığı belirlenmiş, belirlenen kentsel kurguyu güçlendirmek amacı ile proje alanının kültürel ve doğal atmosferleri ile bu ağın bir parçası olması hedeflenmiştir.

BİR KENTSEL REFLEKS : MORFOKAMPÜS OLUŞUM HİKAYESİ

Morphing: Bir sistemin çevresinde olan olay ve olguları algılamayı öğrenerek bu etkenlere tepkiler üretip bu tepkiler sayesinde kesintisiz bir dönüşüm sürecine girmesidir.

Kent ve doğa çevresindeki olay ve olgulara refleksler üreten bir sistemler bütünüdür. Bu tepkiler sürekli dönüşen başkalaşan yeni kentsel durumları yaratmaktadır. Morfokampüs Kepez Dokuma Fabrikası ve çevresinin mekansal hikayesindeki etkili olaylara uyarıcı olarak kabul ederek form kazanan bir kentsel ağdır. Bu bağlamda fabrika ve çevresinin serüveni aynı zamanda Morfokampüsün oluşum serüvenidir. Bu bağlamda Morfokampüs, Dokuma Fabrikası'nın açılış tarihi olan 1955'te oluşmaya başlamış ve buna paralel olarak gerçekleşen mekansal hikayesi ile çevreye ve uyarılara refleksler geliştirmiştir. Bu refleksler ile kentsel bir bağ ve arayüz olan Morfokampüs dokusu her mekansal hikaye kırılma noktasında morfolojik olarak başkalaşmış dokuma alanı çevresi ve kentle ilişkiler kurmuş ve onunla bütünleşmiştir.

YAKIN ÇEVRE KARARLARI

Proje peyzajı kendi içerisinde sürekli ve akışkan bir aks kurgusuna sahiptir. Bu kurgu çevre ile etkileşime girerek kentsel tutunmaları meydana getirir. Böylece peyzajdaki rekreasyonun sürekliliği çevreyle bütüncül bir şekilde bağlanmış olur. Morfokampüs peyzajı kente yönelmiş bir takım yeşil alanları içerir. Bu alanlar kent dokusunun içine açıldığı yeşil kentsel içlerdir. (green urban interior.) Morfokampüs dokusu dokuma fabrikası peyzajının bir uzantısıdır. Kentsel, mekansal ve program kurgusu olarak dokuma alanındaki yeni kültürel işlevlerin içerisinde bulunarak bir bütün oluşturur. Çevrede mevcut kentsel programların sürekliliği morfokampüs içerisinde devam ettirilerek etkileşimli bir mekansal programlama gerçekleştirilmiştir. Bu programa, kültürel mekanlar, ticaret mekanları, spor ve aktivite alanları, botanik bahçeler, doğa ve kamp alanı şeklinde tasarlanmıştır. Dokuma fabrikası alanı ve morfokampüs programlarının etkileşimlerine paralel olarak benzer fonksiyonlar arasında tutunan doğa rotası, ticaret rotası, kültür rotası oluşturulmuştur. Kapalı mekan kurgusu olarak Marketplace, Doğa ve Teknoloji Müzesİ, Bilim ve Sanat Merkezi önerilmiş, bu yapıların Antalya ve Kepez'in kültürel ve karakteristik yapısını güçlendirmesi hedeflenmiştir.

PEYZAJ STRATEJİSİ

Botanik bahçelerde endemik bitki türleri kurgulanan peyzaj dokusuna göre kümelendirilerek uygulanmış böylece bu alan, bölge bitki türlerinin sergilendiği açık hava botanik sergisine dönüştürülmüştür. Morfokampüs peyzaj dokusunun içerisinde sirkülasyona eşlik edecek şekilde dokuya yayılan biyolojik göletler önerilmiştir. Kamp alanındaki biyolojik gölet yüzülebilir olarak tasarlanmış, öğrenme bahçeleri olarak belirtilen alan çocuklar ve yetişkinler için hobi bahçeleri olarak kurgulanmıştır. Dokuma alanı ve çevresindeki doğal peyzaj korunmuş bu peyzajın sürekliliği proje alanında sağlanmıştır.

KENTSEL VE MEKANSAL PROGRAM KURGUSU

DOĞA ROTASI PROGRAMI

 1. BOTANİK BAHÇELER
 2. ÖĞRENME/HOBİ BAHÇELERİ
 3. DOĞAL PEYZAJ ALANI
 4. KAMP ALANI
 5. YÜZÜLEBİLİR EKOLOJİK GÖLET
 6. BİYOLOJİK GÖLET


KÜLTÜR ROTASI PROGRAMI

1. DOĞA VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

 • WORKSHOP/SEMİNER SALONU
 • SERGİ ALANI
 • DOĞA ARAŞTIRMA ALANI
 • KÜTÜPHANE
 • TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SERGİ MEKANI
 • SİNEVİZYON ODASI
 • FLORA SERGİ MEKANI
 • FAUNA SERGİ MEKANI
 • YÖNETİM BİRİMİ
 • TEKNİK HACİM


2. BİLİM VE SANAT MERKEZİ

 • EL SANATLARI ATÖLYESİ
 • DANS ATÖLYESİ
 • WORKSHOP ALANI
 • RESİM HEYKEL ATÖLYESİ
 • SERGİ ALANLARI
 • UYGULAMA ATÖLYESİ
 • BİLİŞİM ATÖLYESİ
 • KONFERANS SALONU
 • FUAYE
 • SERGİ ALANI
 • TEKNİK HACİM


3. SPOR VE AKTİVİTE ALANI

4. AÇIK HAVA GÖSTERİ/FESTİVAL ALANI

5. REKREASYON ALANLARI

TİCARET ROTASI PROGRAMI

1. MARKET PLACE

 • RESTORANTLAR
 • MUTFAK
 • MARKET
 • GASTRONOMİ ATÖLYESİ
 • YÖRESEL ÜRÜNLER VE
 • TOHUM SERGİSİ MEKANI
 • WORKSHOP ALANI
 • TEKNİK HACİM


2. PAZAR ALANI

3. KİOKSLAR

Künye
Proje Yeri: Antalya, Kepez
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Peyzaj

Pin It
Mimar

Tevfik Saygın Özcan

Nurcan Sütçü

Gamze Varol

Esra Elaşkar
Yardımcı Mimar(lar)
Erhan Uysal