Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ ArchLabs: PCLab

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Türkiye'deki modernist mimarinin öncü örneklerinden birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası, hem üniversitenin geleneğinde hem de ülkenin mimari geçmişinde önemli bir yere sahiptir. Bina, 1961 yılında düzenlenen yarışma kapsamında birincilik ödülüne layık görülen Altuğ Çinici ve Behruz Çinici tarafından tasarlanmıştır. Özgün tasarım, çalışma alanlarını sosyal yaşam ile birleştiren, iletişimi ve keşfetmeyi tetikleyen cesur tutumu ile ön plana çıkmaktadır.

Mimarlık Fakültesi yapısının önemi, yapılacak müdahalenin bir “temellere dönüş” işlemi olarak ele alınmasına ilham vermiş, buradan hareketle mekân yapının ilk planlamasında olduğu “çıplak” haline geri döndürülerek yeniden ele alınmıştır. Elde edilen “çıplak” altlık, öğrenci ve öğretim üyelerinin sürekli değişen mekânsal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden yorumlanmıştır. Proje, binanın orijinal tasarımından esinlenerek, çağdaş öğrenim-üretim ortamında mekân çok yönlülüğünü ön plana almaktadır.

Tasarlanan yeni mekân ortak kullanım ve kullanıcı inisiyatifiyle dönüştürülebilme imkanına ağırlık vererek güncel eğitim anlayışına uygun hacimler üretmeyi amaçlamıştır. L formlu mevcut bilgisayar laboratuvarı, üç alternatif fonksiyon grubuna bölünerek ihtiyaca göre dönüştürülebilen bir alan olarak yeni baştan tasarlanmıştır.

İlk mekân, tekerlekli masa ve sandalyelerle donatılan ana sınıf ve eğitim alanını oluşturmaktadır. İkinci mekân, sürgülü cam bölme açıldığında birinci mekânın eklentisi olarak kullanılabilmekte veya bölmeler kapatıldığında ayrı bir sınıf/toplantı mekânı görevi görebilmektedir. Üçüncü mekân ise öğrencilerin kısa süreli aralıklarla, ayakta çalışabilecekleri, çıktı alma ve ödünç alma hizmetlerine hızlı erişim sağlayabildikleri yüksek masalardan oluşmaktadır. 

Bununla birlikte, sınıf içerisinde düzenlenecek etkinlikler için ilave katılımcılara yer açmak adına, dizüstü ve tablet bilgisayarlar için enerji ve kablolu bağlantı imkanı sağlayan basamaklı oturma alanları tasarlanmıştır. Tekerlekli masalar çeşitli kurgularda düzenlenerek farklı ders ve etkinlik ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Motivasyonu ve yaratıcılığı güçlendirici etkisi nedeniyle turuncu rengin tercih edildiği laboratuvar alanında öğrencilerin istediklerinde ürünlerin tamiratını kendileri de yapabilecekleri şekilde, tüm ahşap ürünlerde kontrplak kullanılmıştır. Bununla birlikte, mekânik havalandırmanın ve elektrik tesisatının bir gereksinimi olarak yükseltilmiş döşeme tercih edilmiş, kontrplak kullanımı zemin bölümlerinde de sürdürülmüştür.

PROJE BİLGİ FORMU

                       ·           * ile işaretli alanların istenen şekilde doldurulması zorunludur.

                       ·           Aksi belirtilmediği sürece (yarışma, ödül, vb. başvurularda farklı ölçüler talep edilebilir)

                       ·           Arkitera web sitelerindeki yayınlar için tüm görsellerin yatayda en az 2000 piksel genişlikte, 72dpi çözünürlükte ve JPEG (JPG) formatında olması gereklidir.

 

Proje 01

 

-       Açıklama metni (Türkçe ve İngilizce)*

 

Erasta Edirne Alışveriş Merkezi Projesi, Edirne Tarihi Kent merkezine giden Talatpaşa Bulvarı üzerinde kentin yeni yerleşim alanlarının arasında yer almaktadır. Dört katlı bir alışveriş merkezi olarak tasarlanan proje, alışveriş birimlerinin yanı sıra kent için bir buluşma noktası, yaşam alanı olabilecek, sosyal ve kültürel fonksiyonları barındıran bir yapı kompleksi olarak düşünülmüştür. Edirne’de kapalı alışveriş merkezi kültürü çok eski zamanlardan itibaren vardır. Tarihi Bedesten Çarşısı yüzyıllardır kullanılmış ve hala günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Erasta Edirne AVM kentlilerin bu alışkanlıklarını modern bir çerçeveye taşımaktadır. Kentte bu büyüklükte kapalı bir kompleksin yapılması, kente alışveriş fonksiyonunun yanı sıra bir merkez olma, buluşma noktası haline gelme ve yaşam alanı oluşturma gibi olanaklar sunmuştur. Kentin tarihi merkezine giden ana ulaşım aksı ile direkt kurulan ilişkinin, aksın da etkisini arttırması ve gelişmeye öncülük etmesi hedeflenmiştir. Tasarımda, alışveriş fonksiyonunun kapalı bir ortamda ancak oldukça geniş ve ferah bir hacim içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bunun için lineer bir biçimde yerleşen ana kütlenin ortasında oldukça geniş bir galeri bırakılmıştır. Galeri boşluğu 4 kat boyunca devam ederek katlar arasında maksimum görsel bağlantıyı sağlayacak şekilde biçimlendirilmiştir. Galerinin üzerinde ise çatıda oldukça geniş bir açıklık geçen ve içeriye maksimum derecede ışığın alınmasını sağlayan çelik ve camdan oluşan bir çatı strüktürü tasarlanmıştır. Tasarlanan bu çatı strüktürü kırıklı yapısı ile yapıyı baştan sona geçerek ön cephenin kırıklı formunu vurgulamış ve binanın caddeden girişini şeffaflığı ile tanımlamıştır. Cam ve çelik strüktürden oluşan bu hacim, binanın dolaşım alanlarının olduğu hacmi vurgulayan, yapının akılda kalıcılığını sağlayan ve onun landmark olma özelliğine vurgu yapan eleman olmuştur. Şeffaf çatı örtüsü binanın aydınlatma giderlerini minimuma indirmiş ve içeride yaratılan geniş hacim, havalandırma konusunda yapıya büyük avantajlar sağlamıştır. Yapının doluluk boşluk kararları güneş yönlenmesine uygun olarak verilmiş ve gerekli kısımlarda pasif sistemler ile güneş kontrolü sağlanmıştır. Alışveriş merkezi açıldığında şehirde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Önemli mağazaları bünyesine almayı başararak kent için önemli bir çekim noktası olmuştur. Kentlinin, ancak kent dışında erişebileceği nitelikteki alanları bünyesine alarak kentte olmayan nitelikte yeme-içme, sinema ve eğlence fonksiyonları ile kentli için önemli bir nokta haline gelmiştir. Merkez içerisindeki başarılı sirkülasyon sayesinde tüm birimler kiralanmış ve işlemeye başlamıştır. Hedeflendiği üzere Erasta Edirne Alışveriş Merkezi, bir alışveriş merkezinin yanı sıra kapalı bir kamusal mekan, buluşma noktası ve zaman geçirme mekanı haline gelmeyi başarmıştır.

 

 

The project is located on the Talatpaşa Boulevard in the new residential area of the Edirne Historical City Center. The project, which is designed as a 4 storey shopping mall, contains lots of social areas, which may be a meeting point and a living space, as well as trade units. The expectation of the client was to design a center that would provide maximum relation with the city, which would be attracted to the urban space and resolved with a highly functional internal organization for shopping. It was important to design all the units functional and rentable. Closed shopping center culture of Edirne has existed since very old times. The historic Bedesten bazaar has been used for centuries and still continues to be used today. Erasta Edirne has a modern framework for these habits of the people. The construction of a closed complex of this size in the city provided opportunities such as becoming a center, meeting point and creating a living space besides the shopping function of the city. The direct connection to the main transport hub to the city's historic center will lead to the further development of this axis. In the design, it is aimed to create a shopping function in a closed environment but in a very spacious volume. For this, a large gallery was left in the middle of the main mass situated in a linear form. The gallery space is shaped to provide maximum visual connectivity between floors. On the top of the gallery there is a roof structure consisting of steel and glass, which has a very wide opening in the roof and allows the maximum amount of light to be taken in. This rooftop structure, which has a sharp design, emphasizes the form of the front facade. This volume, that is designed with glass and steel structure, is the element that emphasizes the volume of the building's circulation spaces and at the same time makes the structure a landmark. Transparent roof cover minimizes the lighting costs of the building and provides great advantages to the building in terms of large volume ventilation created inside. The vacancy decisions were made according to the direction of the sun and passive systems and solar control were provided in the required parts. When the shopping mall opened, it attracted great interest in the city. It was an important attraction point for the city by succeeding in getting the important brands into the mall. It succeeded in getting the quality brands that people can only reach out of the city and became an important point for the people with the functions of eating and drinking, cinema and entertainment which are not in the city. Thanks to the successful circulation in the center, all the units were rented and started to operate. The quality of the place was quite high and it helped to become a closed public space, a meeting point and a spending space as well as a shopping mall.Proje Adı* Erasta Edirne AVM / Erasta Edirne Shopping Mall

Proje Yeri* Edirne, Türkiye / Edirne, Turkey

Proje Ofisi* Sabri Paşayiğit Mimarlık / Sabri Pasayigit Architects

Tasarım Ekibi* (Sadece Tasarımda Görev Alanlar) Sabri Paşayiğit, Erman Özdemir, Şeyda Onarer, Nida Güngören

Mimari Proje Ekibi Murat Tekeli, Selinnur Dinleyici, Kevser Kayacık

Yardımcı -

Proje Yöneticisi Sabri Paşayiğit

Danışman JLL

İşveren* Eroğlu İnşaat / Eroglu Construction

Ana Yüklenici* Eroğlu İnşaat / Eroglu Construction

Alt Yüklenici -

Konsept Tasarımı Sabri Paşayiğit Mimarlık

İç Mekan Projesi Sabri Paşayiğit Mimarlık

Peyzaj Projesi Sabri Paşayiğit Mimarlık

Uygulama Projesi Sabri Paşayiğit Mimarlık

 

Cephe Tasarımı Sabri Paşayiğit Mimarlık (Danışman: Axis)

Mobilya Tasarımı Sabri Paşayiğit Mimarlık

Aydınlatma Tasarımı Tepta Aydınlatma

Grafik Tasarım Innova

 

Statik Projesi Sigma

Mekanik Projesi ABC Proje

Elektrik Projesi Elektrika

Tesisat Projesi ABC Proje

Çelik Projesi Sigma

Altyapı Projesi ABC Proje

Akustik Projesi -

Akustik Danışmanı -

Yangın Tahliye Projesi Tuncay Akdağ

Yangın Güvenlik Danışmanı Tuncay Akdağ

 

Maket ARC Maket

Fotoğraf Eroğlu İnşaat

3 Boyutlu Görselleştirme

Mimari Mesleki Kontrollük -

Şantiye Yöneticisi Eroğlu İnşaat

 

Proje Başlangıç Yılı* 2015

Proje Bitiş Yılı* 2015

İnşaat Başlangıç Yılı* 2015

İnşaat Bitiş Yılı* 2017

Arsa Alanı (M2)* 20.704 m2

Toplam İnşaat Alanı (M2)* 96.188 m2

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Ana Yüklenici: Beydoğan Grup Mühendislik
Mekanik Projesi: Beşeli Mühendislik
Elektrik Projesi: RAM Mühendislik
Fotoğraf: Duygu Tüntaş
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Toplam İnşaat Alanı: 300 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Onur Özkoç

Heves Beşeli

İrem Senem Büyükkoçak

Hakan Şanlı

Öykü Varlı

Burak Dönmez